12 Şubat 2016 Cuma

HIRSIZIN elini kesin koparın değil, bu GÜCÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRİN



Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap yani Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istedikleri yani evrensel ilkeler, kanunlar, kurallar, insanlığa bahşedilmiş birer ikramdır.
KURANI KERİMDE hiç bir anlatı tarih değildir. Tarihsel anlatının ötesinde evrensel manalar taşır.Bu EVRENSEL DEĞERLERİ bulup güncele aktardığı, yaşama geçirdiği ölçüde her alemi cennet yapmaktadır. Zira, KURAN, her alemi cennet yapan EVRENSEL İLKELER DERYASIDIR.
EL KESMEYLE ilgili yaklaşık mealler der: Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına KARŞILIK Allah'tan bir cezâ olarak ELLERİNİ KESİN! Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. 5/38
OYSA KİTAP der: Ves sariku ves sarikatu FAKTAU EYDİYEHUMA cezaem bima keseba NEKALEM minellah, vallahu azizun hakîm. 5/38
Bu nedenle, sözkonusu kelimelerin Kitaptaki tüm kullanımları dikkate alındığında, anlatılmak istenen mana ise, HIRSIZIN ELİNİ DEĞİL, GÜCÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRİN anlamındadır.
Nitekim bir sonraki ayette, tevbe etme imkanından bahsederek, bunu desteklemektedir. “Kim yaptığı zulümden sonra tevbe eder, islah olursa, şüphesiz Allâh, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allâh bağışlayan, acıyandır. Fe men tabe mim ba'di zulmihi ve asleha fe innellahe yetubu aleyh, innellahe ğafurur rahîm. 5/39”
Yine, el kesme şeklindeki yorumların geçersizliği şöyle de ortaya çıkmaktadır. Eli olmayan veya eli kesilen kişi tekrar hırsızlık yaptığında hangi eli kesilecektir. O zaman bu ayet yok mu sayılacaktır.
Diğer yandan, el kesme anlayışı; Yusuf Suresinde geçen ve ilgili ayetlerde “Hırsızlık malı kimin uhdesinde çıkarsa onun alıkonması uygulaması” yla çelişmekte ve bağdaşmamaktadır. 12/73- 12/79
Zira, fiziki elini kesmek, koparmak vb anlayışlar, yaklaşımlar; öldürmeyi değil, yaşatmayı barışı, esenliği, tevbeyi, arınarak yücelmeyi, denemeyi esas alan Kitaptaki tüm evrensel ilkelerle de çelişmektedir.
Öte yandan SERAKA kelimesinin geçtiği diğer ayetler incelendiğinde; bir şeyler çalmanın ötesinde, insanın DÜŞÜNMEDEN AKLETMEDEN, sonradan PİŞMAN OLABİLECEĞİ HER HALİ de içine aldığı anlaşılmaktadır. 12/77, 5/39. Zira, bir sonraki ayette de pişman olup, TEVBE EDERSE diye düzenleme yer almaktadır 5/39. Yaptıysa da, düşünmeden yapmış olacağını vurgulayan açılımlar bulunmaktadır 12/77.
Yazılı Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kelime ve kavrama ve bu kavramların türevlerine dahi Rabbimizin ne anlam yüklediği, ataların öğretilerinden veya bildiğimiz hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ dir. Bu konuda en önemli ayraç ise, Rabbinin KELİMESİ hem DOĞRULUK, hem de ADÂLET bakımından tamamlanmıştır. O'nun KELİMELERİ değiştirilmez. O, işitendir, bilendir.” 6/115 ayetidir.
BU AYETTE GEÇEN KELİMELERE GELİNCE:
Yed, sözlüğe bakıp, el derseniz bu mana Allah için de hırsız içinde, başka nerede geçiyorsa orada da geçerli olmalıdır. Tüm kullanımları dikkate alındığında YEDile anlatılmak istenen mananın GÜÇ anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Allah’ın eli değil, gücü, 48/10, 3/73, 57/29, 5/64, 3/26, 23/88, 36/83, 67/1, 38/75 vb hırsızın eli değil, gücü; Lehebin eli değil gücü 111/1 , 2 vb olarak düşünülmektedir.
Bu ayetteki EYDİYEHUMA kelimesi dahi bunun el olamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki: yed: bir; yeda: iki; eydiye: (üç ve daha fazla ) eller manasına gelir ki, bir insanda üç el olamayacağına göre fiziki el değil, gücü anlamı öne çıkmaktadır. Bu nedenle, o ikisinin anlamına gelen huma ile birleşince eydiye-huma: o ikisinin, elleri değil, gücü anlamına geldiği görülmektedir.
FAKTAU, katale, KaTaA, KaTTaA vb türev kullanımıyla birlikte geçtiği 36 yerde incelendiğinde, kesmekten öte, etkisizleştirmek anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.
NEKAL, türevleriyle birlikte 5 ayette geçmekte olup, hatasını anlama, ibret alma anlamına gelmektedir.
GurkanEngin tarafından düzenlenen ve paylaşılan aşağıdaki videoda da bu ayette geçen kelimeleri irdeleyen ve elini değil gücünü etkisiz kılmak gerektiği yolundaki bu sunum da incelenebilir. https://www.youtube.com/watch?v=2Pg_BCCgmBs
Tüm bunlar dikkate alındığında sözkonusu AYETEN, “bir şeyler çalmanın da ötesinde, insanın DÜŞÜNMEDEN AKLETMEDEN ya da sonradan PİŞMAN OLABİLECEĞİ HER HALİ işlediğinde, hatasını anlaması, ibret alıp değişmesi için Allahtan bir karşılık olarak bunu yapanların bu GÜÇLERİNİN etkisizleştirilip önü alınmalıdır.” anlamına ulaşılmaktadır
Böyle toplumsal boyut ve çeşitli sonuçları olabilecek El kesme uygulamasına ve kimin, ne zaman, nasıl, nerede, ne şekilde keseceği, sonrası nasıl tıbbı mudahale yapılacağı, yaşayacağı ilk dönem ve sonrası ve benzeri kayıtlarda rastlanmaması veya birkaç rivayetin olması da dikkat çekici olup, düşündürücüdür.
ESASEN, İnsanın var ediliş amacı olan deneme tekamül ve ahsenu amelden yana olması için de, hırsızlık yapan yaklaşımını, düşüncelerini düzeltmek, hırsızlığa neden olan yapısını, ortamı, şartları ıslah etmek, buna fırsat veren durumları ortadan kaldırmak, arınarak yücelmesine imkanlar sunmak öncelikli ve önemlidir.
BİLİNMELİDİR Kİ:
HAYAT, insanın HAMKEN, yanma, pişme ve olma süreçidir. Diğer bir ifadeyle, her şartta, daha güzel iş ahsenu ameller yapılması için var edilen alandır. 11/7, 18/7, 67/2 vb. İnsan, bu hayatta, yaptığı hataları anlayıp, tevbe edip arınıp, olgunlaştıkça Güzel İNSAN olabilmektir.
Yaratılan Kainat kitabındaki ya da yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ilkelerde bunun için var edilmiştir.
Bu nedenle, insanın daha ahsen olabilmesi için bu KİTAPLARDAKİ ayetlerin anlattığı evrensel ilkeler dikkate alınarak, insanın var ediliş amacına uygun yaşamı gerçekleştirilmesi için gereken en uygun düzenlemeleri yapmak, sistemi oluşturmak, ortamı hazırlamak da insanlığın vazgeçilmezidir.
Tüm suç ve ceza öğreti ve düşüncelerini sıksanız ortaya şu cümle fışkırır: CEZALARIN AMACI, ÖNCELİKLE İSLAHTIR ve İNSANLIĞIN DAHA AHSEN OLMASINI SAĞLAMAKTIR.
İnsanın DÜŞÜNMEDEN AKLETMEDEN ya da sonradan PİŞMAN OLABİLECEĞİ HER HALİ işlediğinde, hatasını anlaması, ibret alıp değişmesi için kendini ıslah eden veya bu yolda ıslah olması için yapılanların kıymetini bilip, bu GÜÇLERİNİ etkisizleştirilip, önünü alan, ve daha ahsen yapmaya, olmaya, oldurmaya çalışanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı