16 Mart 2013 Cumartesi

NASR SURESİNASR SURESİ

1-SA - Allâh'ın yardımı ve fetih geldiği,
2-SA - Ve insanların dalga dalga Allâh'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
3-SA- Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir.

2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah’ın EN BÜYÜK yardımı, desteği,  hidayet kaynağı ve rehberi olan Kurandır. Kuranın rehberliğidir.Kuranın ölçüleridir.Kuranın ilkeleridir.
Bu yardımı da, 8/10 Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir. 15/21   Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama biz onu, bilinen bir ölçü/kural ile indiririz. Diye ilan eder.
Bu kural ve ölçü ise; layık olmaktır, çalışmaktır, tüm imkanlarını seferber etmektir, bittim noktasına gelinceye kadar vermektir, gayret etmektir. Zira, 53/39-İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. 13/11-Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allâh onların durumlarını değiştirmez. İlkesi koyulmuştur.
Üstelik Allahın kanununda, sunnetullahta değişiklik bulunmamaktadır.
·      35/43-Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allâh'ın yasasında bir sapma bulamazsın.
·      48/23-Bu, Allâh'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın
·      40/85 Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur.
·      33/62-Allâh'ın yasasında değiştirme bulamazsın.
·      6/34-Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur
·      10/64-Allâh'ın kelimeleri değişmez
Nitekim, Peygamber ve arkadaşları da bunu yapmıştır. Allah’ın Resûlü kendi evinde, Safa tepesinde, Ukaz’da, Kâbe’nin içinde, İbni Erkam’ın evinde, pazarda, panayırda, deve güreşlerinin yapıldığı yerlerde, şiir müsabakalarının yapıldığı meydanlarda, taşradan gelen kervanların arasında, insanların toplandığı çadırların içinde. Eşine anlatıyor, akrabalarına anlatıyor, ticaret için gelenlere anlatıyor, Mekkeli müşriklere anlatıyor, anlatıyor.(A Küçük)”. Ya biz. Günümüz insanı ne yapıyor, aynaya bakmak yeter.
Öyle ki, 
·     
2/214Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet peygamber ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır.
·      22/78 Allâh uğrunda, O'na yaraşır biçimde gayretle mücadele edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi.
·      3/139-Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız, mutlaka siz üstün geleceksiniz.
Böyle yaşayana, davası uğrunda ölesiye çabalayana yardım zafer vaad edilmekte ve verilmektedir.
“Fetih, muallakta olan neticeyi elde etmek demektir(Razi)”. Kurana uygun yol izleyene, ilkelerine uyana, yaşam sürene fetihte, zaferde verilmektedir. Sen görevini yaparsan, Rabbin karşılığını vermeye, göndermeye hazırdır.
47/7 Ey inananlar, eğer siz Allâh(ın dinin)e yardım ederseniz (Allâh da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar. Allah’a yardım Onun gönderdiği vahye sımsıkı sarılmak, ilkelerini gözetmek, bunlara güvenmek, bu ilkeler doğrultusunda tüm gayreti sarf etmektir. 6/34 Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihâyet onlara yardımımız yetişti. Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Böyle yapanlar mutlaka ayetlerin işaret ettiği sonla kucaklaşır, zafere ulaşır. 58/21 Allâh: "Elbette ben ve elçilerim gâlib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir. Başarı, zafer ve mutluluk yolu ayetlerdeki ilkelerdedir, bu ilkelere uyulmasına bağlanmıştır.
Zira,
·      6 Enam 38 Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır.
·      16 Nahl 89 Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
·      2/2 İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
·      39 Zümer 27 Andolsun biz, bu Kurân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık
·      30 Rum 58 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
·      5Maide 3 Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum. 

Esasen, gerçek fetih/zafer ise, Allah’a kul olma bilinciyle yaşamaktır. Allah’ın muhabbetini, razılığını kazanmaktır. 89/28 Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön!” denmektir.
Bunun için, Allah’ın yardımı olan Vahiye/Kurana uyarak, fethe önce kendi nefisnde ulaşmaktır. Dünya, insan, hayat ve yaratılış sırrına vakıf olup, içsel ve dışsal tüm şeytanlara/ayartılara karşı galip gelmeyi başarmaktır.Bu en büyük fetihtir. Zaferdir.
Allahın yardımı, Kuranın rehberliğiyle ulaşılan bu zafere, fethe, dine, hayat programına, yaşam biçimine insanların dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, bu yardımı, lütfü, vahyi, kuranı ihsan eden Rabbimizi/ yani terbiye eden, güzel ahlaka ulaştıran, bunu Kuranla öğreten, seçtiği Peygamberlerle gösteren Mevlamızı, hamd ederek tesbih etmeli, yani Kuranın kıymetini bilmeli, gereğince önem vermeli, hayata hakim kılmalı, hükümleri yaşatmalı ki, Allahın koruması/mağfireti altında olalım.
Çünkü
Yardımdan ve korumadan mahrum kalanlar ve akıbetleri ise:
·      25 Furkan 50 Andolsun biz, bu sözü onların aralarında döndürüp döndürüp anlattık ki öğüt alsınlar. Ama insanların çoğu, nankörlükte direnmektedir
·      17 İsra 41 Biz Kurân’da sözü türlü biçimlerde anlattık ki, düşünüp anlasınlar. Fakat bu, onların sadece kaçışlarını artırıyor. 
·      2/231 Allâh'ın âyetlerini eğlence yerine koymayın; Allâh'ın size olan nimetini ve size öğüt vermek için Kitap ve Hikmet'ten size indirdiklerini düşünün, Allah'tan korkun ve bilin ki, Allâh her şeyi bilir.
·      8/22 Allâh katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.
·      10/100 Allâh pisliği (huzursuzluğu, azâbı), akıllarını kullanmayanların üzerine kor.
·      17 İsra 89 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık, ama insanlardan çoğu inkârda direttiler.
·      2/15  Allâh da kendileriyle alay eder ve onları bırakır; taşkınları içinde bocalayıp dururlar.
·      45 Casiye 8 O, Allah’ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları işitmemiş gibi direnir. Onu, acı bir azap ile müjdele
·      6/5 İşte, kendilerine gelen hakkı da yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri, yakında kendilerine gelecek(uyarıldıkları azâb onları kuşatacak)tır.
·      6/10 Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri gerçek kuşatıverdi.
·      31/6 İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce (insanları) Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi (eğlence sözünü) satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır.
·      3/56 İnkâr edenlere gelince, onlara dünyâda da, âhirette de şiddetle azapedeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır
·      2/114 Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır.
·      13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur. Onları Allâh(ın azapın)dan koruyacak kimse de yoktur.
Denilmektedir.
Tüm bunlara rağmen:
Rabbimiz, tövbeyi/geri dönüşü, yani çirkinlikten, günahtan, kötülükten, cehaletten, başka dinlerden, yaşam biçiminden, ölçü ve ilkelerden pişman olup Allah’a, Kurana geri dönüşü kabul etmektedir.
Taa ki iş işten geçmeden önce, ölüm çatmadan tövbe/dönüş yapılabilsin.
·      10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de müslümanlardanım!" dedi.
·      10/91   Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
·      40/84 Ne zaman ki hışmımızı gördüler: "Tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler
·      40/85 Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler ziyana uğramışlardır


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*30*3*3*110.003*Nasr 1-3**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*3*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*110.1*

(١١٠-١)
110.1*************
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

110.1 - İzâ câe nasrullâhi vel feth.

110.1 - Allâh'ın yardımı ve fetih geldiği,

 rtfSndPly*110.2*
(١١٠-٢)
110.2*************
وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فٖى دٖينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

110.2 - Veraeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

110.2 - Ve insanların dalga dalga Allâh'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,

 rtfSndPly*110.3*
(١١٠-٣)
110.3*************
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

110.3 - Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.

110.3 - Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir.NASR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
 rtfSelectedTabRef*30*3*3*110.003*Nasr 1-3**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*3*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*110.1*

(١١٠-١)
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
110.1*************110.1 - İzâ câe nasrullâhi vel feth.
110.1 -
Allâh'ın yardımı ve fetih geldiği,

 Nasr: Birine yardım edip onu düşmana üstün getirmek, zafere ulaştır­mak, bir ülkeyi düşmanın elinden almak suretiyle İslâm da'vetinin önün­deki engeli kaldırmak, yolunu açmaktır. (S Ateş).
«İza» burada «Kad» demektir. Yani kesinlikle Allah'ın yar­dımı geldi. Sure fetihten sonra nazil olmuştur.«Yardım sana geldiği zaman» mânâsı da kastedilmiş olabi­lir(A Arslan)
Nasr feth arasındaki fark
Nasr, elde edilmek istenen şeyi, elde etmek için yapılan yardımı; Feth ise, muallakta olan neticeyi elde etmek ve gerçekleştirmek demektir. Şimdi, "nasr"ın, "feth"in bir sebebi gibi olduğu açıktır. İşte bu yüzden, Cenâb-ı Hak, önce "en-Nasr"ı zikretmiş, sonra da "feth"i ona atfetmiştir.
Nasr, dinin kemalidir; feth ise, nimetin tamamı olan, dünyevî ikbaldir. Bu ayetin bir benzeri de, Cenâb-ı Hakk'ın, "Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim ve size olan nimetimi tamamladım" (Maide, 3) ayetidir.
Nasr, dünyada, Minâ'da elde edilen zaferdir; feth ise, cennet ile tahakkuk edecektir. (Razi)

“Nasr, dört şekilde tefsir edilir:
1. Gelecek tehlikelere karşı koru­mak, korunmuş olmak
"Kimseden fidye de alınmaz, onlara nasr da olunmaz (onlar azâbtan da korunmazlar)."
"O gün mevlâ mevlâdan birşey defedemez ve onlara nasr da olunmaz (onlar azâbtan da korunmaz­lar)."
"Size nasr edebiliyor (sizi azâbtan koruyabiliyor), ya da kendilerine nasrları dokunuyor mu (kendilerini azâbtan koruyabiliyorlar mı)?"
"Ne oldu size, neden birbirinize nasr etmiyorsunuz (niçin bazınız bazınızı ateşten korumuyorsunuz)?!"
2. Avn (yardım/destek)
"Eğer sizinle savaşılırsa, size nasr ederiz (yar­dım ederiz /destek veririz)."
"Eğer onlarla savaşılırsa, onlara nasr etmezler (yardım etmezler/destek vermezler). Şayet onlara nasr edecek (yardım edecek/destek olacak) olsalar bile muhakkak gerisin geriye dönerler." 
"Ey îmân edenler! Eğer siz Allah'a nasr ederseniz (tevhîd olununcaya/birleninceye kadar Allah yo­lunda savaşırsanız), size nasr eder (O da düş­manlarınıza karşı size yardım eder (destek olur)."MELEKLERLE YARDIM: 3/123, 3/124, 3/125  ve 8/9
·      3/123 Nitekim Allâh, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz. 3/124 O zaman sen mü'minlere: "Rabbinizin, size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi, size yetmez mi?" diyordun. 3/125 Evet, sabreder, korunursanız; onlar hemen şu dakikada üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle yardım eder. 3/126 Allâh bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, dâimâ gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh katındandır. 3/127 İnkâr edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).
·      8/9-Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu. 8/10Allâh bunu ancak müjde olsun (sevinesiniz) ve kalbiniz bununla yatışsın (güvene ve huzûra kavuşsun) diye yapmıştı. Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
·      8/12Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin yüreklerine korku salacağım; vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!" 8/13Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allâh'ın cezâsı çetin olur.

Yılmaz:Şüphesiz Ben, işte art arda bin melekle size yardım ediyorum ifadesiyle, mü’minleri iman, tevhid, adalet, cihad, sabır, sebat ve âhiretteki ödüller konusunda inmiş olan binlerce Kur’ân âyeti kasdedilmiştir. 8/9. âyette zikredilen “melekler”, ئلوك [ülûk] sözcüğünün türevi olup, “haberciler” demektir ki bununla da, “Kur’ân âyetleri” kasdedilmiştir. 8/12. âyetteki “melekler” ise, m-l-k kökünden türemiş olup, “güçler” demektir ki bununla da “yağmur, rüzgâr, ağrı, sancı, korku, sevinç” gibi şeyler kasdedilmiştir.

Taberi: Âyetlerin bu ifadelerinde müminlerin üç bin veya beş bin melekle desteklenip desteklenmediklerini ortaya koyan bir delil yoktur. İhtimaldir ki bir kısım ravilerin izah ettikleri gibi, Allah, müminleri, me­leklerle fiilen desteklemiştir. Yine muhtemeldir ki başka bir kısım ravilerin zik­rettikleri gibi Allah müminleri meleklerle fiilen desteklememiştir. Müminlerin üç veya beş bin melekle desteklendiğini beyan eden sahih bir haber sabit değil­dir. Bu bakımdan bu konuda delilsiz konuşmak caiz olmadığından iki görüşleri birini kabul etmek mümkün değildir. Buna mukabil, Allah tealanın müminleri Bedir savaşında bin melekle desteklendiği şu âyet-i kerimede sabittir. "Hani bir zaman rabbinizden yardım dilemiştiniz de, o, "Ben size peşpeşe bin melekle ya­dım edeceğim." diye dileğinizi kabul etmişti. Uhut savaşma gelince onda müminlerin, melekler tarafından desteklendi­ğini söylemektense desteklenmediğini söylemek daha evladır. Zira melekler ta­rafından desteklenmiş olsalardı kesin bir galibiyet elde ederlerdi.
Razi; Bu yardımın, onların kalplerine kuvvet vererek, onlara muzaffer olacaklarını bildirerek ve kâfirlerin kalplerine korku salarak olduğunu söylemişlerdir.
İslamoğlu:İnsanın dahli ne denli büyük olursa olsun başarı nihai tahlilde Allah’a aittir. Nebi, bunu savaş öncesi orduyu yüreklendirmek için söylemiş olmalıdır. Bu değişken rakamlar ilahi yardımın ödenen bedelle orantılı olduğunu, dolayısıyla insanın gayretine bağlı olduğunu ifade eder. Allah yardımını koyduğu yasaları gözeterek yapar. Meleklerle yapılan yardımın nasıl anlaşılması gerektiğini 8/10 da müjde olsun ve içiniz ferahlayıp moraliniz yükselsin diye yaptı cümlesi açık ve net olarak ifade eder. Meleklerin yardımı, göğüs göğse çarpışmaya katıldığı şeklinde anlaşılamaz. Bunu söyleyen bir tek ayet yoktur. Söz konusu yardım 8/10,11 ve 44. ayetleri, ayrıca Yasin 36/28 deki kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten Biz asla daha önce de indirmiş değildik ayeti ışığında anlaşılmalıdır.
Esed: Meleklerin yardımı sadece manevî mahiyettedir, psikolojik plandadır. Kur’an'da hiçbir yerde meleklerin maddî anlamda bilfiil savaşa katıldıklarına delalet eden herhangi bir delil yoktur. Yukarıdaki ayet hakkındaki yorumunda Râzî bu hususu tekrar tekrar belirtmektedir. Çağdaş müfessirlerden Reşid Rıza da, bu savaşta ya da Hz. Peygamber'in diğer savaşlarında meleklerin fiilen kavgaya katıldıkları yolundaki menkıbevî görüşü ısrarla reddediyor (bkz. Menâr IX, 612 vd.).
Ateş: Âyetlerin ruhundan anladı­ğımıza göre, bu âyetler, resulullah, askerlerini savaş düzenine sokarken on­lara moral vermek için söylediği sözleri nakletmektedir.
Allah'ın yardımı, itaatle şartlıdır. İtaati bırakınca Allah da yar­dımını çeker. Çünkü bu, Allah'ın yasasıdır. "Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Hangi millet, Allah'ın genel yasaları çerçevesinde hareket eder, savaşa hazırlanır, sağlam azim ve tam güvenle çarpışırsa başarılı olur. Zaman zaman kâfirlerin de savaşlarda başarılı olmalarının nedeni, işte bu genel yasanın, belli bir millete değil, müslüman kâfir bütün insanlara şamil olmasındandır.Kimler sağlam iman, kesin zafer ve güven ile ve savaşın gereklerine uyarak tedbirlerini alarak savaşırlarsa onlar başarıya ulaşırlar.

Yıldırım: a)  En büyük, aynı zamanda çok güçlü bir orduyu imha etmek için 1000 tane meleğe ihtiyaç yoktur; bir melek -Allah'ın izniyle- bu işi bir anda ye­rine getirme kudretine sahiptir. Nitekim Lût kavmini iki meieğin yok etti­ğini yine Kur'ân bize haber vermektedir.
b)  Din düşmanlarıyla Allah savaşsaydı, yani Allah'ın  böyle bir emri kanunu olsaydı, insan irâdesinin ve çalışmasının değeri kalmaz ve Allah'a dosdoğru imân edenler atâlete, hareketsizliğe itilmiş olurlardı. Bu da  in­sanın hilkat kanunundaki plân ve programına ters düşerdi.
c)  Allah'ın meleklerden oluşan ordusuyla çarpışmayı, savaşıp vuruş­mayı aklı başında hiçbir düşman göze alamaz; zulüm ve azgınlığı devam ettirmenin aptallık olduğunu anlar da ister istemez bu büyük mu'eize kar­şısında baş eğip imân ederdi. Böylece ne savaşan, ne savaşılan; ne de in­kâr eden kalırdı. Sonuç olarak atâlet, uyuşukluk, hareketsizlik bütün in­sanları sarar, yeryüzünde medeniyet olmazdı. Oysa insan tam bir müca­deleci, durmadan harekette bulunucu, üstünlük sağlama aşkıyla  çalışıp dünyayı bayındır hale getirici olarak yaratılmıştır.
d)  Peygamber ve kitap göndermeye gerek kalmaz, bütün meseleler melekler vasıtasıyla çözülürdü. O takdirde de insan araştırma, ilim yap­ma, okuma ve okutma duygu ve düşüncesine sahip olmaz, bir bakıma sırf ibâdetle meşgul olmak için yaratıldığı sonucu ortaya çıkardı. Halbuki sırf ibâdet etmek ve ilâhî emirleri kusursuz yerine getirmek için melekler ya­ratılmıştır. Çünkü onlarda hem hayvanî ruh ve nefis yoktur, hem de haya­tı sürdürme kaygısı mevcut değildir.
Kur'ân'da bütün bu incelikler iki cümleyle özetlenip meleklerin indirilmesindeki amaç, açık şekilde belirtilmektedir: «Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalblerinizin iyice yatışması için
Kuran yolu:Araplar "birçok" yerine "bin, binlerce" kelimeleri­ni de kullanmaktadırlar. Buna göre mâna "birçok melek ile..." demektir. Olaya ta­rihî tecrübe açısından bakıldığında görülecektir ki savaşlarda takviye güçleri top­tan değil, ihtiyaca göre arka arkaya gönderilmekte, bu taktiğin düşman üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır. Sünnetullah diye de ifade edi­len ilâhî âdete, kural ve kanunlara göre sonuç, kulun irade ve fiiline de bağlanmış­sa bu takdirde insan üzerine düşeni yapacaktır. Bedir Harbi'nde müslümanlar ken­dilerine düşeni yapmışlardır, Allah vaad ve murat ettiği için zafer kazanılacaktır. Bazılarınca bunun hem kendileri hem de yardım konusunda etkileri görülen me­lekler gönderilerek yapılmasının hikmeti, "zaferin müjdesi olsun ve bu sayede kalpler yatışsın, sonuç hakkında güven oluşsun" diyedir.
Bazıla­rına göre şeytan Ademoğlu'nun kalbine şer ve vesvese ilka ettiği gibi melekler de-aynı şekilde Ademoğlu'nun kalbine ilham verebi­lir, îşte buradaki takviye ve tespitin mahiyeti budur, demişlerdir.
8/44 de  iki tarafında gözünde karşı tarafı az gösteriyordu denildiğine göre, demek ki gözüken  meleklerden bahsedilmemektedir.


Mağfire:


 

Tevbe:

Hamd:

Rabb:

463 yorum:

1 – 200 / 463   Yeni›   En yeni»
İSHAK UYSAL dedi ki...

2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah’ın EN BÜYÜK yardımı, desteği, hidayet kaynağı ve rehberi olan Kurandır. Kuranın rehberliğidir.Kuranın ölçüleridir.Kuranın ilkeleridir.
DEMEKKİ BU YARDIM KURANIN KENDİSİ
İMİŞ.
KURAN EN BÜYÜK YARDIM HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM BUNU.

AYŞE dedi ki...

BU YARDIM KURANIN KENDİSİ
KURAN EN BÜYÜK YARDIM
HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM
AYET DAHA İYİ ANLAŞILMIŞ OLDU

HAKKI dedi ki...

Allah’ın EN BÜYÜK yardımı, desteği, hidayet kaynağı ve rehberi olan Kurandır. Kuranın rehberliğidir.Kuranın ölçüleridir.Kuranın ilkeleridir

İHSAN dedi ki...

Bu yardımı da, 8/10 Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir. 15/21 Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama biz onu, bilinen bir ölçü/kural ile indiririz. Diye ilan eder.
HERKEZE DEĞİL.
HAKKEDENE VERİLMEKTE.
HAK ETMELİ Kİ VERİLSİN.

OSMAN GÜL dedi ki...

BEDEL ÖDEMEK GEREK
KURANDAN YARARLANMAK İÇİN.

ŞENGÜL dedi ki...

Bu kural ve ölçü ise; layık olmaktır, çalışmaktır, tüm imkanlarını seferber etmektir, bittim noktasına gelinceye kadar vermektir, gayret etmektir. Nitekim, Peygamber ve arkadaşları da bunu yapmıştır. “Allah’ın Resûlü kendi evinde, Safa tepesinde, Ukaz’da, Kâbe’nin içinde, İbni Erkam’ın evinde, pazarda, panayırda, deve güreşlerinin yapıldığı yerlerde, şiir müsabakalarının yapıldığı meydanlarda, taşradan gelen kervanların arasında, insanların toplandığı çadırların içinde. Eşine anlatıyor, akrabalarına anlatıyor, ticaret için gelenlere anlatıyor, Mekkeli müşriklere anlatıyor, anlatıyor.(A Küçük)”.

NE BEDEL ÖDEMEK DEĞİL Mİ.
BİZ NERDE ONLAR NERDE.

AMMAR dedi ki...

BEDEL ÖDEMEK NERDEN ÇIKTI.
KURANI İNSANA GÖNDERMİŞ APAAÇIK

BENCE KURANI YAŞAMAK ESAS
YAŞAYAN DIR.
İMAN EDEN.

HULKİ dedi ki...

Ya biz. Günümüz insanı ne yapıyor, aynaya bakmak yeter.

BAKMAK BİLE ERDEMDİR.
İLAHLAR İZİN VERMİYOR Kİ.
ÖYLE DALDIK Kİ MÜLKE

BAKMAYA BİLE ................

Mevlüt dedi ki...

Üstelik Allahın kanununda, sunnetullahta değişiklik bulunmamaktadır.
· 35/43-Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allâh'ın yasasında bir sapma bulamazsın.
· 48/23-Bu, Allâh'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın
· 40/85 Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur.
· 33/62-Allâh'ın yasasında değiştirme bulamazsın.
· 6/34-Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur
· 10/64-Allâh'ın kelimeleri değişmez

BU AYETLERİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM.
HAYRETLER İÇİNDEYİM.
SAĞOLUN

NACİ dedi ki...

YA NE DEMEK
ALLAHIN KANUNU
HEP AYNIMIYSI.

MESUT dedi ki...

BU KANUNLAR KAFİRLERE DE MÜMİNLERE DE GEÇERLİ DEMEKKİ.
ADALAET MUHTEŞEM.

Adsız dedi ki...

Do you have a ѕρаm issue оn thiѕ
blog; І also am a blogger, anԁ I was wondering your sіtuatіon; mаny of
us haѵe created ѕοmе nice methods and
we are lоoking tο exсhange mеthods with οther folks,
please shoot me аn еmail if intereѕtеd.Here іs my blog роst - Seopressor v5 review

Adsız dedi ki...

сonstantlу і used to read ѕmaller cοntent which alѕo сlear
thеir motive, and that is also happening wіth this
pоѕt whiсh I аm rеading at
this place.

Check out my website ... www.facebook.com

GİY dedi ki...


Tevbe suresi9/40. Eğer siz o'na [Elçi'ye] yardım etmezseniz, bilin ki Allah o'na kesinlikle yardım etmiştir. Hani o küfretmiş kişiler, o'nu ikinin ikincisi olarak çıkarmışlardı. Hani ikisi mağarada idiler. Hani o, arkadaşına “Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir” diyordu. Bunun üzerine Allah, o'nun üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını; morallerini indirmiş, o'nu sizin görmediğiniz askerlerle güçlendirmiş ve küfreden kişilerin sözünü en alçak kılmıştı. Allah'ın kelimesi de en yücenin ta kendisidir. Ve Allah, azîz'dir, hakîm'dir.

GİY dedi ki...

9/40


اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذٖينَ كَفَرُوا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكٖينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذٖينَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزٖيزٌ حَكٖيمٌ
Okunuş İlla tensuruhu fe kad nesarahullahu iz ahracehullezine keferu saniyesneyni iz huma fil ğari iz yekulu li sahibihi la tahzen innallahe meana, fe enzelellahu sekinetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudil lem teravha ve ceale kelimetellezine keferus sufla, ve kelimetullahi hiyel ulya, vallahu azizun hakîm.
S. Ateş Eğer siz o(Hak elçisi)ne yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allâh ona yardım etmişti: Hani yalnız iki kişiden biri olduğu halde, inkâr edenler kendisini (Mekke'den) çıkardıkları sırada ikisi mağarada iken arkadaşına "Üzülme, Allâh bizimle beraberdir!" diyordu. (İşte o zaman) Allâh (ona yardım etti) onun üzerine sekine(huzûr ve güven duygu)sunu indirdi ve onu, sizin görmediğiniz askerlerle destekledi; inanmayanların sözünü alçattı. Yüce olan, yalnız Allâh'ın sözüdür. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

VAKTAKİ dedi ki...

2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Allah’ın EN BÜYÜK yardımı, desteği, hidayet kaynağı ve rehberi olan Kurandır. Kuranın rehberliğidir.Kuranın ölçüleridir.Kuranın ilkeleridir.
Bakara SURESİNDEKİ AYETİN BİR BAŞKA YERDEDE FARKLI BİR FORMDA RASTLADIM.
20/123 Dedi ki: "Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız. İmdi benden size bir hidâyet geldiği zaman kim benim hidâyetime uyarsa o, sapmaz ve şaği olup/sıkıntıya düşmez."

ŞUAYP dedi ki...

ALLAHIN YARDIMI KURANDIR
SÖZÜNÜN KALIN YAZILIP TEFEKKÜR EDELİM.

BEYZA dedi ki...

ALLAH KURAN GÖNDEREREK DE YARDIM EYTMİŞ.
YOL GÖSTERMİŞ.

HELEN BROZEVKY dedi ki...

ALLAH
YARATMIŞ DÜZENLEMİŞ
HERŞEYİ VERMİŞ
AKILDA VERMİŞ

AYRICA KURAN GÖNDERİP
ÖZEL YARDIMDA BULUNMUŞ
KİM UYARSA YAŞAYIŞ MÜKEMMEL
DEMEK
İSTİYORUM.

RESUL dedi ki...

KURAN ANAYASA MI YAPILMALI.

HİKMET AYDIN dedi ki...

RESUL
KURAN ANAYASA FDALAN OLMAZ.

KURAN KURANDIR.
BAŞKA KONUMA İNMEZ.

RESUL dedi ki...

HİKMET,

BİR YERE İNDİRMİYORUM.
AKSİNE
KURAN
HAYAT KİTABI OLMALI DİYORUM.

AYŞE GÜLER dedi ki...

GELİN KURANI İKRA YAPIN.

KURAN İLKELERİNİ ANLAYIP
HAYATA UYGULAYIN.
KURANI İKRA YAPMAK BUDUR.

KURAN AYETLERİNİ TEKRAR ETMEK DEĞİL.

METİN GÜLER dedi ki...

TAM BURADA SORUN VAR.
KURAN EZBER KİTABI MI Kİ

EZBERLENİP ANLAMADAN TEKRAR EDİLİR.

TPOCKY dedi ki...

KURAN ANLAŞILMAZ DERSEK
KURAN HAYAT KİTABI DA OLMAZ.

KİMSE ANLAMAZ DİYİN Kİ

EXBER KİTABI OLARAK KALSIN.
EMMİLER YAŞASIN.

SUMEYYYE ARI dedi ki...

NEDEN KURAN İNMİŞ

KİTAP OLMAZSA ALLAHA ULAŞMAK OLMAZ MIYDI.

YEŞİL dedi ki...

İNSANDAKİ YETENEKLER,
AKIL
BEYİN VS

ALLAHI BULMAYA, ANLAMAYA YETER DE ARTAR.

KİTAPSIZLAR
DÜNYAYI OKUYARAK İNCELEYEREK
YARATANI ANLAMIŞ VE SECDE ETMİŞLER.

MURTAZA dedi ki...

ALLAH
SÜTLÜ KAYMAK MİSALİ
FAZLADAN
KURANLA DESTEKLEMİŞ ÖYLEYSE.

BEHLÜL dedi ki...

DUS EDİYORUZ

ALLAH YARDIM ETMİYOR MU
EDER.
YAŞIYORUZ.

GİY dedi ki...

ALLAH
DUA
YARDIM
BUNLARI BİRAZ DÜŞÜNMELİ.

MURAT AY dedi ki...

PEYGAMBERE HER ZAMAN YARDIM ETMİŞ.
İSTEMEDEN DE.

HACER ARPA dedi ki...

YORUMLARDA YER ALMIŞ

GİY dedi ki...

Tevbe suresi9/40. Eğer siz o'na [Elçi'ye] yardım etmezseniz, bilin ki Allah o'na kesinlikle yardım etmiştir. Hani o küfretmiş kişiler, o'nu ikinin ikincisi olarak çıkarmışlardı. Hani ikisi mağarada idiler. Hani o, arkadaşına “Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir” diyordu. Bunun üzerine Allah, o'nun üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını; morallerini indirmiş, o'nu sizin görmediğiniz askerlerle güçlendirmiş ve küfreden kişilerin sözünü en alçak kılmıştı. Allah'ın kelimesi de en yücenin ta kendisidir. Ve Allah, azîz'dir, hakîm'dir.

17 Mayıs 2013 12:10

DA EKLEMİŞ.
BAK ALLAH YARDIMINA GÜZEL ÖRNEK.

ÜMMET dedi ki...

Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir” diyordu.

BAK BURADA PEYGAMBER NE YAPMIŞ.
KURAN İLKESİNE UYMUŞ.
ELİNDEN GELENİ YAPMIŞ ALLAHA TEVEKKÜL ETMİŞ Kİ RAHMAN DA:

Bunun üzerine Allah, o'nun üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygularını; morallerini indirmiş, o'nu sizin görmediğiniz askerlerle güçlendirmiş

YANİ ALLAHIN YASALARI İŞEMİŞ VE KENDİNE GÜVENİ, VS ARTMIŞ.

YOKSA DÜŞMANLARINIEZİP YOK ETMEMİŞ.
ONLARA MÜDAHALE EDİP SAVAŞMAMIŞ.

O ZAMAN ADALET OLMAZ DI.
İMTİHAN DA KAYBOLURDU.

ZEYNEP dedi ki...

BAKINIZ HOCA DA
SÜRE EKİNDE
ALLAHION YARDIMIYLA İLGİLİ ÖENEK YÜZLERCE AYET EKLEMİŞ.

ZEYNEP dedi ki...

YARDIM AYETLERİ:
· 3/123 Nitekim Allâh, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz.
· 3/124 O zaman sen mü'minlere: "Rabbinizin, size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi, size yetmez mi?" diyordun.
· 3/125 Evet, sabreder, korunursanız; onlar hemen şu dakikada üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle yardım eder.
· 3/126 Allâh bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, dâimâ gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh katındandır.
· 3/127 İnkâr edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).
· 6/34 Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihâyet onlara yardımımız yetişti. Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Sana da elçilerin haberinden bir parça gelmiştir.


· 8/9Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu.
· 8/10Allâh bunu ancak müjde olsun (sevinesiniz) ve kalbiniz bununla yatışsın (güvene ve huzûra kavuşsun) diye yapmıştı. Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
· 8/11O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu, üzerinize sizi temizlemek, şeytânın pisliğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalblerinizi (birbirine) bağlamak ve ayakları(nızı) pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu.
· 8/12Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin yüreklerine korku salacağım; vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!"
· 8/13Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allâh'ın cezâsı çetin olur.


· 8/17 (O gün) Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allâh öldürdü; (ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın, fakat Allâh attı. Mü'minleri güzel bir imtihanla sınamak için (bunu yaptı). Doğrusu Allâh işitendir, bilendir.
· 8/18 İşte size böyle yaptı. Çünkü Allâh, kâfirlerin tuzağını zayıflatır.


· 8/42 O gün siz, vâdinin yakın kenarında idiniz, onlar da uzak kenarında idiler. Kervan da sizden daha aşağıda idi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allâh, yapılması gereken bir işi yerine getirmek için (sizi böyle buluşturdu) ki helâk olan, açık delille helâk olsun; yaşayan da açık delille yaşasın. Çünkü Allâh, işitendir, bilendir.
· 8/43 Allâh, sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, çekinirdiniz ve (savaş) iş(in)de çekişirdiniz. Fakat Allâh, (sizi bundan) kurtardı. Doğrusu O, göğüslerin özünü bilir.
· 8/44 Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki yapılması gereken bir işi yerine getirsin. İşler, hep Allah'a döndürülecektir.
· 8/45 Ey inananlar, bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allâh'ı çok anın ki, başarıya erişesiniz.
· 8/46 Allah'a ve Elçisine itâ'at edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız, devletiniz gider. Sabredin, çünkü Allâh sabredenlerle beraberdir.

ZEYNEP dedi ki...

DEVAMI


· 8/60 Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihâd için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allâh'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allâh'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allâh yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız.
· 8/62 Eğer sana hile yapmak isterlerse (korkma) Allâh sana yeter. O ki, yardımıyle seni ve mü'minleri destekledi.
· 8/65 Ey peygamber, mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa, iki yüz(kâfir)i yenerler. Sizden yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiyi yenerler. Çünkü kâfirler, anlamaz bir topluluktur.
· 8/66 Şimdi Allâh sizden hafifletti, sizde zayıflık bulunduğunu bildi. Bundan böyle sizden sabreden yüz kişi olsa, iki yüz(kâfir)i yenerler. Ve eğer sizden bin kişi olsa Allâh'ın izniyle iki bin(kâfir)i yenerler. Allâh, sabredenlerle beraberdir
· 9/25 Andolsun Allâh size birçok yerlerde, Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani (o gün) çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gelmişti, nihâyet bozularak arkanızı dönmüş(kaçmağa başlamış)tınız.
· 9/26 Sonra Allâh, Elçisinin ve mü'minlerin üzerine sekinetini (güven veren rahmetini) indirdi, sizin görmediğiniz askerler indirdi ve kâfirlere azâb etti (onları bozguna uğrattı). İşte kâfirlerin cezâsı budur!
· 9/40 Eğer siz o(Hak elçisi)ne yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allâh ona yardım etmişti: Hani yalnız iki kişiden biri olduğu halde, inkâr edenler kendisini (Mekke'den) çıkardıkları sırada ikisi mağarada iken arkadaşına "Üzülme, Allâh bizimle beraberdir!" diyordu. (İşte o zaman) Allâh (ona yardım etti) onun üzerine sekine(huzûr ve güven duygu)sunu indirdi ve onu, sizin görmediğiniz askerlerle destekledi; inanmayanların sözünü alçattı. Yüce olan, yalnız Allâh'ın sözüdür. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
· 12/110 (Bir süre serbest bırakılmalarına aldanmasınlar. Kendilerinden önce gelenlere de öyle fırsat verilmişti. Fakat) Ne zaman ki, elçiler umutlarını kestiler ve kendilerinin yalana çıkarıldıklarını (kâfirlere karşı kendilerine yapılacağı va'dedilen yardımın yapılmayacağını) sandılar, işte o zaman onlara yardımımız geldi ve dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azâbımız suçlular topluluğundan asla geri çevrilmez.
· 22/40 Onlar, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allâh'ın bazı insanları diğer bazılarıyle savunması olmasaydı, içlerinde Allâh'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Allâh, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allâh, kuvvetlidir, gâlibdir.
· 22/60 İşte böyle. Kim kendisine yapılan cezânın dengiyle cezâ verir de sonra kendisine tekrar saldırılırsa elbette, Allâh ona yardım eder. Şüphesiz Allâh, affeden, bağışlayandır.
· 24/55 Allâh sizden, inanıp iyi işler yapanlara va'detmiştir: Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onları da yer yüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir. Bana kulluk edecekler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Ama kim(ler) bundan sonra da nankörlük ederse işte onlar, yoldan çıkanlardır.
· 26/227 Ancak inananlar, iyi işler yapanlar, Allâh'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedildikten sonra (rakiplerine) üstün gelmeğe çalışanlar böyle değildir. Zulmedenler, yakında nasıl bir devrime uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir!
·

ZEYNEP dedi ki...

YARDIM AYETLERİ DEVAM:
30/Rûm, 1-6 “Elif. Lâm. Mîm. Rumlar (Hıristiyan Bizanslılar, mecûsî/müşrik İranlılara) mağlûp oldu. Arapların bulunduğu bölgeye yakın bir yerde. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde gâlip geleceklerdir. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da (eninda sonunda) emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, nusretiyle dilediğine yardım eder, dilediğini gâlip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. (Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.”
· 33/Ahzâb, 9-12 “Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vâdinin üstünden ve alt yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman; İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: ‘Meğer Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.”
· 33/Ahzâb, 25-27 “Allah, o inkâr eden kâfirleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah (ın yardımı) savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak gâliptir. Allah, ehl-i kitaptan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter.”
· 37/Sâffât, 171-173 “Andolsun ki (peygamber olarak) gönderilen kullarımız hakkında bizim geçmiş sözümüz (vardır): Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Muhakkak Bizim ordumuz, kesinlikle gâlip gelenlerdir.”
· 40/51 Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem dünyâ hayâtında hem, şâhidlerin (şâhidliğe) duracakları günde yardım ederiz.
· 47/7 Ey inananlar, eğer siz Allâh(ın dinin)e yardım ederseniz (Allâh da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.
· 47/Muhammed, 35 “Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir.”
· 48/Fetih, 4 “İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.”
· 48/Fetih, 22-24 “Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke'nin göbeğinde ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”
· 58/21 Allâh: "Elbette ben ve elçilerim gâlib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir.
· 61/Saff, 13 “Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan yardım ve zafer (nusret) ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele!”

AYDIN DURLU dedi ki...

KURAN DIŞINDA DA DUA EDİYORUZ.
ALLAH DUAYI İŞTENDİR.
KABUL EDENDİR.
YARDIM EDENDİR.

KURANDAN BAŞKA YARDIM DA VAR.
HOCA KENDİ KENDİNE ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞ.
AMA
HAKKINI VERİYORUM.
KURANDAN KONUŞUYOR.

AYETLERİ ALEYHİNE DE OLSA YAZIYOR.
YORUMLUYOR.
SAKLAMIYOR.
KURANI KONUŞTURUYOR.

KENDİNİ DEĞİL.
HELALI VAR ADAMIN.

ŞEYHO dedi ki...


BENCE ÇELİŞKİ YOK HOCADA
KURAN AYETLERİNİ ESAS ALANDA ÇELİŞKİ OLMAMALI.
BAKIN

MELEKLERLE YARDIM ETTİK
AYETLERİNİ DE YORUMLAMIŞ, BİLİMSEL AÇIDAN.
MELEKLERLE YARDIM: 3/123, 3/124, 3/125 ve 8/9
· 3/123 Nitekim Allâh, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz. 3/124 O zaman sen mü'minlere: "Rabbinizin, size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi, size yetmez mi?" diyordun. 3/125 Evet, sabreder, korunursanız; onlar hemen şu dakikada üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle yardım eder. 3/126 Allâh bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, dâimâ gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh katındandır. 3/127 İnkâr edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).
· 8/9-Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu. 8/10Allâh bunu ancak müjde olsun (sevinesiniz) ve kalbiniz bununla yatışsın (güvene ve huzûra kavuşsun) diye yapmıştı. Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
· 8/12Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin yüreklerine korku salacağım; vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!" 8/13Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allâh'ın cezâsı çetin olur.

ŞEYHO dedi ki...

AYETLERDE MELEKLERLE YARDIM:

Yılmaz:Şüphesiz Ben, işte art arda bin melekle size yardım ediyorum ifadesiyle, mü’minleri iman, tevhid, adalet, cihad, sabır, sebat ve âhiretteki ödüller konusunda inmiş olan binlerce Kur’ân âyeti kasdedilmiştir. 8/9. âyette zikredilen “melekler”, ئلوك [ülûk] sözcüğünün türevi olup, “haberciler” demektir ki bununla da, “Kur’ân âyetleri” kasdedilmiştir. 8/12. âyetteki “melekler” ise, m-l-k kökünden türemiş olup, “güçler” demektir ki bununla da “yağmur, rüzgâr, ağrı, sancı, korku, sevinç” gibi şeyler kasdedilmiştir.


Taberi: Âyetlerin bu ifadelerinde müminlerin üç bin veya beş bin melekle desteklenip desteklenmediklerini ortaya koyan bir delil yoktur. İhtimaldir ki bir kısım ravilerin izah ettikleri gibi, Allah, müminleri, me­leklerle fiilen desteklemiştir. Yine muhtemeldir ki başka bir kısım ravilerin zik­rettikleri gibi Allah müminleri meleklerle fiilen desteklememiştir. Müminlerin üç veya beş bin melekle desteklendiğini beyan eden sahih bir haber sabit değil­dir. Bu bakımdan bu konuda delilsiz konuşmak caiz olmadığından iki görüşleri birini kabul etmek mümkün değildir. Buna mukabil, Allah tealanın müminleri Bedir savaşında bin melekle desteklendiği şu âyet-i kerimede sabittir. "Hani bir zaman rabbinizden yardım dilemiştiniz de, o, "Ben size peşpeşe bin melekle ya­dım edeceğim." diye dileğinizi kabul etmişti. Uhut savaşma gelince onda müminlerin, melekler tarafından desteklendi­ğini söylemektense desteklenmediğini söylemek daha evladır. Zira melekler ta­rafından desteklenmiş olsalardı kesin bir galibiyet elde ederlerdi.
Razi; Bu yardımın, onların kalplerine kuvvet vererek, onlara muzaffer olacaklarını bildirerek ve kâfirlerin kalplerine korku salarak olduğunu söylemişlerdir.

ŞEYHO dedi ki...

İslamoğlu:İnsanın dahli ne denli büyük olursa olsun başarı nihai tahlilde Allah’a aittir. Nebi, bunu savaş öncesi orduyu yüreklendirmek için söylemiş olmalıdır. Bu değişken rakamlar ilahi yardımın ödenen bedelle orantılı olduğunu, dolayısıyla insanın gayretine bağlı olduğunu ifade eder. Allah yardımını koyduğu yasaları gözeterek yapar. Meleklerle yapılan yardımın nasıl anlaşılması gerektiğini 8/10 da müjde olsun ve içiniz ferahlayıp moraliniz yükselsin diye yaptı cümlesi açık ve net olarak ifade eder. Meleklerin yardımı, göğüs göğse çarpışmaya katıldığı şeklinde anlaşılamaz. Bunu söyleyen bir tek ayet yoktur. Söz konusu yardım 8/10,11 ve 44. ayetleri, ayrıca Yasin 36/28 deki kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten Biz asla daha önce de indirmiş değildik ayeti ışığında anlaşılmalıdır.
Esed: Meleklerin yardımı sadece manevî mahiyettedir, psikolojik plandadır. Kur’an'da hiçbir yerde meleklerin maddî anlamda bilfiil savaşa katıldıklarına delalet eden herhangi bir delil yoktur. Yukarıdaki ayet hakkındaki yorumunda Râzî bu hususu tekrar tekrar belirtmektedir. Çağdaş müfessirlerden Reşid Rıza da, bu savaşta ya da Hz. Peygamber'in diğer savaşlarında meleklerin fiilen kavgaya katıldıkları yolundaki menkıbevî görüşü ısrarla reddediyor (bkz. Menâr IX, 612 vd.).
Ateş: Âyetlerin ruhundan anladı­ğımıza göre, bu âyetler, resulullah, askerlerini savaş düzenine sokarken on­lara moral vermek için söylediği sözleri nakletmektedir.
Allah'ın yardımı, itaatle şartlıdır. İtaati bırakınca Allah da yar­dımını çeker. Çünkü bu, Allah'ın yasasıdır. "Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Hangi millet, Allah'ın genel yasaları çerçevesinde hareket eder, savaşa hazırlanır, sağlam azim ve tam güvenle çarpışırsa başarılı olur. Zaman zaman kâfirlerin de savaşlarda başarılı olmalarının nedeni, işte bu genel yasanın, belli bir millete değil, müslüman kâfir bütün insanlara şamil olmasındandır.Kimler sağlam iman, kesin zafer ve güven ile ve savaşın gereklerine uyarak tedbirlerini alarak savaşırlarsa onlar başarıya ulaşırlar.


Yıldırım: a) En büyük, aynı zamanda çok güçlü bir orduyu imha etmek için 1000 tane meleğe ihtiyaç yoktur; bir melek -Allah'ın izniyle- bu işi bir anda ye­rine getirme kudretine sahiptir. Nitekim Lût kavmini iki meieğin yok etti­ğini yine Kur'ân bize haber vermektedir.
b) Din düşmanlarıyla Allah savaşsaydı, yani Allah'ın böyle bir emri kanunu olsaydı, insan irâdesinin ve çalışmasının değeri kalmaz ve Allah'a dosdoğru imân edenler atâlete, hareketsizliğe itilmiş olurlardı. Bu da in­sanın hilkat kanunundaki plân ve programına ters düşerdi.
c) Allah'ın meleklerden oluşan ordusuyla çarpışmayı, savaşıp vuruş­mayı aklı başında hiçbir düşman göze alamaz; zulüm ve azgınlığı devam ettirmenin aptallık olduğunu anlar da ister istemez bu büyük mu'eize kar­şısında baş eğip imân ederdi. Böylece ne savaşan, ne savaşılan; ne de in­kâr eden kalırdı. Sonuç olarak atâlet, uyuşukluk, hareketsizlik bütün in­sanları sarar, yeryüzünde medeniyet olmazdı. Oysa insan tam bir müca­deleci, durmadan harekette bulunucu, üstünlük sağlama aşkıyla çalışıp dünyayı bayındır hale getirici olarak yaratılmıştır.
d) Peygamber ve kitap göndermeye gerek kalmaz, bütün meseleler melekler vasıtasıyla çözülürdü. O takdirde de insan araştırma, ilim yap­ma, okuma ve okutma duygu ve düşüncesine sahip olmaz, bir bakıma sırf ibâdetle meşgul olmak için yaratıldığı sonucu ortaya çıkardı. Halbuki sırf ibâdet etmek ve ilâhî emirleri kusursuz yerine getirmek için melekler ya­ratılmıştır. Çünkü onlarda hem hayvanî ruh ve nefis yoktur, hem de haya­tı sürdürme kaygısı mevcut değildir.
Kur'ân'da bütün bu incelikler iki cümleyle özetlenip meleklerin indirilmesindeki amaç, açık şekilde belirtilmektedir: «Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalblerinizin iyice yatışması için

ŞEYHO dedi ki...

Kuran yolu:Araplar "birçok" yerine "bin, binlerce" kelimeleri­ni de kullanmaktadırlar. Buna göre mâna "birçok melek ile..." demektir. Olaya ta­rihî tecrübe açısından bakıldığında görülecektir ki savaşlarda takviye güçleri top­tan değil, ihtiyaca göre arka arkaya gönderilmekte, bu taktiğin düşman üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır. Sünnetullah diye de ifade edi­len ilâhî âdete, kural ve kanunlara göre sonuç, kulun irade ve fiiline de bağlanmış­sa bu takdirde insan üzerine düşeni yapacaktır. Bedir Harbi'nde müslümanlar ken­dilerine düşeni yapmışlardır, Allah vaad ve murat ettiği için zafer kazanılacaktır. Bazılarınca bunun hem kendileri hem de yardım konusunda etkileri görülen me­lekler gönderilerek yapılmasının hikmeti, "zaferin müjdesi olsun ve bu sayede kalpler yatışsın, sonuç hakkında güven oluşsun" diyedir.
Bazıla­rına göre şeytan Ademoğlu'nun kalbine şer ve vesvese ilka ettiği gibi melekler de-aynı şekilde Ademoğlu'nun kalbine ilham verebi­lir, îşte buradaki takviye ve tespitin mahiyeti budur, demişlerdir.
8/44 de iki tarafında gözünde karşı tarafı az gösteriyordu denildiğine göre, demek ki gözüken meleklerden bahsedilmemektedir.

VEDAT dedi ki...

8/44 de iki tarafında gözünde karşı tarafı az gösteriyordu denildiğine göre, demek ki gözüken meleklerden bahsedilmemektedir.

O ZAMAN
MELEKELER ANLAMI DAHA UYGUNDUR.

HİKMET UZEL dedi ki...

METNİ
SUREYİ
ALINTILARI
HOCANIN YORUMUNU
ADAM GİBİ OKUYUP
ELEŞTİRİSEL BAKTIM
SONUÇ
MUHTEŞEM.

HER KANUNU KAİNATA KOYAN ALLAH
İNSAN VE TOPLUMLARA VE DAVRANIŞLARADA KANU KOYMUŞTUR.
NUNA SUNNETULLAH ADINI VERMİŞ.
KURANDA BU KANUNLARI AÇIKLIYOR VE ÖENEKLENDİRİYOR.

ŞAYET KURAN İLKELERİNE UYARSAN, BU KANUNLARA UYGUN DAVRANIRSAN,
ALLAHIN KANUNLARININ SONUCU OLAN
YARDIM DİYE ANILAN SONUÇLARA DA ULAŞMAKTASIN.
ÖENEĞİN:
AZ DAYIDA BEDİRDEKİLER,
KURAN İLKELERİ
NE BAGLI KALDILAR,
DAYANDILAR, İNANDILAR, GALİP GELECEKLERİNE EMİN OLDULAR,
ENDİŞE DAHİ ETMEDİLER,
GEVŞEMEDİLER,
GÜÇLERİ YETTİĞİNCE HERŞEYLERİNİ ORTAYA KOYDULAR,
PİSİKOLOJİK OLARAK DEVLEŞTİLER
BU DURUM DAVRANIŞLARINA DA YANSIDI.

SOSYOLOJİK OLARAK BİRBİRLERİNİ DAHA DA MOTİVE ETTİLER.

KARŞIDA İSE,
KURAN İLKELERİNE UYMAYANLAR BUNLARIN TERSİNİ
YAŞADI.
GEVŞEDİ,
KORKTU, ÜRKTÜ,
MORALLERİ BOZULDU.

NETİCE,
ALLAHIN KANUNU GERÇEKLEŞTİ.
YARDIMI YERİNE GELDİ. İNANALAR GALİP GELDİ.
ÇALIŞAN SABREDEN, GEVŞEMEYEN,TÜKENİRCESİNE VEREN,
BAŞARIYA ULAŞTI.

BAKIN TERSİ DE VAR.
HUNEYN DİYOR HOCA, HAKLI DA.

ORDADA KURANDAKİ İLKELERİ İHMAL ETTİLER,
SONUÇ HÜSRAN OLDU.
KANUNLAR DEĞİŞMEZ.
KİM OLURSA OLSUN.

SADECE DUA OLSAYDI, SÖZEL ŞU BİLDİK DUA O ZAMAN HUNEYDE DE GALİP MÜMİNLER OLURDU.

DUAYI SÖZEL DUAYI YAPAMADILAR DİYERMEYİZ.
İKİSİNDE DE PEYGAMBER VAR, O BU OLAYIN METKEZİNDE.DUA EDENLER ARASINDA.

DEMEK Kİ DUAYI YARDIMI ANLAMAMIŞSIZ.

HOCANIN TÜM SURELERİNİ DUA MAKALESİNİ DE OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM.
KENDİSİNİ DE TANIMIYORUM. ÖNEMLİ DE DEĞİL.
PROFİLİNİ ARAŞTIRDIM BULAMADIM.
ANLADIM Kİ.
ŞAHSINI ÖNE ÇIKARMIYOR.İNCE DÜŞÜNÜYOR.
KURANI ÖN PLANA KOYMALI DEMEK İSTEMİŞ.
KİŞİLER DEĞİL ESEAS OLAN KURAN DEMEK İSTEMİŞ.SAYGIYLA SELAM VERİP, BU TUTUMUNA HAYRANLIĞIMI İLETİRİM.

BENİM GÖRÜŞLERİM AÇILDI.
KURAN OKUMAKTAN DÜŞÜNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM
YAŞAMA OKUYORUM.
HAYATI ANLIYORUM.

ALLLAHIN O MUHTEŞEM YARDIMINI HER AN YUDUMLUYORUM.

ALLAH RAZI OLSUN.

ADİL ŞENOCAK dedi ki...

HİKMET UZEL

ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞSIN.
TEBRİKLER.
BENİM İÇİMDEKİLERİ AKTARMIŞSIN

AYŞE ERBİL dedi ki...

HİKMET UZEL

NETİCE,
ALLAHIN KANUNU GERÇEKLEŞTİ.
YARDIMI YERİNE GELDİ. İNANALAR GALİP GELDİ.
ÇALIŞAN SABREDEN, GEVŞEMEYEN,TÜKENİRCESİNE VEREN,
BAŞARIYA ULAŞTI.

BAKIN TERSİ DE VAR.
HUNEYN DİYOR HOCA, HAKLI DA.

ORDADA KURANDAKİ İLKELERİ İHMAL ETTİLER,
SONUÇ HÜSRAN OLDU.
KANUNLAR DEĞİŞMEZ.
KİM OLURSA OLSUN.

SADECE DUA OLSAYDI, SÖZEL ŞU BİLDİK DUA O ZAMAN HUNEYDE DE GALİP MÜMİNLER OLURDU.

DUAYI SÖZEL DUAYI YAPAMADILAR DİYERMEYİZ.
İKİSİNDE DE PEYGAMBER VAR, O BU OLAYIN METKEZİNDE.DUA EDENLER ARASINDA.

DEMEK Kİ DUAYI YARDIMI ANLAMAMIŞSIZ.

BENCE DE.
BU SURE GÖZÜMÜ GÖNLÜMÜ AÇTI.

ZEYNEP dedi ki...

NETİCE,
ALLAHIN KANUNU GERÇEKLEŞTİ.
YARDIMI YERİNE GELDİ. İNANALAR GALİP GELDİ.
ÇALIŞAN SABREDEN, GEVŞEMEYEN,TÜKENİRCESİNE VEREN,
BAŞARIYA ULAŞTI.

BAKIN TERSİ DE VAR.
HUNEYN DİYOR HOCA, HAKLI DA.

ORDADA KURANDAKİ İLKELERİ İHMAL ETTİLER,
SONUÇ HÜSRAN OLDU.
KANUNLAR DEĞİŞMEZ.
KİM OLURSA OLSUN.

SADECE DUA OLSAYDI, SÖZEL ŞU BİLDİK DUA O ZAMAN HUNEYDE DE GALİP MÜMİNLER OLURDU.

DUAYI SÖZEL DUAYI YAPAMADILAR DİYERMEYİZ.
İKİSİNDE DE PEYGAMBER VAR, O BU OLAYIN METKEZİNDE.DUA EDENLER ARASINDA.

DEMEK Kİ DUAYI YARDIMI ANLAMAMIŞSIZ.

KATILIYORUM
ANLAMAK İÇİN GELİN İKRA YAPALIMA BUYRUN.

SEVR dedi ki...

ALLAHIN YARDIMIYLA İLGİLİ AYETLERİ
TARİHSEL KİRLİLİK SONUCU
HEM MATERYALİST ETKİYLE
OKUMUŞUZ.

AMA
AKLEEEETMEEEEMİŞŞİZ.

ÜMRAM dedi ki...

ALLAH TAN BAŞKALARINI İLAH KILMAK

ALLAHIN KURANINI ANLAMAMAKLA BAŞLIYOR.

KURANI ANLASAK,
YARDIMI KAVRASAK,

DUAYI YUDUMLASAK

BAŞKA ŞEYLERE TAPINMAKTAN DA KURTULURDU İNSAN.

TFC dedi ki...

Müteşabih yani benzeşmeli anlatımı, DUHA suresinin son ayetinde ” ….. bi nimeti rabbike fe haddis” şeklinde gelmiştir. buradaki Bİ NİMETİ RABBİKE ile Bİ HAMDİ RABBİKE dikkat edilirse aynı gramer formundadır. nedense ilkini RABBİNİN NİMETİNİ şeklinde doğru olarak çevirdikleri halde tıpkı gramer olan Bİ HAMDİ RABBİKE’yi ” rabbini hamd İLE” diye yanlış çevirmektedirler. oysa ikisi de aynı foırmdadırlar ve iki ayet de Muhammed Peygamberin (selam ona) şahsında aynı şeyi emretmektedir. bi nimeti rabbike fe haddis = RABBİNİN NİMETİNİ (Vahyini) DURMAKSIZIN ANLAT , fesebbih bi hamdi rabbike = RABBİNİN HAMDİNİ (Vahyini) SÜREKLİ ANLAT/YAŞA demektir. ikisi aynı şeydir.

TEMİZFİKİR.COM DA BU ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞ.
HOCANINKİNE BENZEŞ.

İKRA dedi ki...


BU SUREDE ŞÖYLE DENİLMİŞ:

Allahın yardımı, Kuranın rehberliğiyle ulaşılan bu zafere, fethe, dine, hayat programına, yaşam biçimine insanların dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, bu yardımı, lütfü, vahyi, kuranı ihsan eden Rabbimizi/ yani terbiye eden, güzel ahlaka ulaştıran, bunu Kuranla öğreten, seçtiği Peygamberlerle gösteren Mevlamızı, hamd ederek tesbih etmeli, yani Kuranın kıymetini bilmeli, gereğince önem vermeli, hayata hakim kılmalı, hükümleri yaşatmalı ki, Allahın koruması/mağfireti altında olalım.

SUHEYL dedi ki...


RABBİNİ HAMD İLE TESBİH:

hamd ederek tesbih etmeli, yani Kuranın kıymetini bilmeli, gereğince önem vermeli, hayata hakim kılmalı, hükümleri yaşatmalı ki,
DİYE AÇIKLANMIŞ.

BEKR dedi ki...

“fesebbih bi hamdi rabbike” tam çeviride rabbini hamd ile tesbih et demek değil
RABBİNİN HAMDİNİ/ (Buyruğunu/Vahyini) TESBİH ET ( sürekli anlat ve yaşa ) demektir.

ANLAMINI DA KULLANILMIŞ.

TLEP dedi ki...

fesebbih bi hamdi rabbike” tam çeviride rabbini hamd ile tesbih et demek değil
RABBİNİN HAMDİNİ/

(Buyruğunu/Vahyini) TESBİH ET ( sürekli anlat ve yaşa ) demektir.

Hamd kelimesi bilinenin aksine, sadece ÖVGÜ değil, HÜKÜM-EMİR-BUYRUK manalarında da ve tabi ki bunların mecmuası olan VAHİY manasıda da kullanılmıştır

RABBİNİN HAMDİNİ/VAHYİNİ YAŞA/ANLAT.

RABBİNİ/KURANI VAHYİ ÖVEREK ÜSTÜN TUTARAK ANLAT/YAŞA

RABBİNİ/ HAMD İLE/ÜSTÜN TUTARAK KURANLA ANLAT/YAŞA

TÜMÜ DE AYNI KAPIYA ÇIKMAKTA.
RABB
ÜSTÜN TUTMA/HAKİM KILMA
TESBİH/ANLATMA/YAŞAMA
SELAMİLE

ŞEREKA dedi ki...

Rbbini
hamd/vahiyle
anla, yaşa

rabbinin vahyini anlat yaşa

vakvak dedi ki...

RABBİNİ HAMD İLE TESBİH:

hamd ederek tesbih etmeli,

yani Kuranın kıymetini bilmeli, gereğince önem vermeli, hayata hakim kılmalı, hükümleri yaşatmalı ki,
DİYE AÇIKLANMIŞ.

Adsız dedi ki...

Yоur current wrіte-uρ has veгifiеd helpful to me personally.
It’ѕ very helpful and you really are cleaгly really experienceԁ in thіs aгeа.

You poѕsess oрeneԁ mу personаl sight in οrder to varying νiews on thiѕ ρarticular subject using іntriguing, notable
and ѕolid articles.

Alѕo vіsit mу webρage ... phentermine

Adsız dedi ki...

Thе write-up proνides cοnfirmed useful to us.

It’s extremely infοrmative and yоu reallу are obѵіouslу eхtremely eduсatеԁ of thіs typе.
You have opened my eye in ordеr to varyіng viewѕ on this toріc with іntriguіng аnd ѕound cοntent matегial.


Feel free to surf to my webpage ... buy adipex online

Adsız dedi ki...

Τhe write-up features veгified necessarу to
mе. ӏt’s very infоrmаtive and yοu're simply clearly very educated in this region. You get opened up my own sight for you to varying views on this specific matter along with intriquing, notable and solid written content.

Also visit my blog; doblajemexicano.com.mx

Adsız dedi ki...

This рiecе of wгiting іs actuаlly a
fastidiоuѕ one it asѕists new web ѵіsitors, ωho are
ωіshing in fаvoг of blogging.


Hеre іs my web site :: Namazvakitleri.co Nasr Suresi

Adsız dedi ki...

My brotheг recommendеd I ωould possiblу like this wеbsite.
He was totally right. This put uρ truly made my day.

Yοu cann't consider just how much time I had spent for this info! Thank you!

Also visit my blog post ... akrep burcu

Adsız dedi ki...

Hurrah! After all I got a weblkg from where I know how to in facft obtain useful facts concerning my study andd
knowledge.

Feel free to surf to my webpoage alprazolam

Adsız dedi ki...

You need to be a part of a contest for one of the most useful websites online.
I am going to recommend this blog!

Take a look at my site - Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively
useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other customers like its aided me.
Good job.

Here is my blog post :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!


Here is my blog post Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here different web address and thought I should check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.Look into my blog: watch the Wolf Of wall street online free no download (http://pogoscrabble.info)

Adsız dedi ki...

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


my web page :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

As the admin of this site is working, no question very
shortly it will be famous, due to its feature contents.

Here is my page - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I visited multiple web sites but the audio feature for audio songs present at this web page is in fact wonderful.


my webpage Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no
back up. Do you have any methods to protect against hackers?


Have a look at my blog post; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
Thanks a lot!

My website :: watch the wolf of wall street Online free

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work on.
You have done a formidable job and our entire community will
be grateful to you.

Here is my page: Watch The Wolf Of Wall Street Online Free

Adsız dedi ki...

Attractive component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital
to claim that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
Anyway I'll be subscribing for your augment and even I success you get right of entry
to consistently quickly.

Here is my blog; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this
web site, and article is really fruitful in favor of me, keep
up posting these types of articles.

my blog post; Watch The Wolf of Wall Street online free ()

Adsız dedi ki...

Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed
the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off
topic but I had to tell someone!

Here is my blog ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme.
With thanks

Feel free to surf to my web blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Admiring the dedication you put into your site and in
depth information you offer. It's good to come across a blog every once in a
while that isn't the same old rehashed material.

Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


My blog post: Watch The Wolf of Wall Street online free no download (http://exclusivecoins.blogspot.com/)

Adsız dedi ki...

I don't even know the way I stopped up right here, but
I believed this post was once great. I do not know who you might be but certainly you are going to a well-known blogger if you aren't already.
Cheers!

Look at my webpage ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I am not sure where you are getting your information,
but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for great information I was looking for this info for my mission.


My page Watch The Wolf of Wall Street online free
no download (pennypinchinmomma.blogspot.com)

Adsız dedi ki...

Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided
to browse your website on my iphone during lunch break.
I really like the information you present here and can't wait to take a look when I get
home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!


Check out my weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever considered changing
the layout of your blog? Its very well written;
I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
Maybe you could space it out better?

Here is my web page; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how
to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple
iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. With thanks!

my web blog; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I always used to study piece of writing in news papers but now
as I am a user of internet so from now I am using net for content, thanks to web.


My site :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your web site loads up fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Here is my blog; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

If some one desires to be updated with latest technologies then
he must be pay a quick visit this site and be up to date every day.My web-site; Watch The Wolf of Wall Street Online free (www.Llhf.org)

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?


Feel free to surf to my weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free [www.topsat5.com]

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a very clear explanation
of the issues. It was definitely informative. Your site is useful.
Thanks for sharing!

My web-site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I am not sure where you are getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.


My web site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent info you
have got right here on this post. I will be returning to your
site for more soon.

my blog post; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Great post. I was checking constantly this weblog and I'm inspired!
Very useful info specifically the remaining part :) I care for such information a lot.
I used to be seeking this particular info for a very lengthy time.

Thank you and best of luck.

my site: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

This paragraph is in fact a nice one it helps new net people, who are wishing
in favor of blogging.

My web blog Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Can I simply say what a relief to discover a person that really understands what they are discussing
on the net. You definitely realize how to bring a problem
to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of
the story. I can't believe you're not more popular because you definitely possess the gift.


Check out my homepage :: watch the wolf Of wall street online free
(http://jeramykeiser.wordpress.com/)

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to say, I loved this blog post. It was practical.

Keep on posting!

Visit my site ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work
and exposure! Keep up the excellent works guys I've added you guys
to our blogroll.

My homepage; Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

nеt from PHP.

Feel free to visit my ɦomеpsge EciGlow

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer,
could test this? IE still is the market leader and a huge part of people will miss your
magnificent writing because of this problem.

my web blog: Watch The Wolf of Wall Street Online free no download, http://huro.inha.ac.kr/,

Adsız dedi ki...

I was recommended this website by way of my cousin.

I'm not certain whether this submit is written via him as nobody else realize such unique approximately my difficulty.
You are wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my blog post ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to
say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I'll be subscribing to your rss feed and I
am hoping you write once more soon!

Check out my web site ... Watch The Wolf of Wall Street online free; ,

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having
issues with your RSS. I don't know why I am unable to subscribe to
it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anybody who
knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

My web blog; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hey there! Do you know if they make any plugins to assist
with Search Engine Optimization? I'm trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good success. If you know of any please share. Appreciate it!


My web page: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you make this site yourself?
Please reply back as I'm attempting to create my own site and would love to know where you got this from or just what the theme is named.
Many thanks!

Look into my blog: Watch The Wolf of Wall Street online free
- dev.inetpro.org,

Adsız dedi ki...

Someone essentially help to make critically posts
I would state. That is the first time I frequented your web
page and thus far? I surprised with the analysis you made to make
this actual publish extraordinary. Wonderful task!

my blog post: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Excellent article! We are linking to this great article on our website.
Keep up the great writing.

Feel free to surf to my blog post Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

There is definately a great deal to find out about this subject.
I love all the points you made.

Also visit my blog ... Watch The Wolf of Wall Street online
Free no download (http://Www.Brianjoomusic.com/xe/mv/21277)

Adsız dedi ki...

I'm really impressed with your writing skills and also with the
layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like
this one nowadays.

My blog post; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Since the admin of this web site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.


Also visit my web page ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is really
nice.

Feel free to visit my site: Watch The Wolf of Wall Street
online free ()

Adsız dedi ki...

Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I
think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.


my weblog :: Watch The Wolf of Wall Street online free (www.buzzarchive.com)

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
like yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content
as you did, the web will be a lot more useful than ever before.


Also visit my webpage; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a
few of the pictures aren't loading correctly. I'm not
sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.


Feel free to visit my weblog: Watch The Wolf of
Wall Street online free no download (lovezahra.com)

Adsız dedi ki...

This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one.
A must read post!

my blog post ... watch the wolf of wall street online free no download

Adsız dedi ki...

Nice weblog right here! Also your website so much up very fast!
What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to
your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

My blog post - Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but certainly you're going to
a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Also visit my page :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i saw you visited my website so i came to return the want?.I'm attempting
to find things to improve my website!I guess its ok to use some of your
ideas!!

my web blog - Watch The Wolf Of Wall Street Online Free [Unantenne.Com]

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your
point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?Check out my web site Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I like the valuable information you provide in
your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!


Feel free to visit my webpage ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
how can i subscribe for a blog site? The account helped me
a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
this your broadcast offered bright clear idea

Also visit my website Watch The Wolf of Wall Street online free; http://blog.waiterontheway.biz/2013/03/11/save-on-kids-meals-at-fort-wayne-restaurants,

Adsız dedi ki...

Wonderful post but I was wondering if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit
further. Appreciate it!

my site Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hi, I think your site could be having web browser compatibility issues.
Whenever I take a look at your site in Safari, it looks
fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues.
I merely wanted to provide you with a quick heads up!
Other than that, excellent site!

Also visit my web-site - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I am really grateful to the holder of this web page who has
shared this enormous piece of writing at here.

Feel free to surf to my web site ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you're
utilizing? I'm having some minor security issues with my
latest blog and I would like to find something more secure.

Do you have any solutions?

Feel free to visit my blog; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello, this weekend is nice in support of me, since this point in time i am reading this great educational paragraph here at my house.Visit my web blog Watch The Wolf Of Wall Street Online Free No Download

Adsız dedi ki...

Howdy are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

My webpage: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

This post gives clear idea designed for the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.


Take a look at my weblog :: Watch The Wolf Of Wall Street Online Free

Adsız dedi ki...

Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
It will always be helpful to read through content from other writers and use a little something from their
web sites.

Also visit my site - Watch the wolf of wall street online free

Adsız dedi ki...

Thanks for another informative website. The place else could I am getting that type of info written
in such an ideal means? I've a challenge that I am simply
now operating on, and I've been on the look out for such
info.

Here is my website :: Watch The Wolf of Wall Street online free
no download (http://www.apecdoc.org)

Adsız dedi ki...

I've been surfing online greater than 3 hours lately, yet I never found any interesting article like
yours. It's lovely price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content
material as you did, the internet might be a
lot more useful than ever before.

My web blog ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hello my friend! I want to say that this post is amazing,
great written and include almost all significant
infos. I'd like to see more posts like this .


Feel free to surf to my homepage Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Howdy! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new initiative in
a community in the same niche. Your blog provided us
beneficial information to work on. You have done a marvellous job!


Feel free to surf to my site ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here different web page and thought I
might as well check things out. I like what I see
so i am just following you. Look forward to looking into your web page again.


Also visit my weblog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download - wizvera.com
-

Adsız dedi ki...

Great article. I will be going through many of these issues as well..my homepage: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hello there, I discovered your website via Google whilst looking for a similar subject,
your web site got here up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just turned into aware of your
weblog via Google, and located that it is really
informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will appreciate in case you proceed this in future.
Lots of other folks might be benefited out of your writing.

Cheers!

My web page - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of
volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on.

You have done a marvellous job!

my webpage :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I blog frequently and I really appreciate your content.
This article has really peaked my interest. I'm going to
book mark your website and keep checking for
new information about once a week. I subscribed to
your RSS feed too.

Also visit my webpage; Watch The Wolf of Wall Street online free
(http://www.mv-andrichsfurt.com/)

Adsız dedi ki...

I visited several web pages except the audio feature for
audio songs current at this website is genuinely wonderful.Feel free to visit my blog - Watch The Wolf of Wall Street online free
()

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd like to find out some additional information.


Also visit my weblog; Watch The Wolf of Wall Street online free ()

Adsız dedi ki...

Good site you've got here.. It's hard to find high-quality writing like
yours nowadays. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

My website; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hi I am so happy I found your blog, I really
found you by accident, while I was researching
on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like
to say thanks for a incredible post and a all round interesting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a great deal more,
Please do keep up the superb b.

Feel free to surf to my web blog - Watch
The Wolf of Wall Street online free no download (watpleng.org)

Adsız dedi ki...

Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.
Hi there, You have done an incredible job. I'll definitely digg it
and for my part suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from
this website.

Here is my website :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after
I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!


My homepage ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing
through some of the post I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely glad I found it and
I'll be bookmarking and checking back often!

My blog - Watch The Wolf of Wall Street online free (eportfolio.ncku.edu.tw)

Adsız dedi ki...

Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a very well written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read extra of your useful
information. Thank you for the post. I'll definitely comeback.My blog - Watch The Wolf of Wall Street online free (ssangyesa.co.kr)

Adsız dedi ki...

It's awesome to pay a quick visit this web site and reading the views of
all mates regarding this piece of writing, while I am also zealous of getting experience.Here is my web blog; Watch The Wolf of Wall Street online
free no download (http://www.vw-club-zeesen.de/)

Adsız dedi ki...

Hi there colleagues, pleasant paragraph and good urging commented at this place, I am in fact enjoying by these.


Stop by my web site - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

This is a good tip especially to those fresh
to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!

Also visit my web site Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Terrific work! This is the type of information that should be
shared around the internet. Disgrace on Google for now not
positioning this put up upper! Come on over and seek advice from
my site . Thanks =)

Feel free to visit my blog Watch The Wolf Of Wall Street Online Free No Download

Adsız dedi ki...

Since the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.Here is my website; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd like to find out some additional information.


my webpage: Watch The Wolf of Wall Street online free no download -
http://weavemt.com/weaving/?p=65,

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the
favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to
use some of your ideas!!

my webpage - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

There's definately a lot to know about this topic.
I love all of the points you've made.

Also visit my website; Watch The Wolf of Wall Street online free (cmdm.com)

Adsız dedi ki...

Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these things, thus I
am going to let know her.

Also visit my webpage :: Watch The Wolf of Wall Street online Free no download

Adsız dedi ki...

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group
of volunteers and starting a new initiative in a community
in the same niche. Your blog provided us useful information to work
on. You have done a outstanding job!

my web site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

At this time I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read other news.


Also visit my webpage: Watch The Wolf of Wall Street online free; ,

Adsız dedi ki...

Nice weblog here! Additionally your web site quite a bit up fast!

What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link on
your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

My web blog: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers
however this article is genuinely a nice article, keep it
up.

Take a look at my web site - Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

Does your site have a contact page? I'm having trouble locating
it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.


Feel free to surf to my web page: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine but when
opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, fantastic blog!

my webpage - watch the wolf of wall street online free

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i saw you visited my website thus i came to return the want?.I'm trying
to to find things to improve my website!I assume its adequate to make use
of a few of your ideas!!

Feel free to surf to my webpage ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

After I initially left a comment I seem to
have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.

Perhaps there is a means you can remove me
from that service? Thank you!

Here is my blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download (frag-out.com)

Adsız dedi ki...

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your
web site is fantastic, as well as the content!

Look into my web-site - Watch The Wolf of Wall Street online free no download
(balacobaco2.blogspot.fr)

Adsız dedi ki...

Very good article. I will be facing many of these issues as well..Also visit my blog post - Watch The Wolf of Wall Street online free no download
- -

Adsız dedi ki...

I savour, lead to I found just what I was looking for.
You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a great day. Bye

Here is my blog post ... watch the wolf of wall street online free no Download

Adsız dedi ki...

Hi there would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog soon but I'm
having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems
different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

My homepage; Watch The Wolf of Wall Street online free no download (blog.jpps.tc.edu.tw)

Adsız dedi ki...

If you are going for best contents like I do, just pay a quick visit
this web site daily because it presents quality contents, thanks

my blog Watch The Wolf of Wall Street online free no download (mamoru1020.com)

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a visit this web site,
because i want enjoyment, as this this website conations
genuinely fastidious funny information too.

Also visit my homepage: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

You can definitely see your enthusiasm in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.
At all times follow your heart.

My homepage - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this website is genuinely
fastidious.

Here is my web blog ... Watch The Wolf Of Wall Street online Free

Adsız dedi ki...

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!


My website: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

In fact when someone doesn't know then its up to other users that they
will assist, so here it occurs.

Take a look at my webpage: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hi, this weekend is good in support of me, since this point in
time i am reading this impressive informative paragraph
here at my home.

my weblog - Watch The Wolf Of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as
you did, the internet will be a lot more useful than ever before.


Feel free to surf to my webpage Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this
blog on regular basis to get updated from most recent reports.


Also visit my blog; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I don't leave many remarks, but i did some searching and wound up here "NASR SURESİ".
And I do have a couple of questions for you if it's allright.
Is it just me or does it look like a few of the comments look like they are coming from brain dead people?
:-P And, if you are posting at additional online
social sites, I would like to keep up with anything new you have
to post. Would you list of all of your social pages like your linkedin profile, Facebook
page or twitter feed?

Here is my homepage Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Wonderful post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!

My web-site; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Wow, that's what I was exploring for, what a stuff! present here at this weblog,
thanks admin of this site.

Review my homepage: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
However I am encountering issues with your RSS. I don't know
why I can't join it. Is there anybody else
getting identical RSS issues? Anyone who knows the answer will
you kindly respond? Thanks!!

My web blog Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Awesome! Its truly awesome piece of writing, I have got much
clear idea concerning from this article.

my page: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Greetings from Los angeles! I'm bored at work so I decided to
browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the
knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
great blog!

Here is my web page ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one
else know such detailed about my trouble.
You are incredible! Thanks!

my web site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
this website, and your views are fastidious designed for new users.


Feel free to surf to my web blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free (tpamps-Jur-ptf2010.fr)

Adsız dedi ki...

Hello, I read your blogs on a regular basis.

Your writing style is awesome, keep it up!

Here is my weblog Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I'm not sure exactly why but this blog is loading very slow
for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.


Also visit my weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I am really loving the theme/design of your blog. Do you
ever run into any browser compatibility issues?
A handful of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer
but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help
fix this problem?

Feel free to surf to my page; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I visit each day a few web sites and blogs to read content, however this blog offers
quality based articles.

Also visit my blog - web hosting Services In dubai

Adsız dedi ki...

Excellent web site. Plenty of useful info here. I am sending it to
some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks for your
sweat!

Take a look at my blog :: golf putting greens (http://www.Igsilver.kr/)

Adsız dedi ki...

Amazing issues here. I'm very glad to look your post.
Thank you a lot and I am having a look ahead to touch you.
Will you please drop me a e-mail?

Feel free to visit my site ... top Ten web hosting companies in usa

Adsız dedi ki...

A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more on
this issue, it might not be a taboo subject but usually folks don't speak
about these issues. To the next! Many thanks!!Also visit my web site - music marketing mike king ()

Adsız dedi ki...

This excellent website really has all of the information I needed concerning this subject
and didn't know who to ask.

Also visit my site ... new car dealer layton Utah

Adsız dedi ki...

Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol

Feel free to surf to my homepage; web hosting reviews 2012 cnet

Adsız dedi ki...

Hi! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some
of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely
glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!Stop by my blog post - cheap web hosting compatible with wordpress

Adsız dedi ki...

Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to
my personal blogroll.

Feel free to surf to my homepage :: best Top free web hosting for photographers

Adsız dedi ki...

Hеllo, Neat post.

Alsso viѕit mmy web page vapor cigarette

Adsız dedi ki...

Thanks very nice blog!

My homepage: the tribez cheats

Adsız dedi ki...

Hοwdy! Someone in my Myspace grouƿ shɑred this site with us

so I caje to loߋk it over.

Ι’m definitely enjoying the information.


my weƅ sitе; best christmas gifts 2013

Adsız dedi ki...

Itѕ such ass you learn my thoughts! Yoou seem to now a lot
about this, like you wгote the e-bߋoк in іt
or somethinɡ. I feel that you just can do wіth
a few p.c. to power the message home a bіt, but insteаd oof that, this is excellent blog.
A fantastic read. I�ll definitely be back.

Feel frree tto surf to my paǥe :: last minute christmas gifts

Adsız dedi ki...

I believe everything posted made a bunch of sense. However, think about this, what if you added a little content?
I mean, I don't want to tell you how to run your blog, however suppose you
added a post title that grabbed people's attention?

I mean "NASR SURESİ" is a little boring.
You ought to peek at Yahoo's home page and watch how they create article headlines to get viewers to open the links.
You might add a video or a related picture or two to grab readers interested about everything've written.
In my opinion, it might bring your blog a little livelier.Feel free to visit my web page - best cheap web hosting indiana

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead
and bookmark your website to come back later on.
Many thanks

my web blog ... teeth whitening glendale

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd want to find out more details.


My page; gry w przegladarce

Adsız dedi ki...

Howdy I am so grateful I found your web site, I really
found you by accident, while I was searching on Askjeeve
for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep
up the great jo.

My webpage sport betting questions

Adsız dedi ki...

Excellent website. Lots of helpful information here.

I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you for your effort!

Have a look at my blog - cheapest website hosting philippines

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 463   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı