13 Mart 2016 Pazar

PEYGAMBER/RASUL veya NEBİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ


40 Okuma
Peygamber/Rasul veya Nebilerin öldürülmesi, fiziki bedenlerinin öldürülmesinden öte, onların da tabi olduğu, ilettiği, vahye, mesaja, Kuran’a, duruşa, eyleme vb karşı duyarsız kalmak, karşı durmak, engel olmak vb hallerle etkisizleştirmektir. 2/61, 3/21, 3/112, 4/155, 4/150 vb. Şöyle ki:
Kitapta, geçen YAKTULUNEN NEBİYYİNE mana olarak, Nebilerin bedenen öldürülmesinden öte, KURAN’a uygun EYLEM VE AMELLERİ yapmamak, yapılmasından vazgeçmek, başkasına ulaşmasını önlemek, tebliğ etmemek, yaymamak, bunlara engel olmak vb davranışlarla Nebiyi katele etmek, öldürmek, etkisizleştirmektir.
Aynı zamanda, insan, her içsel ve dıssal etki veya istekte, iblisinin ayartısına karşı, eylemleriyle, amelleriyle de her insanın rol modeli olup Vicdanın da yankılanan Rasullerin çağrısını tercih etmemek te Resullerin katele edilmesi, etkisizleştirilmesidir.
Diğer taraftan, Yaratılmış Kainat kitabında veya Yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediklerini anlamasına veya anlayabilecek durumda olmasına karşın, duyarsız kalmak ya da öğrenilmesine rağmen zorlama olmaksızın, bu hakikatlere aykırı hal ve yaşam sergilemek, bu hali sürdürmek veya ısrar etmek, fiilen, hal lisanıyla da Ayetleri tekfir etmektir. 2/61, 3/21, 3/112 , 4/155; 3/4, 3/19, 3/70, 3/98, 3/199, 6/33, 8/52, 9/9, 39/63, 40/63, 46/26 vb
Elbette Rasuller insan olarak, İNSAN ÜSTÜ DEĞİL, ÜSTÜN, ÖRNEK İNSANDI. 33/21, 60/4, 60/6, 41/6, 18/110, 6/50 vb.
Onlar da vahyedilene, Rabbilalemine, ilkelerine uyup, önem ve öncelik verendi. 6/50, 7/203, 10/15, 21/108, 34/50, 38/70,41/6, 46/9 vb
Muhakkak ki her beşer gibi öldüler. 33/21, 60/4, 60/6, 41/6, 18/110, 6/50 vb. Lakin, Rasullerde tarihteki varlığından öte, rol modeli olup her insanın VİCDANIN da var olmaya devam etmektedir. 37/72, 3/101, 49/7, 2/151, 3/164, 26/18, 11/62, 5/20, 10/16 vb; 34/28, 21/107, 7/158 vb. Bu sese kulak verenler, Rasulleri katele etmekten etkisiz kılmaktan beri duranlardır. Kim ki, YAŞAMINDA da NEBİYE uyarsa, ortaya konulan KURAN’a uygun EYLEM VE AMELLERİ yapar, yapılmasına vesile olur, yayar, örnek olur, tebliğ ederse, her alem de bahtiyar olup, 6/50, 7/203, 10/15, 21/108, 34/50, 38/70, 41/6, 46/9; 2/38, 20/123 vb. Nebiyi katele etmekten, öldürmekten, etkisiz kılmaktan ırak olanlardır.
Aksi hal ise, Rasulleri de, Nebiyi de katele etmek, öldürmek, etkisiz kılmaktır.
Kitap der yaklaşık meallerde :
·        Hani siz demiştiniz ki: "Ey Mûsâ, biz bir yemeğe dayanamayız, bizim için Rabbine du'â et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın." (Mûsâ): "Hayır olanı, daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada size istediğiniz var," demişti. Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu; Allâh'ın gazabına uğradılar. Öyle oldu, çünkü onlar, Allâh'ın âyetlerini tekfir ediyorlar ve HAKSIZ YERE NEBİLERİ ÖLDÜRÜYORLARDI. İsyana daldıkları, sınırı aştıkları için bunu hak ettiler. Ve iz kultum ya musa len nasbira ala taamiv vahidin fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tumbitul erdu mim bakliha ve kissaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha, kale e testebdilunellezi huve edna billezi huve hayr, ihbitu misran fe inne lekum ma seeltum, ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bau bi ğadabim minellah, zalike bi ennehum kanu yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyine bi ğayril hakk, zalike bi ma asav ve kanu ya'tedûn. 2/61
·        Allâh'ın âyetlerini tekfir edenler, haksız yere NEBİLERİ ÖLDÜRENLER, insanlar arasında adâleti emredenleri öldürenler (var ya), onlara, acı bir azâbı müjdele! İnnellezine yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyine bi ğayri hakkiv ve yaktulunellezine ye'murune bil kisti minen nasi fe beşşirhum bi azabin elîm. 3/21
·        Nerede olsalar, onlara alçaklık vurulmuştur. Meğer ki Allâh'ın ahdine ve (inanan) insanların ahdine sığınmış olsunlar. Allâh'ın gazabına uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Böyle oldu, çünkü onlar Allâh'ın âyetlerini tekfir ediyorlar, HAKSIZ YERE NEBİLERİ ÖLDÜRÜYORLARDI ve çünkü isyân etmişlerdi, haddi aşıyorlardı. Duribet aleyhimuz zilletu eyne ma sukifu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimul meskeneh, zalike bi ennehum kanu yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunel embiyae bi ğayri hakk, zalike bi ma asav ve kanu ya'tedûn.
·        Sözlerini bozmalarından, Allâh'ın âyetlerini inkâr etmelerinden, HAKSIZ YERE ENBİYALARI ÖLDÜRMELERİNDEN ve "Kalblerimiz kılıflı" demelerinden ötürü (başlarına belâlar getirdik). Hayır, fakat inkârlarından ötürü Allâh o kalblerin üzerini mühürlemiştir. Artık pek az inanırlarFe bima nakdihim misakahum ve kufrihim bi ayatillahi ve katlihimul embiyae bi ğayri hakkiv ve kavlihim kulubuna ğulf, bel tabeallahu aleyha bi kufrihim fe la yu'minune illa kalila. 4/155
Ayetlerin anlattığı evrensel ilkeleri yaşamlaştırıp, bunlara önem ve öncelik verip böylece Allâh'ın âyetlerini tekfir etmekten, kezzebu ve keferu olmaktan beri duranlardan ve Rasullerin sesine kulak verip, Nebilere, amel ve eylemlerine uyanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı