6 Kasım 2015 Cuma

HALİFE OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN

Hilaf, ihtilaf, muhalif, halife vb 69 turev kullanımı hı, lam fe kökünden gelmekte, 126 kez 115 ayette geçmekte olup, kısaca yerine geçmek, var olanı iyi veya kötü yönde değiştirmektir.

İnsanın halife olması ise, yerine geçtiği her durumu, vaziyet ettiği her hali, daha ahsen hale getirmesi, geliştirmesi, tekamül ettirmesidir. 2/30, 6/165, 7/74, 10/14, 10/73, 11/88, 27/62, 35/39, 38/26, 41/14 vb.

Halife olmak, insanın var ediliş nedeni de gerçekleştirmektir.

İNSAN, tüm iyi ve kötü özelliklerin tohumunu taşıyan bir tarlaya benzer. Bu tohumlardan bir kısmını yeşertir, besler ve büyütür. Tarlaya baktığınızda o yeşeren ve baskın olanlar gözükür. Bu tercihi yapma gücü, yetkisi ve donanımı  insanda var edilmiştir. "Her insanın tâirini BOYNUNA BAĞLADIK, kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı BİR KİTÂP ÇIKARIRIZ: Ve kulle insaninelzemnahu tairahu fi unukih, ve nuhricu lehu yevmel kiyameti KİTABEY yelkahumenşûra 17/13" ve benzeri 91/7, 8, 9 10; 92/ 4; 95/4, 5.

  • Kitapta, insanın bu hayra da şerrede yönelik özelliği açıklanmaktadır. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım," demişti. "Orada FESAD/bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz?" dediler. (Rabbin): Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi. Ve iz kale rabbuke lilmelaiketi inni cailun fil erdi halifeh, kalu e tec'alu fiha mey yufsidu fiha ve yesfikud dima', venahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek, kale inni a'lemu ma la ta'lemûn.2/30.  
  • Yine, insanın var ediliş nedeni ahsenu amel yapmak olduğu vurgulanmaktadır 11/7, 18/7, 67/2 vb.
  • Bu nedenle, HALİFE olarak, her hali daha ahsen yapabilecek, değiştirecek vasıfta yaratılmıştır. 2/30, 6/165,10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb.
  • Bunun için, İblis ayartı hariç tüm melekeleri insana itaat etmektedir. 2/34, 7/11, 15/31, 17/61, 20/116, 38/74, 18/50 vb.
  • Nitekim, insanda var edilen görünür görünmez, tüm duyuları de emrine verilmiştir. Böylece, arzu ve istekle gönülden uymak bağlanmak yani kulluk yapabilmektedir 51/56 vb.

Şayet insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yaptığında 51/56; ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

Dileyen halifeliğin gereğine uygun yaşayarak yerine geçtiği her durumu, vaziyet ettiği her hali, daha ahsen hale getirir, geliştirir. Böylece her alemini de bahtiyar yapar.

Dileyen de ihtilaf ederek, ahsenu amelden uzak tercihleriyle her dünyasını berbat eder, azapta hemhal olur.

Zira, insan tercihleriyle şekillenmektedir.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı