8 Temmuz 2013 Pazartesi

KURAN OKUMAK

KURAN OKUMAK

Sevgili Dostlar, Yazılı Kitap Kuranı Kerimde buyuruyor ki:
Yaklaşık Meallerde:

*6 Enam 38 ...ma ferratna fil kitabi min şey'in ......Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. ...
*16 Nahl 89 ...ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likulli şey'iv ve hudev ve rahmetev ve buşra lil muslimîn. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik 
*2 Bakara 2 Zalikel kitâbu la raybe fih, hudel lil muttekîn. İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol gösterici hediyedir. 
*39 Zümer 27 Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli meselil leallehum yetezekkerûn. Biz, bu Kurân’da insanlara, tezekkür etmeleri için her temsili anlattık. 
*30 Rum 58 Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli mesel,...Biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık. 
*5 Maide 3 ...elyevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina...Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum."

Yine: 
*56/81 Efebihazelhadisi entum mudhinûn.Şimdi siz, bu hadisi mi küçümsüyorsunuz? 
*45/6 Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk, fe bi eyyi hadisim ba'dellahi ve ayatihi yu'minûn.İşte şunlar, Allâh'ın âyetleridir, onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? 
*77/50 Febieyyi hadisim ba'dehu yu'minûn. Onlar bundan sonra hangi hadise inanacaklar?

Bu nedenle, yaratılmış kitap gibi yazılmış kitabı yani Kuranı Kerimi İKRA yapmalıdır. Yani, okumalı, anlamalı, düşünmeli, ibret almalı, ders çıkarmalı, yaşamalı ve anlatmalıdır. Bu doğrultuda KİTAPLARI anlamada, Nahl suresindeki arı misalini de dikkate almalı. Arı, özü olan her çiçeğe konar. ÇİÇEĞİ DEĞİL ÖZÜNÜ ALIR. Kendi potasında özümler. Fıtratına konulan İlahi sistem çerçevesinde yoğurur ve bal yapınca gider kusar, dağıtır. Bir kısmını kullanır, çoğunu da insanlığa onların yararlanacağı biçimde armağan eder. 

Kuranı Kerimi daha iyi ve daha doğru anlamada, ortak aklın oluşmasında, başta en güzel örnek olan Peygamberimiz olmak üzere, bu yolda damgasını vuran HER ÇİÇEKTEN, her görüşü değerlendirip özünü almalı. Asla ÇİÇEĞİ KOPARIP, AYNEN ALMAK YERİNE, çiçeğin özüne ulaşıp mutlaka Kuran ilkeleri boyutunda değerlendirmelidir. Arı misali bal üretip, insanlıkla paylaşmalıdır. İNSANLIĞA SUNULAN BALIN KALİTESİ ÖLÇÜSÜNDE İNSANIN RABBİ HUZURUNDA DEĞERİNİN OLDUĞU AŞİKÂRDIR.

Yine, Kuranı Kerimin TARİHSEL ANLAMI İLE EVRENSEL ANLAMININ farkına vararak, her bir şeyi de İKRA yapmayı, yani, okumayı, anlamayı, düşünmeyi, ibret almayı, ders çıkarmayı başarmalıdır.

İKRA, yaratılmış KAİNATI ve yazılmış KURANI KERİMİ , tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAKTIR. Okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır.

İkrası, alakası sadece TELAFFUZDA kalırsa, MEALDEN, görünenden de öteye geçmezse, ahlakının da yüzeysel kalması kaçınılmazdır.

Oysa, öyle bir alaka ister ki, Alak gibi, döllenmiş yumurtanın, emriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da KURANIN TAA TEMELLERİNE, İLKELERİNE, EVRENSEL DEĞERLERİNE, ÖZÜNE, ESASINA, MANASINA anlatmak istediklerine ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette Kuranla beslenip, ahlaklanır.

Bunu yaparken, düşünmeyle ilgili örneğin “bunda düşünenler için ibretler vardır” vb yüzlerce emri ve AKLETMEK, TEFEKKÜR YAPMAK, TEFAKKUH YANİ SORGULAMA vb kelimeleri dikkate almalı; bunlardan biri olan, arka planını, satır arasını ve temelleri, anlatmak isteneni araştırıp tedbir almayı ihtiva eden ve emredilen TEDEBBÜR OKUMASINI da unutmamalıdır.

YAZILI Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kavrama ve bu kavramların turevlerine dahi Rabbilmizin ne anlam yüklediği, bildiğimiz veya ataların öğretilerinden, hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ dir. Bu hususta 6/115 önemli bir ayraçtır. Benzer diğer ayetler de, 7/71, 12/40, 13/33, 53/23 vb bulunmaktadır. Bu ilkeye uygun bakmak ve görmek anlamak ve yaşamak esas olmalıdır.

Rabbimizden gelmiş, hayat rehberi olan mektubu YAZILI KİTAP OLAN KURANI KERİMİve insan, toplum vb de dahil YARATILMIŞ KİTABI;İKRA yaparak ASIR, yani sıkıp suyunu, özünü, ilkelerini çıkarmalı; bu suyla, ilkelerle İNŞİRAHA ulaşıp, bakış açısı zenginliğini kazanıp; İNZALE yani, bu kitaplardan elde edilen ANLAMLARI, KURAN HAKİKATLERİNİ hücrelerimize kadar indirip, Kuran rehberliğine dayalı yaşamı başarmalı ve öncelikle bu dünyada NURA, aydınlığa, mutluluğa, CENNETE ulaşmalı, böylece “Sen Ondan razı, O da senden RAZI olarak Rabbine dönenlerden olmayı hedeflemelidir.


İKRA emrine ses verenlere,

Tarihsel anlamdan evrensel ilkelere ulaşanlara,

Bu anlamda ramazanları her türlü sıkıntıları, oruçla muttaki tavırla karşılayıp,
Her anını kadirleştirip bu evrensel ilkeler deryasından yararlanıp gerçek bayramlara kavuşanlara,
Her alemde cenneti yaşayanlara,

Selam olsun.
94 yorum:

aydın dedi ki...

sadec bir kelime

muhteşem.

Hakan. dedi ki...

böyle bir yazıya ihtiyacım vardı

Anonim dedi ki...

I ԁo trust all οf thе ideas you've presented for your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for beginners. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

My blog post ... altın fiyatı

aldemira dedi ki...

Kur’an’ı Anlamak

Şimdi yine aynı kitap önümüzde bulunuyor;gerçi mesaj getirici değil; ama mesajı var. Bu mesaj bize sorumluluk yüklüyor.İşte bu yüzden ben tarih dersini bu aşamadan sonra Kur'an'dan alacağım. Bundansonra bütün incelemelerimi Kur'an üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdim. Bugünekadar çeşitli konuları, çeşitli alanlarda ortaya koyduğumda dayanaklarımda veşahit getirmelerimde Kur'an'dan fazla yararlanmadığımı görmenizin iki sebebivardı: Birincisi, esasen, her şeyden önce düşünmenin, bağımsız ve mantıklıdüşünmenin, bir söze dayanmadan düşünmenin kendisi başlamalıdır. Bir diğeri dedaha çok şu sebeptendir.

Ben sade bir araştırmacı, kitap ve incelemeehli bir insan olarak, nazari ve ilmi bir mesele ortaya koyduğumda, kesinliklebenim gözüme çarpan, sonuç çıkardığım, delil getirdiğim şeyin bir yanılma payıvardır. Bundan dolayı benim veya benim gibi olanlar tarafından "şu ancakböyledir, başka türlü olamaz" şeklinde bir görüş öne sürülmemiştir, olamazda. Bizim inandığımız ve emin olduğumuz şey, daima daha iyi ve doğru anlamaçabasında olduğumuz, bu iş için herkesten yardım dilediğimiz, hatta düşman vekötü adlı kimselerin bu yolda bize yardım edecekleri, ettikleri konusudur.

Bunun için, bir tez ve bir ilmi görüşçıkardığımda veya inandığım bir mektepten söz naklettiğimde; eğer Kur'an'ınuygun, büyükçe bir suresini, bir ayeti alıp, o konunun altına yazar, onadayanırsam, bu, Kur'an'ı, kendi fikrimi ispatlamak yolunda kullanmam demektir.Kur'an daima böyle bir araştırma veya tebliğ yönteminin kurbanı olmuştur.Kur'an, daima buyruklarımızı -ne olursa olsun- ispatlamak için bir aletolmuştur. Hiç bir zaman hiçkimse, her şeyi, -mezhebi, ilmi, edebi- bütün zihniyetini ve bilgisini birtarafa fırlatıp; önceki görüşlerinden arınmış bir zihinle Kur'an'ayönelmemiştir.

Söylediğime uygun bir hadis vardır: "Her kim Kur'an'ı kendigörüşüyle tefsir ederse, yeri ateştedir,", Bu "görüş"e "akıl"dediler, yani her kim Kur'an'ı aklıyla tefsir ederse...! Öyleyse neyle tefsiretmek, doğru tanımak için akıldan başka bir yolumuz yok. Sonra hayır diyorlar,bizim maksadımız her ayetin altına imamdan bir rivayet getirmektir! Efendi!Yoksa bu rivayeti de akılla seçmek gerekmez mi? Yoksa, bu ayetin tefsiri olanrivayeti aklımızın seçmesi, anlaması gerekmez mi? Bunu ayetin altına getir,sonra da bu ayetin manasının bu olduğunu anla?!! Akılsız adamın başınaistediğin kadar ayet, istediğin kadar rivayet döksen yine de fayda etmez.Sağırlara çağırını işittiremezsin, hele bu sağır ve dilsiz insan, o sesiçağrıyı anlamıyor, duymuyorsa. Bu adamın canı sıkılır, sinirlenir de, sendenbezer, kaçar, sırtını döner. Artık peygamberin kendisi bile ona bir şeyduyuramaz.

Öyleyse mesele Kur'an'ı "görüşle tefsiretmemektir. "Görüş" ne demek? Yani daha önceki fikir ve inançlarımız.Önce filan ilmî, fiziki, kimyevi, fıkhi, mezhebi, görüşe inanıyor, ondan sonragidip Kur'an'da, önceki görüş ve inancımızın ispatı peşinde dolaşıyoruz. İştebu yüzden bakıyoruz ki Şia, Kur'an'ın ardından gidiyor, Şia çıkıyor;Sünni gidiyor, Sünni çıkıyor; Vehhabi gidiyor, Vehhabi çıkıyor; Cebri gidiyor, Cebri çıkıyor;Nasibi gidiyor, Nasibi çıkıyor;İhtiyari gidiyor, İhtiyari çıkıyor; .

İyi ama o halde Kur'an ne yapıyor? Bütünbunlar görüştür ve bütün bunlar görüşle yapılmış tefsirlerdir. Öyleyse nasıl olmalıyız? Önceki bütün görüşlerden arınmış, veraset yoluyla veyazorla yüklenmiş bütün önceki inançlardan temizlenmiş bir akıl; idmanlı, uyanıkbir zihin olarak; mantıki ve akli, kudretli, uyanık, mana çıkarıcı, ama dahaönceki herhangi bir görüşü ispatlamaya taassubu ve taahhütü olmayan birgörüşle, Kur'an'a gitmeli ve Kur'an'ın içinden neyin ne olduğunu görmeli veçıkarmalıdır...

[İki Sure, İki Yorum] Ali Şeriati
aldemira nickli üyenin bazı sitelerdeki cevaplarından

inter dedi ki...

6:114: Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

Anonim dedi ki...

I am ѕure this piece of wrіtіng hаѕ touсhed all the іntеrnеt viеwеrs,
іtѕ rеally rеallу nice ρost
on building uр nеω weblοg.


Feеl freе tο surf tо my sitе:
cd baskı fiyatları

Anonim dedi ki...

It's actually a cool and helpful piece of info.
I am happy that you just shared this helpful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.


my weblog Watch The Wolf of Wall Street online free

Anonim dedi ki...

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.Feel free to surf to my website: http://neetsha.info/wiki/index.php?title=Tips_On_Picking_A_Auto_Audio_Program4318749

Anonim dedi ki...

What's up mates, its impressive post concerning
educationand fully defined, keep it up all the time.


Here is my web-site ... Geld Verdienen

Anonim dedi ki...

I love reading through a post that can make men and women think.
Also, thanks for permitting me to comment!

My site - abbacinera

Anonim dedi ki...

of course like your web site but you have to test the spelling on quite a few of your posts.

Many of them are rife with spelling problems and
I to find it very troublesome to inform the reality then again I will certainly
come back again.

my website ... Green Coffee Fat Burn and garcinia cambogia
350 (http://fivespidersmedia.net)

Anonim dedi ki...

Greetings! I've been reading your site for a long time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
Just wanted to say keep up the fantastic job!

my website free flight simulator

Anonim dedi ki...

Excellent blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I
wish my web site loaded up as fast as yours
lol

Also visit my blog post :: Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Anonim dedi ki...

Have you ever thought about adding a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
But imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and video clips,
this blog could certainly be one of the greatest in its niche.

Awesome blog!

Here is my blog post ... Dark Souls 2 Télécharger Gratuit (gratuit-telecharger-dark-souls-2.blogspot.com)

Anonim dedi ki...

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any recommendations?

Feel free to surf to my website - google

Anonim dedi ki...

Every weekend i used to visit this web page, because i wish for enjoyment, for the reason that this this web page conations
truly pleasant funny data too.

Here is my web site Nike Air Max Bw Womens

Anonim dedi ki...

Fantastic goods from you, man. I have take note your stuff prior to
and you're simply too great. I really like what you've obtained right here,
certainly like what you're saying and the best way in which you assert it.

You're making it entertaining and you still take care of to stay it smart.
I can't wait to learn far more from you. This is really a terrific web
site.

Feel free to visit my webpage ... Rev Test testosterone supplement

Anonim dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından kaldırıldı.
Anonim dedi ki...

My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your
post's to be exactly what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content to
suit your needs? I wouldn't mind producing a post or elaborating on
a lot of the subjects you write related to here.
Again, awesome web site!

Feel free to visit my site: google

Anonim dedi ki...

Hello just wanted to give you a brief heads up and
let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.


Here is my web site: capsiplex twice a day

Anonim dedi ki...

En imponerande andel ! Jag har just skickat detta till en medarbetare som gjorde lite forskning på detta .
Och han faktiskt beordrade mig middag på grund av det faktum att jag snubblat på det för honom ...

lol . Så låt mig omformulera detta ....
Tack för måltiden ! Men ja , tack för att spendera tid för att diskutera detta ämne här på din webbplats
.

My blog post: sms roulette ()

Anonim dedi ki...

This site really has all of the information I wanted about this subject and didn't know who to ask.


Also visit my page; vermont seo company (http://Forum.realityrp2.com/user-52163.html)

Anonim dedi ki...

Asking questions are genuinely nice thing if you
are not understanding anything fully, however this article
offers good understanding even.

Stop by my page: loans for eBay and Amazon sellers

Anonim dedi ki...

a box ordain be up that you must frequent more or less so you can to meliorate your assault for added physical property to the accomplishment correspondence aggregation.
By golf stroke a watchword on your computing device and get
to toy as a result.get Questions around court game? Get Your accusal Here!

HereFashion Michael Kors Canada wanted bronze to register a world-shattering issue on your iphone's abode fastening,
and it can furnish you with valued corporate executive tips.

Classes can a great deal experience a bit on the up and up and up.

river.com is surely exemplary of your depress construction to
that peculiar companies sizing plan. on that point

Anonim dedi ki...

This way, there is a sense of ownership, a sense of responsibility and
best of all, a sense of citizenship. There are many
lovely outdoor wedding locations, beach weddings, lake
front weddings, forest glade weddings, mountain weddings, river side weddings, garden weddings, the options are endless.
By 2007, nearly a billion people around the world were thought to participate in various
Earth Day activities at colleges, universities, schools, libraries, museums, and parks.


My blog ... how to build arbor garden arbor

Anonim dedi ki...

I was suggested this blog by my cousin. I'm not
sure whether this post is written by him as nobody else know such
detailed about my problem. You're incredible! Thanks!my webpage :: best web hosting poker sites mac

Anonim dedi ki...

While these vessels are designed to endure a significant
amount of abuse, rubbing skin on skin could cause tiny little ruptures that might allow blood to seep out.
If you have a very neck massager, you can rub it up and along the neck or perhaps in circles.

If the jumper company wants to charge you
extra money for the insurance certificate, then they're probably
not insured.

Here is my weblog &12458;&12531;ラインカジノ

Anonim dedi ki...

Hi there! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when viewing from my iphone4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct
this problem. If you have any recommendations, please share.
Thanks!

my site :: How to bypass a survey

Anonim dedi ki...

Nicee post. I learո something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
It's always exciting to read content from other writers and use a little something from other sites.My weblog ... minnetonka realtors

Anonim dedi ki...

Heya i am for the primary time here. I came across this board
and I find It truly useful & it helped me out
much. I am hoping to offer one thing again and help others such as
you aided me.

My web page: battlefield cheats for ps3

Anonim dedi ki...

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

My web blog used car dealerships in utah salt lake city ()

Anonim dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.


Feel free to visit my web site ... best web hosting for actors

Anonim dedi ki...

This article is in fact a nice one it helps new web visitors, who are wishing for blogging.


My web site seduction in death jd robb pdf ()

Anonim dedi ki...

It's an remarkable post in favor of all the internet users; they will get advantage from it I am sure.


Have a look at my web page; best web hosting stimulus money for small business 2013

Anonim dedi ki...

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your web site offered us with valuable information to work on.
You have performed an impressive activity and our entire community shall be thankful to you.Here is my webpage - best yahoo web hosting for nonprofits

Anonim dedi ki...

Hi there! This is my first visit to your blog!
We are a collection of volunteers and starting a new project
in a community in the same niche. Your blog provided
us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!Visit my blog; best web hosting reviews u.s. career institute

Anonim dedi ki...

You can definitely see your skills in the work you write.

The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention
how they believe. All the time follow your heart.


Feel free to surf to my site ... best web hosting for photography sites ()

Anonim dedi ki...

Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very useful info specifically the last part :) I care for such info much.
I was looking for this particular info for a long time.
Thank you and good luck.

Here is my web blog ... web hosting with ftp capability []

Anonim dedi ki...

Hello, I would like to subscribe for this web site to get most up-to-date updates, thus where can i do it please help out.


Feel free to visit my web page free web hosting reviews cnet

Anonim dedi ki...

Thanks , I've just been looking for information about this topic for a while and yours is the greatest I've discovered
so far. But, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?


Take a look at my weblog - best web hosting for small business

Anonim dedi ki...

Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my
followers! Excellent blog and terrific design and style.


my web site Nike Air Max Courtballistec 2.3

Anonim dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to
improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!


Look at my web blog :: hack angry birds epic

Anonim dedi ki...

These are genuinely great ideas in regarding blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.


Check out my web-site: training shoe

Anonim dedi ki...

Wonderful article! We are linking to this particularly great post on our website.
Keep up the good writing.

Also visit my blog post - Ray Ban Sunglasses

Anonim dedi ki...

Appreciation to my father who informed me about this website, this weblog
is truly remarkable.

Take a look at my weblog ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

When some one searches for his vital thing, therefore he/she desires to be available that in
detail, so that thing is maintained over here.

Also visit my web site :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've truly
loved surfing around your blog posts. After all I will be subscribing in your
feed and I hope you write once more soon!


Here is my weblog fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if
you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can
advise? I get so much lately it's driving me insane so any help
is very much appreciated.

Here is my webpage fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Howdy! I just would like to give you a huge thumbs up for the excellent info you have here on this post.
I will be coming back to your website for more soon.


my weblog :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!

Here is my homepage - fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I am extremely impressed with your writing skills and also with
the layout on your blog. Is this a paid theme
or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this
one today.

Also visit my web blog - fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Its like you read my mind! You appear to know a lot
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the
message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.
A great read. I will certainly be back.

Here is my page ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Awesome article.

Also visit my blog post fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

It's an remarkable article designed for all the online visitors; they will obtain advantage from it
I am sure.

Look into my webpage ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I do believe all of the concepts you've presented in your post.
They are really convincing and will certainly work. Nonetheless,
the posts are too brief for beginners. May you please extend them a little from subsequent time?
Thank you for the post.

Feel free to surf to my webpage fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Hi, i feel that i noticed you visited my website so i came to return the choose?.I am attempting to
find things to improve my web site!I assume its adequate to
make use of a few of your ideas!!

Check out my webpage ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

You need to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet.
I most certainly will recommend this web site!

Also visit my blog; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd
ask. Would you be interested in exchanging links or maybe
guest authoring a blog post or vice-versa? My site
goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to shoot me an
e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by
the way!

Here is my blog ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Quality posts is the crucial to attract the viewers to pay a
visit the web page, that's what this website is providing.


Stop by my web-site :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I seriously love your website.. Excellent colors & theme.
Did you build this site yourself? Please reply back as I'm hoping to create my own blog
and want to find out where you got this from or what the
theme is called. Thank you!

Look into my web site: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

If some one wants expert view about running a blog then i propose him/her to pay a
quick visit this blog, Keep up the pleasant work.

My site: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in
Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you

Feel free to visit my website fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these kinds of things,
therefore I am going to tell her.

Feel free to surf to my blog post; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I simply couldn't depart your site prior to suggesting
that I really loved the standard information an individual supply in
your guests? Is gonna be back continuously in order to inspect
new posts

Here is my web-site :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the
message home a little bit, but instead of that, this is
great blog. A great read. I will certainly be back.


my weblog :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Hi all, here every one is sharing these experience, thus it's good to read this blog, and I
used to pay a quick visit this weblog all the time.


Feel free to visit my web site - fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Great blog here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my website loaded up as fast
as yours lol

Review my weblog: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

obviously like your web-site however you
have to check the spelling on several of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality however I will definitely come again
again.

Also visit my blog: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Wow! In the end I got a webpage from where I know how to
really take valuable information regarding my study
and knowledge.

My weblog; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

After looking over a handful of the articles on your
blog, I seriously appreciate your technique of blogging.
I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon.
Please visit my website as well and let me know how you
feel.

Look at my web page fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Thanks for sharing such a nice idea, paragraph is nice, thats why i have read it entirely

my page :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward
to new posts.

My web page ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

This is very fascinating, You're an excessively professional blogger.
I have joined your feed and look forward to searching
for more of your fantastic post. Additionally,
I've shared your website in my social networks

My webpage ... fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct my own blog
and would like to find out where u got this from.
thanks a lot

My web blog: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this site
and be updated with the latest news update posted here.


Also visit my web blog; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really
make my blog shine. Please let me know where you got
your design. Cheers

my homepage; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Wonderful, what a webpage it is! This webpage gives helpful facts to us, keep it up.


Look at my site fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!My blog - fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I read this post fully on the topic of the resemblance of hottest and earlier technologies, it's
amazing article.

my blog fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Ahaa, its nice dialogue concerning this article at this place at this webpage, I have read all that, so now me also commenting here.


Here is my web site :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in
fact was a amusement account it. Look advanced to
far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?Here is my website; fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Fine way of explaining, and nice article to get
information on the topic of my presentation subject, which
i am going to convey in school.

Here is my website :: fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this web
site on regular basis to take updated from hottest
news.

Here is my page fifa 14 coins generator

Anonim dedi ki...

Hey very nice blog!

My page: traduzioni italiano polacco 2 for 1

Anonim dedi ki...

I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and
visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Exceptional work!

Visit my weblog: Adrian Morrison

Anonim dedi ki...

Hi there, after reading this amazing article i am
too happy to share my experience here with mates.

my site; Myspace Music marketing tips

Anonim dedi ki...

I am truly delighted to glance at this webpage posts which contains tons of valuable information, thanks for providing such
data.

My webpage best web hosting best tablets of 2013 cnet

Anonim dedi ki...

It's awesome to pay a visit this web site and reading the views of all mates on the topic of this piece
of writing, while I am also zealous of getting familiarity.


my site: best web hosting for novices

Anonim dedi ki...

Great blog you have got here.. It's difficult to find high quality writing like yours nowadays.

I seriously appreciate people like you! Take care!!


Feel free to visit my page best web hosting sites cnet reviews

Anonim dedi ki...

Hi there to every one, it's genuinely a nice for me to go to see this web site,
it contains precious Information.

Feel free to visit my page: web hosting services boston

Anonim dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing
around your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

My webpage web hosting reviews dedicated servers, ,

Anonim dedi ki...

Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post
I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I
found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!


My homepage :: best web hosting best payroll company for small business

Anonim dedi ki...

Hi there to every one, it's really a pleasant for me to go to see this
site, it consists of priceless Information.

Have a look at my blog post - best cheap cheap web hosting uk

Al Ain University dedi ki...

Best University
Study in UAE

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı