20 Ocak 2016 Çarşamba

HERŞEY NEDEN İNSANA HİZMET EDERİnsan, ahseni takvim üzere halife olma yeteneğiyle donatılmış, iblis hariç tüm melekeleri itaat ettirilmiş ve Kâinatta her şey de bu amacı gerçekleştirmesi için insana bakar, insana hizmet eder şekilde planlanmış, terbiye edilmiş ve yaratılmıştır.
Aleme bakınız. Bakmaktan öteye geçip tüm benliğinizle görünüz. Su, toprak, bitki, hayvan güneş herşey, bu kainata kısa sure MİSAFİR EDİLEN insana hizmet etmektedir. Neden?
Kitap der; yaklaşık meallerde:
-Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık ki onların, hangisinin AHSENU AMELA yaptığını deneyelim. İnnacealna ma alel erdi zinetel leha linebluvehumeyyuhum AHSENU AMELA. 18/7
-O, hanginizin AHSENU AMELA yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Ellezihalekal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum AHSENU AMELA, vehuvel'azizul ğafûr.67/2
-Hanginizin AHSENU AMELA yaptığınızı denesin***/li yebluvekumeyyukum AHSENU AMELA,*** 11/7
-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç FITNELENMEDEN sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku eyyekuluamenna ve hum layuftenûn. 29/2, 2/214, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.
Evet, insan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.
Herşeyin hizmet ettirildiği İNSAN dan beklenen ise, kolaylıkla, kendi dahil her durumu, hali tekamül ettirip, kerimleştirip daha ahsen yapmak, ahsenu ameller gerçekleştirmektir.
Şükür-anlayıp gereğine uygun davranan insanın herşeyi kerimleştirip zikre-en mükemmele çevirme gayreti, hamd-her daim güzel karşılık vermesi, fiilen SÜBHANELLAH, ELHAMDULİLLAH, ALLAHÜ EKBER demektir, yapmaktır.
Bunun yolu da, canlı, cansız her varlığa, bitki, hayvan ve insana var ediliş nedenine uygun davranmak, kerimleştirip, en mükemmele çevirme yolunda olmak, Rabbilaleminin ikram ettiği gibi ikram etmek, bağışladığı gibi bağışlamaktan geçmektedir.
Şayet, insan kendini, alemi, kainatı anladığı, YARATILIŞ AMACINI gerçekleştirdiğinde, yaratılmış Kainat kitabındaki veya yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin doğru manalarına ulaşıp bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde hayatından zevk ve lezzet almaktadır. Evrenle uyumlaşıp, barış içinde yaşamakta ve her alemde de bahtiyar olmaktadır 2/38,20/123 vb.
İnsan, yaratılan Kainat Kitabının veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediklerine, yani Rabbilalemine, evrensel ilkere uyum sağladığı, bunları, yaşamında, soyal hayatta, alemde uyguladığı, ahsenu ameller, hayır ve FEDAKARLIK yaptığı ölçüde değerli olmakta ve Rahman'ın huzurunda da yerini bulmaktadır. Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı