20 Ekim 2015 Salı

LEHEP ya da LEHEPLEŞMEK NEDİR BİLİRMİSİN

“İçindeki lehepleri yok etmeyenler, dışındaki leheplerin ancak yandaşı olur.
Yeri, yanı, safı seçmek insana bırakılmıştır.”

"LEHEP OLMAK, iyi, güzel adil olmak yerine her ne olursa olsun, helal haram demeden hak hukuk gözetmeden mal, mülk, makam vb metaı amaç ve öncelik yapıp, bunlar için gösterilen hırstır, ateştir, kulluktur, köleliktir, kendine, Allah’a ve Kuran’a düşmanlıktır.”

Lehepleşmek, vicdanın sesini duyulmaz yapmanın, iblisin ayartısına uymanın, adı, sonucu ve sembolüdür.77/31, 111/1.

Yoksa, Tarihcilerin bildirdiği, Muhammed Peygamberin, amcası ve iki kızını oğullarına verdiği dünürü iken, İSLAM gündeme geldiğinde, “Bu benim yeğenim mecnundur, ona kulak asmayın” diyerek muhalefet eden, herdaim kölesi olduğu mal mülk peşinde debelenen, her zaman müşriklerin başında veya yanında yer alarak alev saçan bu nedenle Ebu Lehep namıyla anılan ve nihayetinde bilinmez ve bulaşıcı hastalık sebebiyle ölümü sonucu cesedine oğulları dâhil hiç kimse yaklaşamamış, ölüsü üç gün ortada kalan ve iteleyerek mezara yuvarlanan tarihteki Kureyş eşrafından Abdüluzza b. Abdülmuttalib b. Haşim OLMAKTAN ötedir.

ZİRA, “Lehepler aslında ta içimizde bulunmakta, onu beslemekte ve büyütmekteyiz. Öncelikle bizdeki, içimizdeki lehebi, yoketmelidir.”

Lehepleşmekten beri olmak için, her insanda varolan Rabbilaleminin insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük nur olan vicdanının sesine kulak vermelidir.

Yine,“Ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite TUTSAKLIĞINDAN, KÖLELİLİĞİNDEN kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle hayatın geçimliği, yaşamın aracı konumuna getirmelidir.”

Varoluş nedenini, yani ahsenu amelden yana olmayı başarmalıyız. Aksi halde, sadece LEHEB ve YED/elleri, gücü değil, İMRATI/karısı da, lehepleşmeye sebep olanlar ile destek veren, katkı sunan, “lehep ve lehebin yandaş, yağdaş, yoldaş, candaş ve çağdaşları gibi tüm yanında olanlarda” helak olmaktadır.

Nitekim,
“İlk ayette, tebbet/kurusun, boşa çıksın, heba olsun denilen ebu lehebin elinin/ydy ne olduğu hususu, 2.ayette ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu ve lehepleşenleri de kurtaramadığı açıklanmıştır.”

“Tüm kazandıkları, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi kurumakta, helak olmakta, yani Onu kurtaramamaktadır. Ona hiç faydası olmamaktadır." 

"YaklaşıkMeallerde: 104/3-Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 34/37 Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 104/2 -O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 92/11 Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbirfayda sağlamaz. 69/28-"Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

“Uğruna ölesiye koştukları ve taptıkları bu unsurların yaygınlığı ve bunlara bağlılıklarının şiddeti ölçüsünde, azaplarının artmasına neden olmaktadır; 9/34-Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda infak/harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! 9/35-O gün cehennem ateşinde bunların üzeriısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır:"İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!"(denilir).

Hem bu dünyada, leheplere ve yandaşlarına rezillik, azap yaşattığı gibi, ahirette de ebedi ateşe layık olmaktadır. 2/114-Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. 13/34-Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur.”

“İçindeki lehepleri, yok etmeyenler, dışındaki leheplerin ancak yandaşı olur.
Yeri, yanı, safı seçmek insana bırakılmıştır.”

“*”http://aaldemira.blogspot.com/

Vicdanın sesine uyanlardan, KURAN ahlakıyla yoğrulanlardan olup, Leheplerden, Lehepleşmekten ve İmratından lehepleşmeye sebep olanlar ile destek verenler ile katkı sunanlardan beri olma dileğiyle,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı