15 Şubat 2016 Pazartesi

FİKİRLERİ KONUŞMAK


Okumak, irdelemek, tartışmak, düşünmek, üretmek, fikir beyan etmek erdemdir.
Lakin, bunları yaparken, kişi ve olaylarla uğraşmak ise, hiçbir şey katmadığı gibi, çok şeyleri de alıp götürür. Zira, fikirler yerine şahsiyetler yarıştırılıp, çarpıştırılınca, tarafgirlik körlüğüyle, bırakın hakikati; dostluk, insanlık, edep ve adap dahi bırakmaz.
Kim olursa olsun, hatadan beridir ön kabulü de insanı hak ve doğru olandan mahrum bırakır, körleştirir, köleleştirir.
Bu nedenle, ŞAHSİYETLERİN yarıştırılmasına ya da çarpıştırılmasına asla prim verilmemelidir.
Yine, bu ayet senin ayetini döver tarzlı meallerin yarıştırılması ya da çarpıştırılmasından da kaçınmalıdır. KURAN bütünlüğünde ayetlerin kelime ve kavramların ne anlattığının, yani Rabbimizin ne anlam yüklediği hususunda bir görüş olarak ortaya konulmasına çalışılmalıdır.
Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.” Hyman Rickover ya da “Geri zekalı insanlar; insanları, orta zekalı insanlar; olayları, ileri zekalı insanlar; fikirleri konuşur." Muhsin Mülayim
EVET, Kişi ve olaylarla değil, İLKELERLE, FİKİRLERLE ve HAKİKATLE uğraşmak, konuşmak fazilettir. İlkeler ve fikirler üzerinde konuşmak insana ve insanlığa yepyeni ufuklar açar. Yaşama değerler katar. Çözümler, sorgulamayla başlar. Sorgulamakla başlayan ve akletme, düşünme, tedebbür/ne anlattığını anlamaya çalışmak GERÇEĞE AÇILAN KAPILARDIR.
Farklı fikirlerin varlığı, sorgulamayı, karşılaştırmayı, araştırmayı, muhakeme etmeyi tetikler, gerçeğe ulaşmanın yollarını açar, yeni dostlukların oluşmasını sağlar.
Farklı fikirler ve eleştiriler, hakka, doğruya ve güzele doğru tekamülün, gelişmenin tamamlayıcıları ve destekçileridir. Eleştiriler, iyi ve güzel olanı ortaya çıkaran ve tüm olumsuzluklardan kurtararak daha da güzelleştirmeye çalışan bahçıvanlardır. Eleştirenden size akan bir emek, bilgi ve sevgi vardır.
Hak doğru ve güzele ulaşmada, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı doğru manalar, KURAN ile VİCDAN ve TECRUBE insanlığa ikramdır.
Bunlar, RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği insanları karanlıklardan aydınlığa NUR a çıkarandır / liyuhricekum minezzulumati ilennur.14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11, 5/16, 2/257,
Bu evrensel ilkeler, her daim yaşamı mutlu etmek için önemli ve vazgeçilmez bir yoldaştır, nurdur, rehberdir, hediyedir, hidayettir. 2/2, 2/5, 2/38, 2/97,17/9, 3/4, 3/138, 6/88, 7/52, 12/111, 16/64, 16/89, 16/102, 17/9, 20/123, 27/2,27/77, 28/43, 31/3, 40/54, 45/20, 46/30 vb
Bu nedenle, düşüncede, fikirde, yorumda, eleştiride her bir katkı, EVRENSEL DOĞRULARA ulaşma gayreti ve desteği olarak sevinçle karşılanmalıdır.
Fikirleri, düşünceleri, eleştirileri ve ilkeleri gündem yapanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle,


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı