14 Aralık 2015 Pazartesi

KÖTÜLÜĞÜ EN GÜZEL OLANLA SAVİyilikle kötülük bir olmaz. En güzel olan şeyle sav. 23/96, 41/34, 42/43, 25/63, 12/91 vb


Şöyle ki: Hayat, insanın hamken, yanma, pişme, olma sürecidir.


İnsan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.


Dünya, her an değişen bir sahne, insan da dünya elbisesi giydirilmiş ve sürekli tercihlerde bulunan bir aktör. Bu tercihi yapma gücünü, yetkisini ve donanımı insanda var edilmiştir.


Öyle ki, buna uygun ahseni takvim üzere halife olma yeteneğiyle donatılmış, iblis hariç tüm melekeleri itaat ettirilmiş ve Kâinatta her şey de bu amacı gerçekleştirmesi için insana bakar, insana hizmet eder şekilde yaratılmıştır.


DENEME, TEKAMÜL için de, Kitap der yaklaşık meallerde- İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç FITNELENMEDEN sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku eyyekuluamenna ve hum layuftenûn. 29/2, 2/214, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.


Bu bağlamda karşılaştıkları her durumda, hoşa gitmeyen hallerde de, kötülüklerde de ahsen olanı seçmek ve bunu en zirve olana taşımak, yapmak önemlidir.


İŞTE AYRIŞMA YERİ, belki olgunluğun ölçüsü de bu karşılaşılan kötülüğe karşı gösterilen tavırda ortaya çıkmaktadır.


İnsan, kötülüğü de EN GÜZEL OLANLA karşıladıkça, olgunlaşmakta ve Güzel İNSAN olmaktadır. 23/96, 41/34 vb.


Kötülüğe misliyle, dengiyle karşılık vermek, haddini bildirmek hakkı ve gücü de varken 42/41-42, onları da ıslah etmek, ahsenu amele kervanına katabilmek için daha güzel karşılık vermek, affetmek erdemdir, yüceliktir 23/96, 41/34, 42/43, 25/63, 12/91 vb.


Nitekim, Kitap der yaklaşık meallerde:
Kötülüğü en güzel şeyle sav. Biz onların nasıl vasıflandıracaklarını biliyoruz. İdfa' billeti hiye ahsenus seyyieh, nahnu a'lemu bi ma yasifûn. 23/96
İyilikle kötülük bir olmaz. En güzel olan şeyle sav. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dosttur. Ve la testevil hasenetu ve les seyyieh, idfa' billeti hiye ahsenu fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamîm. 41/34


KÖTÜLÜĞE MİSLİYLE DENGİYLE, KARŞILIK VERMEK DE BİR YOLDUR.
Kim zulme uğradıktan sonra kendini savunursa öylelerinin aleyhine bir yol yoktur Ve lemenintesara ba'de zulmihi fe ulaike ma aleyhim min sebîl. 42/41
Ancak şunlar aleyhine yol vardır ki, insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırırlar. İşte böylelerine acı bir azâb vardır. İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil erdi bi ğayril hakk, ulaike lehum azabiun elîm. 42/42


SELAM DEYİP GEÇMEK veya AFFETMEKTE BİR YOLDUR.
Rahmân'ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde mütevâzi olarak yürürler, câhiller kendilerine laf atarsa "Selâm" derler. Ve ibadur rahmanillezine yemşune alel erdi hevnev ve iza hatabehumul cahilune kalu selama25/63
Vallahi dediler, Allâh seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik Kalu tellahi le kad aserakellahu aleyna ve in kunna le hatiîn. 12/91
"Bugün sizi kınama yok, Allâh sizi bağışlar; O merhametlilerin merhametlisidir!" dedi.Kale la tesribe aleykumul yevm, yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimîn 12/92
Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir! Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil umûr. 42/43


Bu nedenle insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yaptığında 51/56; kötülüğü de EN GÜZEL OLANLA karşıladığında, 23/96, 41/34, 42/43, 25/63, 12/91 vb, ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5


Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı