13 Ocak 2016 Çarşamba

KALİTELİ olana değil, NİTELİKSİZ ÇOĞUNLUĞA UYARSAN SAPTIRIRYaklaşık meallerde: Yeryüzünde bulunanların ÇOĞUNA uysan, seni Allâh'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zannediyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar
OYSA Kitap der: Ve in tuti'EKSERA men fil erdi yudilluke an sebilillah, iy yettebiune illez zanne ve in hum illa yahrusûn6/116
Ne farkı var? Çoğunluk yerine azınlığa mı uyalım? Benzeri sorular sıralanmaktadır.
Kitapta, bu artırma, çoğaltma, çoğunluk; TEKASÜR/KESRET/EKSERA ile ZİYADE ve RİBA olarak üç kavramla karşılanmıştır.
·        ZİYADE, kaliteyi, niteliği esas alan artma, çoğaltma ve ÇOĞUNLUKTUR. İlmimi Ziyade Et /ve kur rabbi zidni ilma 20/114 veya imanın /zadethum imanev 8/2, 9/124; ziyadeleşmesi gibi. Hatta, bu kavram toplumda bilinçli veya bilinçsiz yemekten sonra ZİYADE OLSUN denilerek de kullanıla gelmiştir. İlimde rasih, kalbi selîm, ulil elbab, müttaki, mukarrebun vb ziyadeye, kailiteli, nitelikli olmaya örnektir.
·        TEKASÜR/KESRET/EKSERA ise; kaliteyi, niteliği dikkate almayan çokluk, çoğaltma, VASIFSIZ SAYISAL ÇOĞUNLUKTUR. 6/116, 2/100, 2/243, 3/119, 5/59 başta olmak üzere ve benzeri 81 diğer ayetlerde bu kelime ve türevleri kullanılmaktadır. “ÇOĞUNA UYARSAN/ÇOKLARI SAPTIRIR vb meallerde de karşılık bulmaktadır. Tekasür/kesret, madden, manen, şeklen, ruhen, gelişme içinde ve gelişme yönelik ahseni takvim üzere yaratılan insanın, var oluş amacına AMA kör kalıp, yaşamı kolaylaştıran eşyayı, unsurları, malı, mülkü, makamı, nasıl olursa olsun, helal haram demeden, hak hukuk gözetmeden elde etmeyi, tüm EN lerin sahibi olmayı yaşam amacı haline getirmektir. Kaliteye niteliğe önem vermemektir. Sayısal, fiziksel vb çokluktur, ÇOĞUNLUKTUR.
·        Diğeri de Riba dır.
Bu nedenle, AZINLIK OLSA DA, ASLINDA Hak Olanda ÇOĞUNLUK olan vasıflı, nitelikli olanla, ilimde rasihlerle, kalbi selîmlerle, ulil elbâbla, müttakilerle, mukarrebunlarla vb hemhal olma ise, ahsen olandır. 3/7, 4/162; 26/89; 3/190, 12/111, 38/43, 39/21, 40/54 vb.
ESASEN kaliteli, nitelikli olan ve hak doğru ve güzel olana ulaştıran ise,
·        Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERDİR.
·        Her insanda var olan RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması VE DOĞRUYU BULMASI için lütfettiği en büyük NUR olan VİCDANın sesidir.
·        Bedeli ödenmiş, denenmiş, hayattan süzülmüş bilgi olan TECRUBE’ ye kulak vermektir.
Bunlar, her daim insanı ve yaşamı mutlu etmek için yeterli yoldaştır. Bu nedenle herdaim, ölçüyü, ilkeyi esas almalı ve buna uyanlarla bir ve beraber olmalıdır. Sayısal az gibi görünseler de Hak yolda HAKK a uyanlar her daim nitelikli asıl ÇOĞUNLUKtur.
ZİRA, İnsan kendini, alemi, kainatı anladığı, ahseni takvime/maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içerisinde olduğunda, varediliş amacı olan ahsenu ameller 11/7, 18/7, 67/2 gerçekleştirdiğinde, bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde, müslim, mümin, muttaki, mukarrebun olup gönül insanlığında İLLİYYİNE yücelmektedir 83/18-28. Aksi halde, ESFELE SAFİLİNE düşmektedir 95/5.
Ziyadeyle, kaliteli, temiz ve NİTELİKLİ OLANLA, Kitaplarda var edilen evrensel ilkelerle, vicdanla hemhal olarak yaşayanlardan olup tekasür bataklığından esfele safilinden, siccinden, cehimden, hutamaden beri olma dileğiyle,
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı