1 Kasım 2015 Pazar

KİTABIN BİR KISMINA İNANIP BİR KISMINI İNKÂR ETMEK

Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek, ayetlerin bir kısmını kabul ya da görmezlikten gelmenin ötesinde, Rabbilalemine, yaratılan Kainattaki ya da yazılı kitap Kuranı Kerimindeki evrensel ilkelere akıl, kalb ve eylem bileşkesiyle güvenip, gereğini içselleştirip, YAŞAMLAŞTIRMAKTAN, KISMEN ya da TAMAMEN dış engeller, zaruretler dışında beri kalmaktır, sözünde durmamak ve yapmamaktır2/83-86 ve ilgili 2/42, 2/174, 2/159, 3/71, 3/167,3/187, 4/150, 5/49, 90/2. 


Kitap der; yaklaşık meallerde:
Yoksa siz KİTABIN BİR KISMINA İNANIP BİR KISMINI İNKÂR MI EDİYORSUNUZ? Sizden bunu yapanın cezâsı, dünyâ hayâtında rezil olmaktan başka nedir? Kıyâmet gününde de azâbın en şiddetlisine itilirler. Allâh yaptıklarınızı bilmez değildir./…e fe tu'minune bi ba'dil kitabi vetekfurune bi ba'd, fe ma cezau mey yef'alu zalike minkum illa hizyun filhayatid dünya, ve yevmel kiyameti yuraddune ila eşeddil azab, ve mallahu biğafilin amma ta'melûn 2/85. Bu konuda 2/83-86 ve ilgili 2/42, 2/174, 2/159, 3/71, 3/167,3/187, 4/150, 5/49, 90/2 ayetlere bakınız.

Zira, İman etmek, Mümin olmak, Rabbilalemine, ilkelerine güvenmek ve güven vermektir.Bu iddianın, akıl, kalp ve eylem bileşkesi ile YAŞAMDA ispatı esastır.

Rabbilalemine imanO’nun yaratılan kainattaki ve yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ilke ve kurallarına güvenip, onları içselleştirip, hayatlaştırmakla gercekleşmektedir.

Bu evrensel ilkeleri YAŞAMLAŞTIRDIĞIMIZ ÖLÇÜDE MÜMİN, yani güvenilen, emin olunan ve güven veren kişi olunmaktadır 49/15, 9/90-93 vb.

Gönülden isteyip te, dış şartlar izin vermediği için yaşamlaştıramamak bile bunu başarmak demektir 9/92.

NASIL ve NE İÇİN yaşadığımız, NE YAPTIĞIMIZ önemlidir.

Anladığın, TECRÜBE ettiğin, yaşama indirgediğin, hayatlaştırdığın her AYET kadar varsın.
Bunlar kadar şahedetin, şahitliğin gerçekleşmiş demektir.

Ayinesi iştir, ameldir, yaptıklarıdır. Lafa bakılmaz 15/92-93, vb.
Değişmek, AHSENU AMEL yapmak ve karanlığa ışık olmak önemlidir.

İnsana say’ından, çalışmasından, vesile ve sebep olduklarından başka bir şey yoktur. 53/39-42, 79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61 vb.  

İnsan, bilmek veya bilgi yüklenmekten öte, yaşamakla, yaşadıklarıyla, amelleriyle anlam ve değer kazanmaktadır.

Rabbilalemine, yaratılan kainattaki ve yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ilke ve kurallarına güvenip, onları içselleştirip, hayatlaştıranlardan, herdaim sözünde duranlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle,

MÜMİN OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/m%C3%BCmin-olmak-nedir-bilirmisin/1632922800330174

NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİDİR  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/ne-yapti%C4%9Fimiz-%C3%B6nemlidir/1442552389367217

İNSANA ÇALIŞMASINDAN BAŞKASI OLABİLİRMİ?https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insana-%C3%A7ali%C5%9Fmasindan-ba%C5%9Fkasi-olabilir-mi/1516067668682355

KURANI KERİMDE KİTAP KAVRAMI  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/kurani-kerimde-kitap-kavrami/14399819696242599

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı