9 Kasım 2015 Pazartesi

KABİRDE BULUNANLARA İŞİTTİREMEZSİN

Kabirde olmak, mezarda olmanın yanısıra özellikle, hayatta iken yaşayan ölü olup, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, doğrulara, vicdanının sesine ilgisiz, duyarsız kalmaktır. 36/69-70, 35/22,80/21, 100/9, 82/4, 60/13, 22/7, 9/84,6/122, 2/243vb.

Kabirde olmak, ahsenu amela için var edilen 11/7, 18/7, 67/2 insanın vicdanınınsesine, peygamberlerle gelen mesaja, anlatıya, uyarıya, hatırlatmaya vb ilgisiz, duyarsız kalıp, ahsenu amelden uzak olmaktır.

Yaratılan Kainattaki ve Yazılı Kitaptaki ayetlere, evrensel ilkelere, doğru güzel hak olana kör, sağır durmaktır.

Yaptıkları boşa gitmektir. 3/22, 2/217,5/53, 7/147, 9/17, 9/69, 11/16, 18/104- 105,

Hayır ve fedakarlık yönünde yaşamında taş üstüne taş koymamaktır.

 “Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap yani Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istedikleri yani evrensel ilkeler, kanunlar, kurallar, insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği karanlıklardan aydınlığa NUR a çıkaran ilkeleridir. 14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11,5/16, 2/257 vb.”    

Evrensel doğrular her daim güneş gibi parlar. Gözünü kapatanlar, sadece kendine yalancı gece yapar. O ölçüde de yaşamını karartmaktadır. Adeta yaşarken kabire girmektir. 

Bu ilkelerden, hayırdan, fedakarlıktan, hak, doğru ve güzel olandan uzak kalmak bir anlamda kabir de olmaktır. 35/22”

Nitekim, Yazılı Kitapta, yaklaşık meallerde:
  • Dirilerle, ölüler de bir olmaz. Allâh dileyene işittirir; yoksa SEN KABİRLERDE BULUNANLARA İŞİTTİRECEK DEĞİLSİN. Vema yestevil ahyau ve lel emvat, innellahe yusmiu mey yeşa', ve ma ente bi musmiimmen fil kubûr. 35/22
  • Bu Kuranı diri olanları uyarasın diye; der 36/69-70.  
  • Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu?” der. 6/122, 2/243 vb
  • Yağmurun, ölü toprağı nasıl dirilttiğini anlatan ayetlerdede bunda düşünenler için ibretler vardır; diyerek dirilişin örneklerini de vermektedir.7/57, 35/9 vb.   
Yaşayan ölü olup evrensel ilkelere, doğrulara, vicdanının sesine ilgisiz, duyarsız kalmaktan, yaşarken kabirde olmaktan beri olma dileğiyle,

Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı