4 Ekim 2015 Pazar

RAMAZANDA KURANIN İNMESİ NEDİR BİLİRMİSİN

Ramazan, açlıktan, susuzluktan da öte, her tür sıkıntı, üzüntü, tasa, bitkin düşme, kavrulma, yanma vb her tür maddi ve manevi sıkıntıların yaşandığı dönemdir.

İnsan iki şekilde ramazanla karşılaşılmaktadır.
1-Rabbinin rızası yolunda, tekamül etmek ve en zirve ahlaka ulaşmak için isteyerek aç susuz vb yoksunluklarla sıkıntılarla belli süre Ramazan ayında olduğu üzere yaşanmaktadır.

2-Bir de istemeden, denenmek, tekamül etmek için sunnetullah gereği, insan, var oluş nedeni olan ahsenu amelden yana olduğunda, maddi ve manevi her tür sorunla, sıkıntıyla, BELA ve FİTNE ile çoğu zaman da zulümle, baskıyla karşılaşmaktadır 2/214, 29/2, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.
Nitekim Yaklaşık Meallerde :
-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet ERRESULU ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. Em hasibtumen tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum,messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenumeahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb 2/214.  

-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan/fitnelenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftenûn. 29/2


Bu durumlarda KİTAP der:
Ramazanlara, EŞŞEHRA şahit olanlar oruç tutsun. FE MENŞEHİDE MİNKUMUŞ ŞEHRA FELYESUMH 2/185.   

Savm, siyam essiyam vb 9 formda 13 yerde geçmekte olan ORUÇ, Allah yolunda ya daistemeden mahrum kalma durumunda,tüm sıkıntılara sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, usul ve esasına uygun olarak davranarak ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olmanın yoludur 2/183.

Böyle durumlar ORUÇ'la karşılandığında, o Ramazanlar Kuran ın indiği, Kuranla buluştuğu anlar, zamanlar olmaktadır. ŞEHRURAMEDANELLEZİ UNZİLE FİHİL KUR'ANU 2/185.  Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5.
 
Zira ramazanlara, sorunlara sıkıntılara sabırla, salatla,  fedakarlıkla, özveriyle çözüm arandığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan KURAN, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır 97/1-5.

İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5. 

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeleri anlayıp yaşayanlar, her alemde onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir 2/38, 20/123 vb.

Bunlar, RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği insanları karanlıklardan aydınlığa NUR'a çıkarandır / liyuhricekum minezzulumati ilennur. 14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11, 5/16, 2/257,

KURAN, yaşamı mutlu kılan her alemi cennetleştiren Evrensel ilkelerdir. İNSAN ise, alakası, bu ilkelere verdiği ÖNEM VE ÖNCELİĞİ ölçüsünde ahlaklanmaktadır.

İnsan, var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana durduğunda, ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda, aşırı düşkünlüğü, vettebeuşşehevati yi öncellediğinde  4/27, 19/59 ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir 95/5.

Bu nedenle, her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla Oruçla yoğrulanlardan olup böylece, tüm sorunları aşıp, Ramazanları,  evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştıranlardan olma dileğiyle,

Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı