3 Şubat 2016 Çarşamba

LEHEPLEŞENLERİN GÜCÜ KURUMAKTADIRLehepleşmek, vicdanın sesini duyulmaz yapmanın, iblisin ayartısına uymanın, helal haram demeden, hak hukuk gözetmeden mal, mülk, makam vb metaı için gösterilen hırsın, ateşin, kulluğun, köleliğin adı, sonucu ve sembolüdür. 77/31, 111/1.
Kitap der, yaklaşık meallerde:
·        Ebu Leheb'in iki eli kurusun, zaten yok oldu ya. Tebbet yeda ebi lehebiv ve teb. 111/1
·        Ne malı, ne de kazandığı onu kurtaramadı. Ma ağna 'anhu maluhu ve ma keseb.111/2
KURUSUN denilen İKİ ELİ/yeda, fiziki elinden öte LEHEBİN de, her insan veya her devirde LEHEPLEŞENLERİN de GÜCÜdür. 111/1
Bu durum, Lehepleşerek yani, var GÜCÜYLE, her ne olursa olsun, helal haram demeden, hak hukuk gözetmeden hırsla, tutkuyla, oluşturdu, “NE MALI, NE DE KAZANDIĞI ONU KURTARAMADI” ifadesinden de anlaşılmaktadır. 111/2
Nitekim, Lehepleşenlerin GÜÇLERİ, sistemi, düzeni de, kurumakta, helak olmaktadır 111/2
İMRATI/karısı da, lehepleşmeye sebep olanlar ile destek veren, katkı sunan, yandaş, yağdaş, yoldaş, candaşları gibi toplumları ve yanında olanları da helak olmaktadır. 111/4, 5 vb.
Kitap der, yaklaşık meallerde:
·        Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 104/3
·        Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 34/37
·        O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 104/2
·        Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. 92/11
·        Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. 69/28
·        Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda infak/harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! 9/34
·        O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılır; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır:"İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!"(denilir). 9/35
·        Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. 2/114.
·        Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur.13/34.
Bu nedenle, ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite TUTSAKLIĞINDAN, KÖLELİLİĞİNDEN kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle yaşamın aracı konumuna getirmeli ve insanın var ediliş nedeni olan ahsenu amel yolunda kullanmalıdır. 11/7, 18/7, 67/2.
Bilinmelidir ki, içindeki lehepleri yok etmeyenler, dışındaki leheplerin ancak yandaşı olur. Yeri, yanı, safı seçmek insana bırakılmıştır. 17/13, 91/7, 8, 9 10; 92/ 4; 95/4, 5 vb.
İnsan ise, kendini, alemi, kainatı anladığı, ahseni takvime/maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içerisinde olduğunda, varediliş amacı olan ahsenu ameller 11/7, 18/7, 67/2 gerçekleştirdiğinde, bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde, müslim, mümin, muttaki, mukarrebun olup gönül insanlığında İLLİYYİNE yücelmektedir 83/18-28. Aksi halde, ESFELE SAFİLİNE düşmektedir 95/5.
Lehepleşmekten ve ahsenu amel için verilen gücünü heba etmekten beri olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı