26 Mart 2016 Cumartesi

ZENGİNLER ARASINDA DEVLET OLMASIN


142 Okuma
Ne mi? Rabbimizin ikram ettiği ve her ne şekilde olursa olsun elde edilen ya da sahiplenilen; ilim, bilgi, teknoloji, mal, mülk, makam, güç, iktidar vb her insanın yaşamında gerekli olanlar, insanca, hakça, özgürce yaşamasına vesile olan tüm ikramlar.
Her insanın, insan onuruna yaraşır asgari düzeyde de olsa ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması tüm insanların, toplumun ve dolayısyla toplumsal gücü temsil eden devletin vazgeçilmez ve birincil görev ve hedefi olmalıdır.
İnsan, deneme ve AHSENU AMEL yapma ve tekamül için yaratılırken; bu nedenle de dünya metaına karşı duyulan iştahasına, aşırı düşkünlüğe /hubbuş şehevati ye diğer canlılardan farklı olarak sınır getirilmemiştir. 11/7, 18/7, 67/2; 3/14, 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15, 18/46, 57/20, 10/23 vb.
Böylece insanlar, dünya metaı olan maddi, manevi her şeyin; üretim, sahiplenme, paylaşım ve tasarrufu vb hallerde, yaptıkları tercihlerle ayrışmaktadır.
Her hali, daha ahsen hale getirmesi, geliştirmesi, tekamül ettirmesi, paylaşması, insan olmanın, var edilişin, halifeliğin, Ensarallah/yardımcılar olmanın da gereğidir. 11/7, 18/7, 67/2; 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26; 3/52, 47/7, 61/14 vb.
Bu nedenle Kitap der, yaklaşık meallerde:
·        İçinizden zenginler arasında Dulete Devlet olmasın 59/7, 3/140 vb
·        Rabbinin ikram ettiği gibi, ikram et. 28/77
·        Yahut açlık gününde doyurmaktır 90/14.
·        Sarp yokuşa atılmaktır, boynu çözmektir. 90/11-13.
·        Yine, rastladığı her kötülüğü de en güzel olanla karşılamaktır. 23/96, 41/34 vb.
·        ÖYLEKİ, en sevdiklerini sevdiklerinden sarsacak şekilde ikram etmektir. 3/92, 9/24.
·        Canlarını ve mallarını insanlık uğrunda vermektir. 9/111
·        Allâh’e yardım ederseniz size yardım eder; ayaklarınızı sağlam tutar. 3/52, 47/7, 61/14;
·        vb
Aksi hal ise,
·        En hafifinden, FESAT ÇIKARMAKTIR 28/77, 28/78, 39/49,
·        Tekasür bataklığında debelenmektir. Karunlaşmaktır. Leş olmaktır. Esfele Safiline yuvarlanmaktır.
·        Her alemde cehennemi yaşamaktır.
Vererek arınanlardan olma dileğiyle
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı