30 Ocak 2016 Cumartesi

MALİ AF OLMALI MI?

MALİ AF OLMALI MI?

Mali Aflar, yükümlülüğünü zamanında yerine getirenlere, borcunu ödeyenlere karşı haksızlık mı?
Nasıl olsa AF çıkar gerçeği de, ödememeyi, borç takmayı alışkanlık haline getirir mi?
Her af toplumda zamanında ödeyenler aleyhine, ödemeyenler lehine dengesizlik yaratmaz mı?
Af ödeme gücü olmayanlara/ fakirlere kolaylık mı? Yoksa….?

Bilinmelidir ki, Cumhuriyet boyunca son 10 yıldaki 2003,2005, 2011 ve 2014 yılındaki 4 kapsamlı büyük mali afla birlikte 25 mali af yasası çıkarılmış, ancak mali yapıyı düzeltmediği gibi, mali haksızlıkları,adaletsizliği vb sorunları gidermediği gibi yenilerini de ilave etmiştir ve hala bu af alışkanlığı devam edegelmektedir.

Buyurun: Söz milletindir, VİCDANLARINDIR

Başlangıç için iki evrensel ilkeyi sizlere arz ederek açılış yapalım:

OYSA, Her insanın, insan onuruna yaraşır asgari düzeyde de olsa ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması tüm toplumun ve dolaysıyla devlet denen toplumsal gücün vazgeçilmez ve birincil görev ve hedeflerindendir.
Ancak bunu yaptığı ölçüde sosyal devlet olabilmektedir. Uzaklaştıkça da zalimler sınıfında yerini almaktadır.
Af bunu ne ölçüde etkilemektedir?

YİNE, Teşkilatlanmış toplumsal güç olan devlet, tüm hizmetleri yerine getirirken toplumdan aldığı vergide, ÖDEME GÜNÜNÜ SERVETİNİ DİKKATE alarak hareket etmesi ve ancak hizmetten artı yararlananlardan yararlanmaları oranında katkı alması ilkesi esas alınmalıdır.
Af bu ilkeye ne ölçüde uygundur.

HER YORUM , KATKI, PAYLAŞIM GÜZELDİR. Zira, fikir üretmek güzelliktir.

Muhabbetle,Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı