24 Ekim 2015 Cumartesi

KİTAP OKUMAK DEMEK

6 Haziran 2014
KİTAP OKUMAK DEMEK, yaratılmış ya da yazılmış olsun, aklı, kalbi ve zihni olarak HER TÜRLÜ AYARTILARDAN UZAKLAŞARAK, tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAKTIR yani, satır aralarını, arka planını, temel ilkelerini, anlatmak istediklerini anlayıp, hayatını buna göre yapılandırarak tedbir almak, değişmektir.

Bu nedenle, BÖYLE OKUMAK, yani, ikra, tertil, tilavet ve tedrisat ileteakkul-akletme, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve  tedebbür-ne anlattığını anlama insanı değiştirirken, en doğruya, mükemmele doğru yüceltir.

Ancak bu yolla, AIBERT EİNSTEİN’ın: ATOMU PARÇAIAMAKTAN DAHA GÜÇTÜR, dediği önyargıyı, yani, tabuları, düşünce, inanç, kabullenim ve yargıları, ortadan kaIdırmak, değiştirmek, düzeltmek ve EN GÜZELE MÜKEMMELE YÖNELTMEK mümkün olur.

Yoksa, okumak ya da Yazılmış Kitap Kuranı Kerimi okumak, lafızlara ses vermek, telaffuz etmek, cümleleri veya yaklaşık mealleri tekrarlamak, algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak hiç değildir.

Bu okumaları yaparak, gerek evrendeki gerekse, yazılı kitaptaki evrensel ilkelere ulaşarak değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru yücelmek olmalıdır.

YAZILI KİTAPTAN ÇIKARILAN MANALAR, YARATILMIŞ KAİNAT KİTABINDAKİ EVRENSEL her daim geçerli İLKELERLE BULUŞTUĞU ÖLÇÜDE DOĞRUYA EN GÜZELE VARILMAKTADIR. Zira, her güzelliğin en kemâl, en cemâl hali olan Zikir O'ndandır.15/9

Zira, M.İkbal’in de dediği gibi, ‘Kainat Allah’ın davranışıdır. O’nun davranışı ile sözü-vahiy arasında çelişki olmaz’. Nitekim, Allah’ın sunnetinde de,SUNNETULLAHTA bir değişiklik bulamazsınız. 17/77, 33/38, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 vb

Bu vesileyle de ELHAMDU LİLLAHİ RABBİLALEMİN diyerek ve hamdın gereğini yaparak Şükreden Kuranı Kerimde yazılı ayetlerin ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ anlayıp, RABBİL ALEMİNİN yaratılmış kainat kitabındaki EVRENSEL İLKELERİYLE yoğurup, test edip, gereğini yapanlardan olmak dileğiyle,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı