25 Ocak 2016 Pazartesi

ÖNEMLİ GÜNLERİN doğum, ölüm vs YIL DÖNÜMLERİNİN KUTLANMASI


106 Okuma
KURAN, her alemi cennet yapan EVRENSEL İLKELER DERYASIDIR. İNSAN ise, alakası, bu ilkelere verdiği ÖNEM VE ÖNCELİĞİ ölçüsünde ahlaklanmaktadır.
İnsanın her durumu, vaziyet ettiği her hali, daha ahsen hale getirmesi, geliştirmesi, tekamül ettirmesi ve BU YOLDA olması da, halife olmasının ve var ediliş nedenin de gereğidir. 2/30, 6/165, 7/74, 10/14, 10/73, 11/88, 27/62, 35/39, 38/26, 41/14 vb; 11/7, 18/7, 67/2 vb.
Bu bağlamda KURAN a Evrensel İlkelere aykırı olmayan uygulamaların da yaşamda yer alması- hele güzelliklere vesile oluyorsa, ya da güzel olana dönüştürülerek-SÜNNETLEŞMESİ devamlı yapılagelmesi de insanlığın ahsen işlerindendir. 7/157, 7/32, 3/110 vb.
İnsanların bir araya geldiği ortamları, güzelleştirmek de, yine insanlara bağlıdır. Araçları kullanmaya benzemektedir. Bıçak insanı da keser, insanı katil de eder, yiyecekleri de keser, insana hizmet eder.
Yaşamın her kesitinde olduğu gibi, insanları bir araya getiren DOĞUM, CENAZE vb ortam ve uygulamaları da ahsenu amellerin örnekleri haline de dönüştürmeliyiz. 11/7, 18/7, 67/2 vb.
ÖRNEĞİN: Cenazelerde, başsağlığı dileklerinin yapıldığı ortamlarda, MÜMİN olanlar damgasını vurmalıdır. Vurabilmelidir. Bunun güzel örnekleri yaşanmaktadır.
TELAFUZDA KALAN KİTAP OKUMALARINI, DİRİLERE DERSLERE DÖNÜŞTÜRMELİDİR. Her okunan KURANI KERİMİN ardından, okuyana yapılan teşekkür ve güzel sözleri takiben, RABBİMİZ NE ANLATTI. Bunları da öğrensek, daha güzel olmaz mı? VAR MI ANLAYAN? NE İÇİN İNDİ BU KİTAP? Lafızlarını tekrar edelim diye mi? Yoksa yaşama uygulamak için mi? Vb sorular, sorgulamalar bunun güzel yöntemlerindendir.
VERİLEN cevaplar üzerine çok anlamlı SOHBETLERE vesile olunmaktadır. Böyle ortamlarda başlayan YENİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI dalgalar halinde yayılmakta ve ahsen uygulamalara vesile olmaktadır.
Bazı dostları yaptığı gibi, DOĞUM GÜNLERİNİ vb kutlamaları, verilecek mesajlarla, uygulamalarla, hesaba çekilmeden hesaba çekilen; arınmaya, dirilişe vesile olan; yaşama yeni renk, azim, ümit, ayağa kalkış ve boyut katan; anlara dönüştürebilmeliyiz.
Zira, insan, bilmek veya bilgi yüklenmekle değil, yaşamakla, yaşadıklarıyla, amelleriyle anlam ve değer kazanmaktadır.
Gövdeyi oluşturan insanlar değişmedikçe toplum da, baştakiler de değişmez. 8/53, 13/11 vb. Kendini değiştirmeyen toplumun değişmesini bekleyemez. Karanlığa ışık olmadıkça toplum da aydınlanmaz. Bir olmadıkça 11, 111 ve diğerleri de olmaz.
Çöküşe, bozuluşa, zulme sessiz kalanları ya da duyarsız davrananları HAK uğrunda var gücüyle çalışmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla fitneyle karşılaşmaktadır. 8/25
Değişimden ve Hakk tan yana durmayanları da, HAYAT törpüleyip daha ağır bedeller ödeterek eğitip değiştirmektedir.
KİTAP DER yaklaşık meallerde:
·        DOĞDUĞU GÜN, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. 19/15
·        DOĞDUĞUM GÜN de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana selam. Vesselamu aleyye yevme vulidtu ve yevme emutu ve yevme ub'asu hayya. 19/33
·        De ki: "Benim salatım, nusuki, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allâh içindir." Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil âlemîn. 6/162
GELİN HER KONUDA VE DURUMDA, kabirde olmaktan, yaşayan ölü gibi durmaktan, vurdumduymaz olmaktan beri duralım.
Zira, kabirde olmak, mezarda olmanın yanısıra özellikle, hayatta iken yaşayan ölü olup, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, doğrulara, vicdanının sesine ilgisiz, duyarsız kalmaktır. 36/69-70, 35/22,80/21, 100/9, 82/4, 60/13, 22/7, 9/84,6/122, 2/243vb. Yaratılan Kainattaki ve Yazılı Kitaptaki ayetlere, evrensel ilkelere, doğru güzel hak olana kör, sağır durmaktır.
Yaşayan ölü olmaktan, evrensel ilkelere, doğrulara, vicdanının sesine ilgisiz, duyarsız kalmaktan, yaşarken kabirde olmaktan beri olup, yaşamdaki her durumu, her hali, daha ahsen hale getirenlerden olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı