16 Aralık 2015 Çarşamba

TOPLUMLAR TERCİHLERİYLE KEDERİNİ ya da KEREMİNİ KENDİ YAZMAKTADIR.


AHMET ALDEMİR·2 KASIM 2015 PAZARTESİ

95 Okuma

Her olay insana, TOPLUMA seçimler sunar. Tercihi yapma gücü, yetkisi ve donanımı insanda var edilmiştir.

İnsan gibi, toplumlarda yaptığı tercihlerle, kaderini,dolayısıyla kederini ya da keremini kendi yazmaktadır.

Kitap der, yaklaşık meallerde:

Her insanın tâirini BOYNUNA BAĞLADIK, kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı BİR KİTÂP ÇIKARIRIZ: Ve kulle insaninelzemnahu tairahu fi unukih, ve nuhricu lehu yevmel kiyameti KİTABEY yelkahumenşûra. 17/13 Ve benzeri 91/7, 8, 9 10; 92/ 4; 95/4, 5.

Bu böyledir, çünkü bir kavim KENDİLERİNDE BULUNANI DEĞİŞTİRMEDİKÇE Allâh onlara verdiği ni'meti değiştirmez. Allâh işitendir, bilendir. Zalike bi ennellahe lem yeku muğayyiran ni'meten en'ameha ala kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim ve ennellahe semiun alîm. 8/53

Bir kavim KENDİNDE BULUNANI DEĞİŞTİRMEDİKÇE Allâh onların durumlarını değiştirmez. Allâh da bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onların, O'ndan başka koruyucuları da yoktur. innellahe la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim, ve iza eradellahu bi kavmin suen fe la meradde leh, ve ma lehum min dunihi miv vâl. 13/11

İnananlar, siz kendinize bakın, SİZ DOĞRU YOLDA OLDUĞUNUZ TAKDİRDE sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ne yaptığınızı haber verecektir. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum, la yedurrukum men dalle izehtedeytum, ilellahi merciukum cemian fe yunebbiukum bi ma kuntum ta'melûn 5/105

ÇÖZÜMLER DIŞINIZDA DEĞİL, İÇİNİZDEDİR.

Yeter ki, HAK bir davanız, idealiniz, iddianız olsun.

DEĞİŞİM, var olandan olması gerekene, kainatta var edilen ilkelerine uygun davranarak gerçekleşen büyük bir arınma ve yüceliştir.

Bu Evrensel doğrular her daim güneş gibi parlar. RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği karanlıklardan aydınlığa NUR a çıkaran ilkeleridir. / liyuhricekum minezzulumati ilennur. 14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11, 5/16, 2/257 vb.

Gövdeyi oluşturan insanlar değişmedikçe toplum da, baştakiler de değişmez. 8/53, 13/11 Kendini değiştirmeyen toplumun değişmesini bekleyemez. Karanlığa ışık olmadıkça toplum da aydınlanmaz. Bir olmadıkça 11, 111 ve diğerleri de olmaz.

Çöküşe, bozuluşa, zulme sessiz kalanları ya da duyarsız davrananları HAK uğrunda var gücüyle çalışmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla fitneyle karşılaşmaktadır. 8/25

Değişimden ve Hakk tan yana durmayanları da, HAYAT törpüleyip daha ağır bedeller ödeterek eğitip değiştirmektedir.

Gönül adamına, dava adamına değişim yoldaki sabrına, mücadelesine, azmine, uzun soluklu yürüyüşüne, her dünyayı kurtarma aşkına, sevgisine, alaka ve muhabbetine, bunu yaşamda göstermesine gerek vardır.

Kendine, Aleme, insanlığa, topluma duyarsız kalmayıp, Vicdanın sesine uyarak, Yaratılan Kainat Kitabındaki, Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkelerle, yani KURAN la yoğrulanlardan, Karanlığa ışık olup, kendini de toplumu da değiştirenlerden ve böylece, Razı olan ve Razı Olunanlardan olma dileğiyle,

Muhabbetle,

İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİR https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761https://www.facebook.com/notes/ahme...

ÇÖZÜM İÇİNİZDEDİR https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-i%C3%A7inizdedir/1491208927834896https://www.facebook.com/notes/ahme...

DAVA İNSANI OLMAK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/dava-insani-olmak/1474896489466140https://www.facebook.com/notes/ahme...

DEĞİŞİMİN YOLU https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/de%C4%9Fi%C5%9Fimin-yolu/1475378362751286https://www.facebook.com/notes/ahme...

ZULME KARŞI SESSİZ DURAMAZSIN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/zulme-kar%C5%9Fi-sessiz-duramazsin/1611946715761116https://www.facebook.com/notes/ahme...

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı