16 Mart 2016 Çarşamba

HER SES DUYARSIZLIĞA BİR TAŞ TIR


130 Okuma
İnsan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.
İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç FITNELENMEDEN sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku eyyekuluamenna ve hum layuftenûn. 29/2, 2/214, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.
Şayet insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönüldenyaptığında 51/56; ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5
Çöküşe, bozuluşa, zulme sessiz kalanları ya da duyarsız davrananları HAK uğrunda var gücüyle çalışmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla karşılaşmaktadır. 8/25
Yeter ki, vicdanının sesini dinle, safını tut. Hak doğru ve güzelden yana ol. Var gücünle bu yolda çalış. Ses ver. Bu yolda her bir hal, duyarsızlığa bir taştır.
Değişimden ve Hakk tan yana durmayanları da, HAYAT törpüleyip daha ağır bedeller ödeterek eğitip değiştirmektedir.
Gövdeyi oluşturan insanlar değişmedikçe toplum da, baştakiler de değişmez. 8/53, 13/11 Kendini değiştirmeyen toplumun değişmesini bekleyemez. Karanlığa ışık olmadıkça toplum da aydınlanmaz. Bir olmadıkça 11, 111 ve diğerleri de olmaz.
Gönül adamına, dava adamına değişim yoldaki sabrına, mücadelesine, azmine, uzun soluklu yürüyüşüne, her dünyayı kurtarma aşkına, sevgisine, alaka ve muhabbetine, bunu yaşamda göstermesine gerek vardır.
Kendine, Aleme, insanlığa, topluma duyarsız kalmayıp, Vicdanın sesine uyarak, Yaratılan Kainat Kitabındaki, Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkelerle, yani KURAN la yoğrulanlardan, Karanlığa ışık olup, kendini de toplumu da değiştirenlerden ve böylece, Razı olan ve Razı Olunanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı