10 Şubat 2016 Çarşamba

YEDULLAHİ eli mi yoksa, ALLÂH'IN GÜCÜ mü?


Okuma
Kitap der, yaklaşık meallerde:
Sana bi'at edenler gerçekte Allah'a bi'at etmektedirler. ALLÂH'IN ELİ, ONLARIN ELLERİNİN ÜZERİNDEDİR. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allâh ona büyük bir mükâfât verecektir. İnnellezine yubayiuneke innema yubayiunellah, YEDULLAHİ FEVKA EYDİHİM, fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsih, ve men evfa bi ma ahede aleyhullahe fe se yu'tihi ecran azîma. 48/10,.
Buna benzer diğer ayetler de, 3/73, 57/29, 5/64, 3/26, 23/88, 36/83, 67/1, 38/75 vb bulunmaktadır.
Bu ve benzeri ayetlerde #YEDHULLAHİ ile anlatılmak istenen MANA ise, #eli değil, #Allah’ınGücü dür.
Yazılı Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kelime ve kavrama ve bu kavramların türevlerine dahi Rabbimizin ne #anlam yüklediği, ataların öğretilerinden veya bildiğimiz hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ dir.
Bu nedenle, yazılı olandan öte anlatılmak istenen #MANA önemlidir.
Bu ikrama ulaşmanın yolu da, vicdanının sesine, yaratılan Kainat Kitabının veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediklerine uymakla, insanın var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olmakla; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yapmakla 51/56; gerçekleşmektedir.
Bu yaratılış amacına uygun tercihler yapmak, aynı zamanda #ENSARULLAH, yani Allahe yardımcılar olmanın da yoludur.3/52, 47/7, 61/14.
Bilinmelidir ki, "...Allâhe yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allâh, kuvvetlidir, gâlibdir. /...ve le yensurannellahu mey yensuruh, innellahe le kaviyyun azîz 22/40 vb.
Ey inananlar, eğer siz Allahe yardım ederseniz size yardım eder; ayaklarınızı sağlam tutar./Ya eyyuhellezine amenu inTENSURULLAHE yensurkum ve yusebbit akdamekum 47/7 vb.
Zira, İnsan, yaratılan Kainat Kitabının veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediklerine, yani Rabbilalemine, evrensel ilkelere uyumlaştığı, bunları, yaşamında, soyal hayatta, alemde uyguladığı, #ahsenu ameller, hayır ve #FEDAKARLIK yaptığı ölçüde değerli olmakta ve Rahman'ın huzurunda da yerini bulmaktadır.
Her daim, var ediliş amacı olan ahsenu ameller 11/7, 18/7, 67/2 yaparak ENSARULLAH 3/52, 47/7, 61/14 olup, ALLÂH'IN gücünün, yardımının üzerinde olduğu kişilerin arasında bulunmak dileğiyle,
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı