30 Aralık 2015 Çarşamba

ÇOCUKLAR, ESERİNİZDİR


28 Okuma
Çocuklar, eserinizdir. Ancak, malınız, kulunuz köleniz de değildir.
Ahsenu amel, tekamül ve gelişim için var edilen insana, her bir varlık gibi EMANET edilen ve bu amaçları gerçekleştirmesi yolunda hazırlanması gereken ayrı bir dünyadır.
Çocuklara sevginizi, dostluğunuzu verin, Nasıl olmasını istiyorsanız da öyle yaşayın.
Zira, insana say’ından, çalışmasından, vesile ve sebep olduklarından başka bir şey yoktur. 53/39-42, 79/35, 76/22,4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61 vb.
Kitap der, yaklaşık meallerde:
· 4/85- Kim güzel hasen BİR İŞE vesile olup yardım ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payıolur. Allâh her şeyi gözetip karşılığını verendir. Mey yeşfa'şefaaten haseneteyyekul lehu nesıbum minha, ve mey yeşfa'şefaaten seyyietey yekul lehu kiflumminha, ve kanellahu ala kulli şey'im mukıta.
· 52/21 - Kendileri inanmış, ZÜRRİYETLERİ de imânda kendilerine uymuş olan kimselerin ZÜRRİYETLERİNİ DE KENDİLERİNE KATMIŞIZDIR;kendi ameller(inin sevâb)ından da hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendikazandığına bağlıdır. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imaninelhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey', kullumriimbima kesebe rahîn.
· 36/12 - ÖNE SÜRDÜKLERİ İŞLERİ VE BIRAKTIKLARIESERLERİ YAZARIZ ve nektubu ma kaddemu ve asarahum
· 4/32 - Erkeklere de KAZANDIKLARINDAN bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var.Allah'tan, O'nun lutfunu isteyin. Kuşkusuz Allâh, her şeyi bilendir. lir ricalinasibum mimmektesebu ve lin nisai nasibum mimmektesebn,
Yaşamda, kıyamete kadar, artarak, bereketlenen, hasılatlar veren ESERLER bırakanlardan, Saadet Zincirleri başlatanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı