3 Mart 2016 Perşembe

LİSANI HAL, YAŞANTI DAHA ÖNEMLİDİR


Sözler ne kadar güzel etkili olsa da İNSANI en iyi anlatan ise HAL’dir. Bu nedenle, Lisanı Hal, yaşantı daha önemlidir. Ayinesi iştir, ameldir, yaptıklarıdır. Lafa bakılmaz.
Sözleriyle HAL’i YAŞAMI, EYLEMİ DAVRANIŞLARI ahenkli, uyumlu olmazsa, o sözlerin değeri de, etkisi de HİÇ tir.
Kitap der, yaklaşık meallerde: -Ey inananlar niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Ya eyyuhellezîne amenu lime tekulune ma la tef'alûn. 61/3
-Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allâh katında en sevilmeyen bir şeydir.Kebure makten 'indallahi en tekulu ma la tef'alûn. 61/2
İnsana say’ından, çalışmasından, vesile ve sebep olduklarından başka bir şey yoktur. 53/39-42, 79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195,34/3, 10/61 vb.
Lisanı hal, lisanı kalden, sözden. anlatıdan daha etkilidir, taa yüreklere, özüne işler ve değişimi tetikler.
Söylediğini yapan, yaptığını söyleyen, sözüyle eylemleriyle uyumlu olmak esastır.
Zira, Din, yaşamdır, yaşam biçimidir, düşünce inanç kabullenim ve yargılar ile eylemlerdir.
GÜZEL AZİM AHLAK üzere oluıp, her anınız hayırla, fedakarlıklarla ve Vicdanın sesine uyarak KURAN la yoğrulanlardan, SELAM ÜZRE yaşayanlardan, sözleriyle yaşantısıyla uyumlu ve yaşayan KURAN yolunda olup, sevgiyle, muhabbetullahla yaşamını taçlandıranlardan ve böylece Razı olan ve olunanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı