18 Kasım 2015 Çarşamba

HAYRA da ŞERRE de DUÂ ETMEK

Kitap der, yaklaşık meallerde: 
İnsan, hayra du'â eder gibi, şerre du'â etmektedir. İnsan pek acelecidir. Ve yed'ul insanu biş şerri duaehu bil hayr ve kanel insanuacûla. 17/11

Dua; davadır; davettir, çağrıdır; bağ, bağlantı, dayanaktır, arzu, istek yöneliştir, amaçlarına ulaşıncaya  kadar o yolda bittim noktasına varıncaya dek, dayanmaktır, sabırla salatla, ümitle çalışmaktır. 

İnsan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da duymaktadır.

Bu nedenle, iblis ve ayartısıyla, vicdanının sesi arasında yaptığı tercihlerle, önem ve öncelik verdikleriyle, duayla, davetle, çağrıyla, sabırla, salatla, ümitle çalışarak kitabını, hayır ya da şer yönünde kendi yazmaktadır. Hayra da şerre de imza atmaktadır.

Şöyleki:

İNSAN tüm iyi ve kötü özelliklerin tohumunu taşıyan bir tarlaya benzer. Bu tohumlardan bir kısmını yeşertir, besler ve büyütür. Tarlaya baktığınızda o yeşeren ve baskın olanlar gözükür. Bu tercihi yapma gücü, yetkisi ve donanımı  insanda var edilmiştir. Aksi halde her bir meleke kontrol edilebilir olmasaydı, sorumluluk da olmazdı.

Her olay insana seçimler sunar. İnsan fravunlaşabilir, Musalaşabilir vb.

Her insanın tâirini BOYNUNA BAĞLADIK, kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı BİR KİTÂP ÇIKARIRIZ: Ve kulle insaninelzemnahu tairahu fi unukih, ve nuhriculehu yevmel kiyameti KİTABEY yelkahumenşûra. 17/13 ve benzeri 91/7, 8, 9 10; 92/4; 95/4, 5;

Zira, insan, deneme ve AHSENU AMEL yapma ve tekamül için 11/7, 18/7, 67/2 yaratılırken; dünya metaına karşı duyulan iştahasına, aşırı düşkünlüğe /hubbuşşehevati ye sınır getirilmemiştir. 3/14, 28/60, 28/61, 42/36, 9/38,11/15, 18/46, 57/20, 10/23vb.

Biz sizi sınamak için şerre de hayrada müptelâ kılıyoruz...ve neblukum biş şerri vel hayri fitneh…21/35

Bu nedenle, İnsan, var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda, ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda, aşırı düşkünlüğü, vettebeuşşehevati yi öncellediğinde 4/27, 19/59 ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

Bununla birlikte, iyilik özellikleri baskın olanın, hayır ve fedakarlık yapanın kötülüklerinin, Mevlamız tarafından örtüleceği, bağışlanacağı ayetler de yer almaktadır.

İyilikler, kötülükleri giderir.11/114
Allâh onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir 25/70 vb.

Öyle ki, gen haritanızın, yaşamınızın vb hallerinizin değişimi bile tercihinize bağlıdır.
Bakınız:
"Algıya Göre Gen Aktivitesi Değişebilir

Dr.Bruce Lipton’a göre, gen aktivitesi günlük bazda değişebilir. Zihninizdeki algıbeden kimyanıza yansırsa ve sinir sisteminiz de bunu okur ve çevreyi yorumlarsa ve daha sonra da kanın kimyasını kontrol ederse, o zaman siz gerçekten de düşüncelerinizi değiştirerek, hücrelerinizin kaderini de değişitirebilirsiniz.

Aslında,Dr. Lipton’un araştırması, algınızı değiştirdiğinizde, zihninizin genlerinizin aktivitesini değiştirebildiğini ve her bir genden 30.000 üzerinde değişik sonuç yaratabildiğinizi göstermekte. Kendisi, gen programlarının hücre çekirdeğinde olduğunu ve kan kimyanızı değiştirerek, bu genetik programları yeniden yazabileceğinizi söyleyerek, bu konuda daha çok detay vermekte.

En yalın şekli ile, bu şu demektir: eğer kanseri tedavi etmek istiyorsak, düşünce şeklimizi değiştirmemiz gerekli!" Düşünceniz Genlerinizi Nasıl Değiştirip Kaydediyor- okyanusum com

İnsan, hayra da, şerre du'â etmekte, o yolda çalışmakta olup, kendi kitabını da yaşamını da hayır ya da şer yönünde yazmaktadır. 
Muhabbetle,

DUANEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/dua-nedir-bilirmisin/1633747983580989 

İNSANTERCİHİYLE ŞEKİLLENİR  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı