5 Kasım 2015 Perşembe

TAGUT VE TAGUTLAŞMAK NEDİR BİLİRMİSİN

TAGUT VE TAGUTLAŞMAK, her şartta, daha güzel iş /ahsenu ameller yapması ve gelişim için var edilmiş olan 11/7, 18/7, 67/2 insanın, bu var ediliş amacından, ahsenu amelden, insanca yaşama hakkından ve tercihte bulunma konumundan her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun ZORBALIKLA, BASKIYLA, DAYATMAYLA vbmahrum bırakılmasıdır. 20/43, 20/24, 20/79, 7/123, 7/127, 7/141, 2/49, 28/4, 14/6, 10/90 vb.

Tagut ve Tagutlaşmak, tek veya toplu ya da örgütsel, kurumsal, devletsel vb zorbalıktır, baskıdır, dayatmadır, azgınlıktır 2/256, 4/60, 68/31, 4/51, 20/43, 20/24, 20/79, 4/49-51, 51/53, 2/257 vb.

Tagut ve Tagutlaşmak, Fravunların, Zalimlerin, kendini dev aynasında gören, böbürlenen, övünen, tepeden bakan, anlaşmaktan uzak, hayırdan ırak olanların ayrılmazıdır. 7/123, 7/127, 7/141, 2/49, 28/4, 14/6, 10/90, 20/43, 20/24, 20/79, 4/49-51 vb.

Tagut ve Tagutlaşmak, kendini müstağni sorumsuz görenlerin, halidir 96/6-8.
·       Hayır, insan tağutlaşır; Kellainnel'insane LEYATĞA 96/6
·       Kendini yeterli, sorumsuz gördüğü için. Er raehusnağna 96/7
·       Ama dönüş Rabbinedir.İnne ila rabbikerruca 96/8

KİTAP der, yaklaşık meallerde:
  • Her nefis, ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için ŞERRE DE HAYRA DA MÜPTELÂ KILIYORUZ. Ve bize döndürüleceksiniz. Kullu nefsin zaikatulmevt, ve neblukum biş şerri vel hayri fitneh, ve ileyna turceûn. 21/35. Benzer ayetler: Fe elhemeha FUCUREHA VE TAKVAHA 91/8; vb.
  • Dinde ZORLAMA yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tâğûtutekfir edip Allah'a inanırsa, muhakkak kio, kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allâh işitendir, bilendir./La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdu minel ğayy, fe meyyekfur bid tağuti ve yu'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska lenfisameleha, vallahu semiun alîm. 2/256
  • Fir'avn'e gidin, çünkü o TAGUTLAŞTI İzheba ila Fir'avne innehu tağa. 20/43 ve benzeri 20/24, 20/79
  • Fir'avnkavminden ileri gelen bir topluluk dedi ki: "Mûsâ'yı ve kavminibırakıyorsun ki, seni ve tanrılarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk muyapsınlar?" (Fir'avn): "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağbırakacağız. BİZ DÂİMÂ ONLARIN ÜSTÜNDE EZİCİLER OLACAĞIZ!" dedi. Ve kalel meleu min kavmi FİR'avne e etezeru musa ve kavmehu li yufsidu fil erdi ve yezerake vealihetek kale senukattilu ebnaehum ve nestahyi nisaehum ve inna fevkahumkahirûn. 7/127 ve benzeri 7/141, 2/49, 28/4, 14/6, 10/90
  • Fir'avn:"Ben size İZİN VERMEDEN ONA İNANDINIZ mı?" dedi. "Bu, bir tuzaktır,şehirde bu tuzağı kurdunuz ki, halkını oradan çıkarasınız, ama yakında(başınıza gelecekleri) bileceksiniz!" Kale Fir'avnu amentum bihi kable en azenelekum inne haza le mekrum mekertumuhu fil medineti li tuhricu minha ehleha fesevfe ta'lemûn. 7/123.
Buna karşılı, insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7,18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yaptığında 51/56; ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE yuvarlanmaktadır 95/5.

Tagut ve Tagutlaşmaktan, insanın var ediliş amacından, ahsenu amelden, yaşama hakkından ve tercihte bulunma konumundan her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun ZORBALIKLA, BASKIYLA, DAYATMAYLA vb mahrum bırakmaktan ve bırakılmaktan beri olma dileğiyle,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı