9 Ocak 2016 Cumartesi

TERÖR ZORBALIKTIR VAHŞETTİR ZULÜMDÜRTerör, bireysel, grupsal ya da kurumsal da olsa, korkutma, yıldırma, sindirmeye dönük maddi veya manevi şiddet, baskı, dayatma, işkence ve zorbalık olup masum, ilgisiz, dahli olmayan insanların yanı sıra kime, nerede, nasıl ve ne amaçla yapılırsa yapılsın, vahşettir, zulümdür.
Türkiye, eski dünyanın merkezindedir. Yeni dünyada, Türkiye’nin merkezinde TERÖRLE, kanlı elleriyle, yandaşlarıyla zulümden ve vahşetten sorumlu ve mahkumdur.
Ne acıdır ki, TERÖR, sonunda kendini besleyenleri, vurdumduymaz olanları da yine terörle, vahşet ve zulümle karşılamaktadır.
OYSA; TERÖR tüm insanlığa, varlıklara, aleme karşı zorbalıktır, vahşettir, zulümdür.
TERÖR ya da zulüm, insanın, tüm varlıkların, var ediliş amacından, ahsenu amelden, yaşama hakkından ve konumundan kendi veya başkası tarafından her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun mahrum bırakılmasıdır.
Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERE aykırı olan, nerde, nasıl ve kendi dahil kime karşı yapılırsa yapılsın, ZULÜMDÜR. Bu süreç ise, zulümattır, karanlıktır, çıkmazlardır. Bunu yaptığı ölçüde de zulümle, zalimlikle ilişkilenmektedir. 28/16, 2/54, 30/29 vb.
TERÖR ya da zulüm, bütün aleme, dolayısıyla da her insanın hukukunu da saldırıdır. Bu nedenle zulme rıza da zulümdür. Zulüm sadece yapanla veya yapıldığı yerle sınırlı kalmayan ve tüm alemi etkileyen ağır bir vahşettir.
TERÖR ya da zulüm, her alemde karşılıksız kalmamaktadır. TERÖRİST ya da Zalim de zulmünün acısını dünyada tatsa da ahirde ebediyetle de olsa her dünyada görmektedir. 52/47, 4/10,4/30, 20/111, 18/87, 7/23, 43/76 vb.
ZALİM, yaptığı zulümlere bağlı olarak kökünü kurutan, içini çürüten kof bir ağaca benzer, daha çok zulümle sulandıkça, beslendikçe, zulümleri arttıkça da çürümesi ziyadeleşerek er geç yıkılışı ve yok oluşu mukadder olmaktadır.
Ancak teröre de zulme de ses çıkarmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla karşılaşmaktadır.8/25
TERÖR, sonunda kendini besleyenlere, ses çıkarmayanlara, karşı durmayanlara da ulaşmaktadır.
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı