22 Şubat 2016 Pazartesi

MESCİDLER YAŞAM MERKEZİDİR


123 Okuma
Camiler, MESCİDLER, canlandırılıp, yaşamın merkezi yapılmalıdır. 9/18, 72/18, 2/114 vb.
Öyleki; toplanılan, sohbet edilen, oturulan, konuşulan, dertleşilen, yardımlaşılan, fikir teati edilen, tefekkür edilen, sığınılan, buluşulan, vakit geçirilen, vb hasılı cezbeden cem eden, cemaat yapan, ortak AKIL GÖNÜL VE EYLEMLERİN Rızayı İlahi doğrultusunda ahenkleştrildiği, bir ve bütünleştirildiği, yer ve hal olmalıdır 7/29, 7/31, 9/18, 72/18, 2/114 vb.
Yolcuların, yolda kalmışların, çare arayanların, çare sunanların, açların açıkların hulasa her insanın ziynetleriyle, yani var olan ilim, irfan, fazlalık, güzellikleriyle mal vb zenginlikleriyle, hasletleriyle buluşma, kaynaşma, birbirini tamamlama, birbirine sunma, kardeş olma, ihvanlaşma yurdu yapılmalıdır 7/31 vb.
Konuşulan, dertleşilen, dert edililen, tebliğ, sunum, sohbet, konferans, çalışma, ders, kurs, ikra, tilavet tedris, tedrisat vb aktivitelerin mekanı edilmelidir 7/29 vb.
Sevginin, ilgi, alaka, bağlılık, paylaşma ve değer vermenin timsali olmalıdır. Muhabbetullah’ın, varlıktan öteye, öteden varlığa manaya geçmenin, Yaradanından dolayı sevmenin yani Yaratanına varmanın sesi olmalıdır
Nitekim; öğretiden biliyoruz ki, camiler ilk dönemden, ruhsuzlaştırılıp, canı, özü yok edilip sadece namaz kılınan yer yapılana değin, cem, cemaat olma, bir araya gelme, toplanma, DÜŞÜNCE, İNANÇ, KABULLENİM VE YARGILAR ile EYLEMLERİN Rızayı İlahi doğrultusunda, ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERE uygun yapılandırıldığı yer, hal ve YAŞAM MERKEZİ olmuştur.
Bu nedenle, YENİDEN can verilip, canlandırılmalı, ayağa kaldırılıp hayata döndürülmelidir. Herdaim açık ve hizmete hazır olup yaşam merkezi yapılmalıdır.
Bu bağlamda, insan her bulunduğu yeri, yanı, yönü, topluluğu, kurumu, kuruluşu sistemi, düzeni, hali, durumu da, ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERE ahsen hale dönüştüren, amenu ve amilussalihatlar, hayır ve fedakarlıklar ile cehd eden, infak yapan-değişimini istediği yolda duyarlı olup buna uygun duygu, düşünce ve çaba içinde olup, MESCİDELLAHİ-HAK doğru ve güzel olanda bütünleşilen konumlar yapmalıdır. 9/19; 2/115; 55/17, 70/40, 73/9; 72/18, 2/114 vb.
Aksi hal, ise MESCİDİ DİRAR-HAK, doğru ve güzel olandan uzaklaşılan hal, yer durum, olmaktadır. 9/17, 9/107, 9/108 vb.
BU NEDENLE yeni yapılanlarda, içiyle dışıyla, manasıyla şekliyle, çevresiyle müştemilatıyla, eklentisiyle hayır yönünde her tür hizmeti karşılayan konumuyla, hayat merkezi olup,
·        ölü, yabancılaşmış, taşlaşmış yapılara da,
·        yan yana durmayı sözde cemaat sayanlara da,
·        ruhunu özünü manasını yitiren, ses ve hareket konumuna düşürülen namaza da,
·        yaşayan ölülere de,
·        mescidi dirar lara da 9/17, 9/107, 9/108,
·        toplumsal çöküşe duyarsız kalanlara da,
·        var ediliş nedenine, ahsenu amel gerçeğine AMA/kör olanlara da
ÖRNEK olmalı ve
·        ARINMAYA,
·        MESCİDELLAHİYE-HAK doğru ve güzel olanda bütünleşmeye, 72/18, 2/114 vb.
·        ALLAHE YARDIMCILAR OLMAYA, 3/52, 47/7, 61/14 vb.
·        FAHŞA VE MÜNKERDEN KORUYAN SALATA,
·        SALAVATI VE SALATI VUSTAYI KORUMAYA
·        VASAT ÜMMET OLMAYA
·        OKUMAYI ANLAMAYA ve Yaşamaya
·        HER ALEMİ CENNET YAPAN EVRENSEL İLKELER DERYASI OLAN KURAN LA YOĞRULMAYA,
VESİLE olmalıdır.
Bu yolda değişim için siz de PAYLAŞARAK, bu sesi yankılayın.
Bir taş atın, bir imzayla da olsa bu aşağıdaki kampanyaya da ses verin https://www.change.org/p/camilerde-...
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı