17 Aralık 2015 Perşembe

SEVDİKLERİNİZE VERİLECEK EN GÜZEL HEDİYE


70 Okuma
Onlara yeteri kadar zaman ayırmaktır Birlikte olup, ele ele, gönül gönüle, omuz omuza yaşamı paylaşarak kucaklamaktır.
Önem ve öncelik vermektir.
Sevgi, ilgidir, alakadır, bağlılıktır, paylaşmaktır, değer vermektir.
Sevdiğinizi sık sık söylemekle, dillendirmekle birlikte, yaşamda akıl, gönül ve eylemle de göstermektir.
Zira, Sevgi, Âlemlerin Rabbinden bir cilvedir, Nurdan bir esinti, Cennetten bir fidandır. Ölü kalbleri dirilten, küsleri barıştıran, güzelleri kaynaştıran, yürekleri yücelten, gönülleri coşturandır.
Beğenme, hoşlanma, sevme ve aşk ise, Sevgi Melekesinin insandaki aktifleşme şiddetidir. Örneğin, aşk, sevginin sınır tanımaz coşkusudur.
Şefkat, merhamet, fedakarlık vb kavramlar sevginin farklı türevleridir.
MUHABBETULLAH, varlığın temeli, esasıdır. Yaratılmış ve Yazılmış kitabı ikra, tertil , tilavet ve tedrisat ile teakkul-akletme, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve tedebbür-ne anlattığını görenlere, görmeye çalışanlara sunulan en evla hediyesidir, yerdeki Cennetidir.
Zira, her varlıktaki güzellikler, marifetler anlaşılıp, zikre ulaşıp içselleştirildikçe gönüller mutmain olur. 13/28.
Sevgi, güzelliğin farkına varmak ve ona yönelmektir. Muhabbetullah ise, güzelliğin Yaratıcısıyla yaşamaktır. Hemhal olmaktır. Rabbilaleminin ilkelerine uymaktır.
Sevgi, NE GÜZEL der, varlıkta takılır kalırken, Muhabbetullah ise varlıktan öteye geçmek, NE GÜZEL YARATMIŞ diyerek manaya yani Yaratanına varmaktır. Zira, sevgiye sebeb olan her güzellik ve her güzelliğin en kemâl, en cemâl hali olan Zikir O'ndandır. 15/9
Sevgiyi de vereni bilip, Muhabbetullahta hemhal olmak ve tüm sevgilerden önem ve önceliklerden önde tutmak bahtiyarlığıyla,
Sevdiğinizi sık sık söyleyip, dillendirmekle birlikte, yeterli zaman da ayırarak, yaşamda akıl, gönül ve eylemle de ilgi, alaka ve değer verişini paylaşarak da gösterenlerden olma dileğiyle
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı