7 Şubat 2016 Pazar

SADRIN GÖĞSÜN sıkılması DAYYIK OLMASI


Sadrın Göğsün Dayyık olması, insanın anlayışının, bakış açısının, motivasyonunun azalması, dağılması, daralmasıdır. Bu kök, 10 türev formuyla birlikte 13 yerde olmak üzere, 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 onbir ayette geçmektedir.
Sadrın Şerhi, yani, insanın ilgi ve alaka duyduğu, önem ve öncelik verdiği hususlarda alakası ölçüsünde, bakış açısının, anlayışının, motivasyonunun artması 20/25, 94/1, 39/22, 6/125, 16/106 vb. iken, SADRIN GÖĞSÜN DAYYIK OLMASI da bunun tam tersi olup, anlayışının, motivasyonunun dağılması, daralmasıdır.
Küfre sadrı inşirah olanların aynı zamanda, İslama nura karşı da sadrı tam tersi dayyıkan olmakta ve Nur dan mahrum kalmaktadır. 6/125
Yazılı Kitap der; yaklaşık meallerde:
·        “Allâh, kim doğru yola iletilmek isterse onun göğsünü İslâm'a açar, kim de sapmak isterse onun göğsünü, göğe çıkıyormuş gibi DAYYIKAN sıkıntılı ve tıkanık yapar. Allâh, inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir. Fe mey yuridillahu ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam, ve mey yurid ey yudillehu yec'al SADRAHU DAYYİKAN haracen ke ennema yessa'adu fis sema', kezalike yec'alullahur ricse alellezine la yu'minûn.” 6/125
Aynı, “kalbleri ve kulakları mühürlenen, gözlerine de perde inmişler” gibi 2/7 vb. Ya da, “kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler.” misalidir 7/179 vb.
Diğer taraftan İNANANLARDA da bunun bir türevi olan DAKA, DAKAT vb geçici motivasyon azalması, dağılması, daralması olabilmekte, ancak bu ise, güvenle, sabırla, salatla, ümitle, aşılmaktadır. 11/77, 29/33, 9/25, 9/118, 26/13, 16/127, 27/70, 11/12 vb.
Örneğin: Yazılı Kitap der; yaklaşık meallerde:
·        Göğsüm YEDİKU, dilim açılmıyor, onun için Hârûn'a da elçilik ver." Ve YEDİKU sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn. 26/13
·        Sabret, sabrın ancak Allâh iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da DAYKİM olma. Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la teku fi DAYKİM mimma yemkurûn. 16/127
·        Onlara üzülme, tuzak kurmalarından da DAYKİM olma. Ve la tahzen aleyhim, ve la tekun fi DAYKİM mimma yemkurûn 27/70.
Nur olmak gibi, NAR olmakta insanın seçimiyle gerçekleşmektedir.
Yaratılan Kainat kitabının ve yazılı kitap Kuranı kerimin anlattığı evrensel ilkelere önem ve önceliği vererek SADRINI İNŞİRAH ettiği, bakış açısını, anlayışını ve motivasyonunu artırarak, her alemini NUR laştıranlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı