17 Ocak 2016 Pazar

İNSANIN DEĞERİİnsan, içteki duyguları; düşünce, inanç, kabullenim ve yargıları ile gerçekleştirdiği eylem/amellerinden oluşmaktadır.
İnsan, yaratılan Kainat Kitabının veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediklerine, yani Rabbilalemine, evrensel ilkelerle uyumlaştığı, bunları, yaşamında, soyal hayatta, alemde uyguladığı, ahsenu ameller, hayır ve FEDAKARLIK yaptığı ölçüde değerli olmakta ve Rahman'ın huzurunda da yerini bulmaktadır.
İnsan kendini, alemi, kainatı anladığı, ahseni takvime/maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içerisinde olduğunda, varediliş amacı olan ahsenu ameller 11/7, 18/7, 67/2 gerçekleştirdiğinde, bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde, müslim, mümin, muttaki, mukarrebun olup gönül insanlığında İLLİYYİNE yücelmektedir 83/18-28. Aksi halde, ESFELE SAFİLİNE düşmektedir 95/5.
Sözlerin gücü, o sözlerdeki manaları yaşama aktarıp, yaşamın içinde insanlığa katkısını Güneş gibi NUR gibi göstermekle gerçekleşmektedir.
Kısaca, vicdanın sesini dinler, tecrübeyi dikkate alır, evrensel doğru ve ilkelere uyarsa, bunu başardığı ölçüde anlamlıdır.
İYİ, GÜZEL ve ADİL OLMAK, sosyal yaşamın, insanlığın belkemiğidir. İnsan olmanın da amentüsüdür.
İNSANIN ne kadar yaşadığı değiI, NASIL ve NE İÇİN yaşadığı, NE YAPTIĞI önemIidir. Ayinesi iştir, ameldir, yaptıklarıdır. Lafa bakılmaz. Anladığın, TECRÜBE ettiğin, yaşama indirgediğin, hayatlaştırdığın her AYET kadar varsın.
İnsana say’ından, çalışmasından, vesile ve sebepolduklarından başka bir şey yoktur. 53/39-42, 79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195,34/3, 10/61vb.
Değişmek, AHSENU AMEL yapmak ve karanlığa ışık olmak önemlidir.
Muhabbetle,
İNSAN OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahme...
İYİ, GÜZEL ve ADİL OLMAK https://www.facebook.com/notes/ahme...
NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİDİR https://www.facebook.com/notes/ahme...
İNSANIN VAR EDİLİŞ NEDENİ https://www.facebook.com/notes/ahme...

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı