14 Şubat 2016 Pazar

ALLAH VE RASULÜYLE HARB yapmakta mısınız? Emin misiniz?Allâh ve Rasuluyle HARB kavramı Kitapta, üç yerde geçmektedir.
1.     Maide suresindeki ayette, “Allâh ve Rasulüyle HARB EDENLERİN ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası…..” der ve verilecek cezalar sayılmaktadır. İnnema cezaullezine yuharibunellahe ve rasulehu ve yes'avne fil ardi fesaden ey yukattelu ev yusallebu ev tukattaa eydihim ve erculuhum min hilafin ev yunfev minel ard, zalike lehum hizyun fid dünya ve lehum fil ahirati azabun azîm” 5/33
2.    Diğerinde, “Eğer böyle yapmazsanız, Allâh ve Resulüyle HARBE girdiğinizi bilin. Tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih, ve in tubtum fe lekum ruusu emvalikum, la tazlimune ve la tuzlemûn. 2/279
3.    Yine, başka bir ayette de Allâh ve Resulüyle HARBE girmiş olanları irsadel/rasad edenlerden bahsedilmektedir. “…ve irsadel li men harebellahe ve rasulehu min kabl…”9/107
Harb edenler kimdir? Ya da kim, ne yaparsa HARB edenlerden olmaktadır? Bu sorunun cevabı yukarda da yer alan ve “ böyle yapmazsanız” diyen 2/279 dan önceki ayetler birlikte ele alındığında görülmektedir, yaklaşık meallerde şöyle ki:
·      Allâh, RİBÂYI mahveder, sadakaları yuRBİS/yapar. Allâh, hiçbir günâhkâr nankörü sevmez. Yemhakullahur RİBA ve YURBİS sadekat, vallahu la yuhibbu kulle keffarin esîm. 2/276
·        Onlar ki, amenu ve amilus salihati yaptılar, ekamus salate ve atevuz zekate; işte onların ödülleri, Rableri yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir İnnellezine amenu ve amilus salihati ve ekamus salate ve atevuz zekate lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenûn.2/277
·      Allah’a karşı takva sahibi olun. Eğer mü’minlerseniz, RİBADAN ARTA KALANI BIRAKIN Ya eyyuhellezine amenuttekullahe VEZERU MA BEKİYE miner riba in kuntum mu'minîn. 2/278
·      Eğer böyle yapmazsanız, Allâh ve Resulüyle HARBE girdiğinizi bilin. Tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Ne zulüm edersiniz, ne de zulme uğratılırsınız Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih ve in tubtum fe lekum ruusu emvalikum, la tazlimune ve la tuzlemûn. 2/279
Bu ayetlere göre; Allâh ve Resulüyle HARBE girmek istemiyorsanız, RİBA neyse! Allâh ve Resuliyle HARBE girmek kadar vahim bir durum ve haldir ki, ondan uzak durulmalıdır! Aksi halde bu harbin tarafı olunmaktadır.
Önemine ve üzerindeki yoğun tartışma ve farklı açılımlara binaen, ayrı bir paylaşımda irdelenmesi düşünülen ve bilinen faiz karşılığından daha öte olan RİBA dan öncelikle uzak durmak için:
·      Her varlığın hak ve hukukunu gözetmeli,
·      Hiçbir nedenle, insanların, acizliğinden, bilgisizliğinden, zayıflığından, çaresizliğinden yararlanıp, ikna dahil, her ne şekilde olursa olsun aldatmamalı,
·      Kimsenin sırtına binerek veya zarar vererek, haksız yollarla, hak etmeden menfaat elde etmekten kaçınmalıdır.
Bu nedenle, Yaratılan Kainat Kitabı ve Yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı evrensel ilkelere uyup, amenu ve amilussalihatı yapan ve ahsen olan her işin usul ve esasına, edep ve adabına uygun, en mükemmel olması için özen gösteren, RİBA’dan, haksız her yol ve menfaatten uzak yaşayıp, her durumda, her halde bu ahlaktan da asla ayrılmayan böylece Allah ve Resulüyle harbe girmekten beri olup Rabbilalemine, ilkelerine önem ve öncelik gösterenlerden olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı