4 Ekim 2015 Pazar

ORUÇ SAVM NEDİR BİLİRMİSİN

2 Temmuz 2015, 17:04
Oruç, açlıktan, susuzluktan, lüzümsuz konuşmaktan, duruştan da ötedir.

Oruç, Allah yolunda, her tür sıkıntıda, sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olma yoludur 2/183. 

Şöyleki:
Ramazan, açlıktan, susuzluktan da öte, her tür sıkıntı, üzüntü, tasa, bitkin düşme, kavrulma, yanma vb her tür maddi ve manevi sıkıntıların yaşandığı dönemdir. 

İnsan iki şekilde ramazanla karşılaşılmaktadır.
1-Rabbinin rızası yolunda, tekamül etmek ve en zirve ahlaka ulaşmak için isteyerek aç susuz vb yoksunluklarla sıkıntılarla belli süre Ramazan ayında olduğu üzere yaşanmaktadır.

2-Bir de istemeden, denenmek, tekamül etmek için sunnetullah gereği, insan, var oluş nedeni olan ahsenu amelden yana olduğunda, maddi ve manevi her tür sorunla, sıkıntıyla, BELA ve FİTNE ile çoğu zaman da zulümle, baskıyla karşılaşmaktadır 2/214, 29/2, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.

Nitekim Yaklaşık Meallerde :
-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet ERRESULU ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. Em hasibtumen tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum,messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenumeahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb 2/214.

-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan/fitnelenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftenûn. 29/2

Bu durumlarda KİTAP der:
RAMAZANLARA, EŞŞEHRA ŞAHİT OLANLAR ORUÇ TUTSUN. FE MENŞEHİDE MİNKUMUŞ ŞEHRA FELYESUMH 2/185.

Savm, siyam essiyam vb 9 formda 13 yerde geçmekte olan ORUÇ, Allah yolunda, karşılaşılan sıkıntılara sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, usul ve esasına uygun olarak davranarak ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olmanın yoludur 2/183. 

Böyle yapıldığında, o Ramazanlar Kuran ın indiği, Kuranla evrensel çözümlerle buluştuğu anlar, zamanlar olmaktadır. Kuranın, evrensel ilkelerin insana, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine indiği, içselleştirildiği dönemlerdir. Şehru ramedanellezi unzile fihil kur'anu 2/185.

İmtihan dünyasında: Bilinmektedir ki, Büyük şahsiyetler büyük yaralarla dağlıdır. Karşılaşılan sıkıntı, sorun, engeller, insanı tekamül ettirerek en Güzele, Mükemmele, Zikre doğru yol almasına katkı sunmaktadır.

Zira sorunlara sıkıntılara sabırla, salatla, fedakarlıkla, özveriyle Rabbilalemine rızasına uygun çözüm arandığı anlar, günler, geceler,her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan KURAN, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır 97/1-5.

Böylece, Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5.
İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5.

Her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla, ahsenu amellerle, yani Oruçla yoğrulanlardan olup böylece, tüm sorunları aşıp, Ramazanları, evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştıranlardan, her anını kadir anı gecesi yapanlardan, Muttaki olup, Mukarrebun olma dileğiyle,

Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı