24 Mart 2016 Perşembe

ADALET sadece MÜLK’ün değil, YAŞAMIN TEMELİDİR


54 Okuma
Adalet mülkün, yönetimin, idarenin, yaşamın da, alemin de temelidir.
Adalet, kendi dahil tüm insanlığın, hayvan, bitki ve eşyanın var oluş amacına, konumuna uygun ve dengeli davranmaktır.
Adalet, hak olana önem ve öncelik verip, her durumda hakkın gereğinin yapılması ve gerçekleştirilmesidir.
Adalet eşitlikten ötedir. Hakkın yerini bulmasıdır. Hak ve nesafete, evrensel ilkelere, vicdana uygun hal üzere olmaktır.
Kitap der; yaklaşık meallerde,;
Aralarında adâletle hüküm ver. Allâh, adâlet yapanları sever. 5/42, 42/15, 4/58, 5/8, 16/76, 16/90, 49/9, 7/181, 7/159, 4/135 vb
Adalet, Kitapta, KIST kavramı olarak; 3/18, 3/21, 4/127, 4/135, 5/8, 5/42, 6/152, 7/29, 10/4, 10/54, 10/47, 11/85, 21/47, 55/9, 57/25, 17/35, 26/182, 4/3, 60/8, 49/9, 72/14, 2/282, 33/5 ayetlerde geçmektedir.
Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı ADALET ve diğer evrensel ilkeleri, her daim yanılmaz HOCA yapmayanlar, bunlardan ders almayanlar ve buna uygun yaşamayanlar, her alemde acı bedeller ödemektedir.
Zulüm, insanın var ediliş amacından, ahsenu amelden, yaşama hakkından ve konumundan kendi veya başkası tarafından her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun mahrum bırakılmasıdır.
Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERE aykırı olan, nerde, nasıl ve kendi dahil kime karşı yapılırsa yapılsın, ZULÜMDÜR. Bu süreç ise, zulümattır, karanlıktır, çıkmazlardır. Bunu yaptığı ölçüde de zulümle, zalimlikle ilişkilenmektedir. 28/16, 2/54, 30/29 vb.
Gücün haklı, haklının ise, güçsüz sayıldığı, gücün sözünün geçtiği düzenler, sistemler, buna rıza gösterenlerle birlikte, Rabbilalemine ilkelerine aykırılığın yaygınlaştığı, Adaletin yamulduğu her yapı gibi ağır bedeller, acılar, mutsuzluklar yaşatmakta ve DEĞİŞMEDİĞİ DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ takdirde yıkılması da mukadder olmaktadır.
Kimi zaman, GÜÇLÜNÜN HAKLI sayıldığı sistemlerde, insanların ve toplumların zaaflarından, beklenti ve korkularından yararlanıp, çıkarlarına hizmet ettirenler, çağın EN BÜYÜK BÜYÜCÜSÜ VE SİHİRBAZLARI olanlar, ALGI YÖNETİMİ YAPANLAR, büyülemenin arenası olan Televizyonları ve sahip oldukları güçleri de kullanarak, kanun boşluklarından, hukuk bürokrasisindeki usuli hatalardan da yararlanıp gücün sözünün geçtiği kararlar aldırabilmekte ve bayrak olarak dalgalandırmaktadır.
Ya da, üfürmelerle, büyülemelerle, algı yönetimleriyle, dün dost olanlar bugün düşman, düşman olanlar ise dost yapılabilmektedir.
ANCAK, bilinmelidir ki, toplumsal vicdan ise her daim gücün güçlünün değil, haklının GÜÇLÜ olduğu alanlardır. Haklı olanlar, ER GEÇ her alemde üstün olanlardır.
Her daim Hakktan, haklıdan, adaletten yana olup hanif duranlardan olma dileğiyle
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı