21 Mart 2016 Pazartesi

GÜÇSÜZLERİN HAKKIDIR


138 Okuma
İkram edilen nimetlerin fazlalıkları, öncelikle ve derhal, açların, açıkların, yolda kalmışların, yoksul ve yoksunların, kısaca, tüm GÜÇSÜZLERİN, mağdur ve mahrumların hakkıdır.
İyilik, beğendiklerinden maddi manevi tüm NİMETLERDEN, zamanında, hak sahiplerine vermektir. Hem de, Allâh ın ihsan ettiği gibi ihsan etmektir /ahsin kema ahsenellahuileyke 28/77.
Fazlalığın ve ihtiyacın ölçüsü ise, kişinin imtihanıdır. Vererek arınır, yücelir. Zira, takva, Rabbilalemine, İLKELERİNE önem ve öncelik vermektir. Bu ilkelere önem ve öncelik verdiğini ölçüde, yaşamda da, hayır ve fedakarlık yaptığı nispette, anlam ve değer kazanmaktadır. 39/33, 2/177, 2/38, 20/123, 9/111, 3/92, 9/24 vb.
ŞAYET, Rabbilalemin insanlara ihsan ettiği mal, mülk vb nimetleri, insan kendi ihtiyaçlarını giderip te arta kalanını stoklarsa, güçsüzlere ikram etmezse, onlar açlıktan, yoksulluktan kıvranırken umursamazsa, insanlara yardım etmezse, hayır ve fedakarlığa kapalıysa, bu da mana anlamında LEŞ olmaktır.
LEŞ yasaklanmıştır. Şeklen de, manen de, ruhen de leş olmaktan ve leşten uzak durmalıdır 2/173, 5/3, 6/145, 16/115 vb. Bunun yolu da paylaşmaktır. Hak sahiplerine vermektir.
“Hayat süren leşler” der, Merhum Şair Necip Fazıl Kısakürek.
İsmet Özel de, "insanın ihtiyacı olandan fazlasını elinde tutması kendisi için taş " olur diye uyarır.
Bilinmelidir ki, nimetlerin fazlalıkları stoklandıkça, hak sahiplerine verilmedikçe, insan da kokuşur, leş olur. Yaşayan ölü misali taşlaşır 6/122, 2/243 vb. Cehenneme ateş olur 2/24, 66/6, 9/34, 9/35 vb.
İMAN EDENLER ise, vermekten de öte İNFAK yaparlar. Öyle ki, ahsenu amela için var edilen insanın, alemdeki her türlü olumsuzluk karşısında duyarlı olması ve var gücüyle onu ahsen hale dönüştürme yolundaki katkısı, duygu, düşünce ve çabası olup, taşın altına elini koyması, Allâh yolunda İnfaktır/ li tunfiku fi sebilillah 47/38, 2/195, 57/10, 2/265, 22/35, 28/54, 32/16, 42/38 vb.
Bakınız:


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı