16 Ocak 2016 Cumartesi

İNSANIN VAR EDİLİŞ NEDENİ


22 Temmuz 2015, 05:34
İnsan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.

Bunun için de dünya metaına karşı duyulan iştahasına, aşırı düşkünlüğe /hubbuş şehevati ye hayvan ve diğer canlılardan farklı olarak sınır getirilmemiştir. 3/14, 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15, 18/46, 57/20, 10/23 vb. Böylece  fitne, bela ve musibet ile denenmekte, tekamül etmesi ve ahsenu ameden yana duruşu gerçekleşebilmektedirdir.

Yaklaşık Meallerde:
-Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık ki onların, hangisininAHSENU AMELA yaptığını deneyelim. İnnacealna ma alel erdi zinetel leha linebluvehumeyyuhum AHSENU AMELA. 18/7

-O, hanginizin AHSENU AMELA yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Ellezihalekal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum AHSENU AMELA, vehuvel'azizul ğafûr.67/2

-Hanginizin AHSENU AMELA yaptığınızı denesin***/li yebluvekumeyyukum AHSENU AMELA,*** 11/7

-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç FITNELENMEDEN sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku eyyekuluamenna ve hum layuftenûn. 29/2, 2/214, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.

Öyle ki, buna uygun ahseni takvim üzere halife olma yeteneğiyle donatılmış, iblis hariç tüm melekeleri itaat ettirilmiş ve Kâinatta her şey de bu amacı gerçekleştirmesi için insana bakar, insana hizmet eder şekilde yaratılmıştır.

Şayet insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönüldenyaptığında 51/56; ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

İnsan kendini, alemi, kainatı anladığı, YARATILIŞ AMACINI gerçekleştirdiğinde, yaratılmış Kainat kitabındaki veya yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin doğru manalarına ulaşıp bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde hayatından zevk ve lezzet almaktadır. Evrenle uyumlaşıp, barış içinde yaşamakta ve her alemde de bahtiyar olmaktadır 2/38,20/123 vb.

Yaptığı gelişim ve ahsenu ameller, hayır ve fedakarlıklar ölçüsünde anlamlı ve değerli olmakta ve Rahman huzurunda yerini bulmaktadır.
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı