8 Ekim 2015 Perşembe

DAVA İNSANI OLMAK

Sevdiklerini her ne ise,
Güzel ve Hak bir davaya verebiliyorsa, harcıyorsa,
o zaman insan DAVA İNSANI olmaya başlamıştır.

Bu uğurda karşılaşacağı yoksulluk, darlık, sıkıntı ve SARSINTI karşısında
hala DAVASINDA daim ise,
o Muzaffer olmuştur.

Zira,FEDAKARLIK en sevdiklerinizi karşılıksız vermektir 3/92, 9/24.

Vermek değil, en sevdiklerini,  sevdiklerinden sarsacak şekilde ikram etmektir.

3/92-Yaklaşık Ateş meali- Sevdiğiniz şeylerden (Allâh için) harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allâh onu bilir. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ve ma tunfiku min şey'in fe innellahe bihi alîm.
 
9/24-Yaklaşık Ateş meali-De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabânız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda cihâd etmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allâh, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez.

9/111 de yaklaşık mealen -Allâh, mü'minlerden canlarını vemallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minelmu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh… Dediği de buFedakarlıktır.

Bir başka ayette, 2/214 de de Yaklaşık  Ateş Mealinde - “Onlara öyle yoksulluk, darlık, sıkıntı ve SARSINTI dokunmuştu ki, nihâyet erresulu ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek”  kadar bittim noktasına varıncaya dek bu yolda tüm varlıklarını feda ettiği hususu vurgulanmaktadır.

DAVA İNSANI  olanlar, her alemde de en bahtiyardır.

Zira, her zaman  yaptıklarını yeterli bulmamakla birlikte daha güzel olana yönelir ve şükredip hamd etmeye OLGUNLAŞMAYA devam edenlerdir.
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı