1 Nisan 2016 Cuma

TAGUTU TEKFİR ETMEK


16 Ocak 2016, 06:54
Tağutu tekfir etmekTAGUTLAŞMAYI, yani insanın, var ediliş amacından, ahsenu amelden, insanca yaşama hakkından ve tercihte bulunma konumundan her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun ZORBALIKLA, BASKIYLA, DAYATMAYLA vb mahrum bırakılmasını önlemek için Rabbilalemini, Evrensel ilkeleri, HAK, DOĞRU VE GÜZEL olanı tebliğ edip, KURAN hakikatleriyle İNZAR etmek,UYARMAKTIR.64/9, 65/5, 66/8 vb.

Buna karşın, yanlış olduğunu bildiği halde veya Kuran hakikatleri açıklanıp, inzar edilip uyarılmasına rağmen yanlışta bilerek inat edenler de kefere olup, el kafirun durumuna düşmektedir 2/34, 38/74, 2/89, 3/32, 7/101, 11/42, 26/19, 36/70, 39/59, 39/71, 40/25, 40/50, 40/74, 86/17 vb.

Kitap der, yaklaşık meallerde;
  • Dinde zorlama yoktur.Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. KimTAGUTU TEKFİR EDİP Billahiye inanırsa, muhakkak ki o, kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır./ La ikrahe fid dini kadtebeyyener ruşdu minel ğayyfe meyyekfur bid tağuti ve yu'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska lenfisameleha 2/256.
  • Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tâğûta başvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu TAĞUTU TEKFİR ETMELERİ emredilmişti. Şeytân da onları iyice saptırmak istiyor. Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bi ma unzileileyke ve ma unzile min kablike yuridune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad umiru ey yekfuru bih, veyuriduş şeytanu ey yudillehum dalalem beida. 4/60  
TAGUT VE TAGUTLAŞMAK, her şartta, ahsenu ameller yapması ve gelişim için var edilmiş olan 11/7, 18/7, 67/2 insanın, bu var ediliş amacından, ahsenu amelden, insanca yaşama hakkından ve tercihte bulunma konumundan her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun ZORBALIKLA, BASKIYLA, DAYATMAYLA vb mahrum bırakılmasıdır. 20/43, 20/24, 20/79, 7/123, 7/127, 7/141, 2/49, 28/4, 14/6, 10/90 vb.

Tagut ve Tagutlaşmak, tek veya toplu ya da örgütsel, kurumsal veya devletsel vb zorbalıktır, baskıdır, dayatmadır, azgınlıktır 2/256, 4/60, 68/31, 4/51, 20/43, 20/24, 20/79, 4/49-51, 51/53,2/257 vb.

Bu sureçte yapılacak inzar ve uyarının da, en güzel yol ve yöntemle, etkin ve kalıcı olarak gerçekleştirilmesi de esas olmalıdır. Kötülüğü en güzel şeyle def et, gider. İdfa'billeti hiye ahsenus seyyieh 23/96, 41/34 vb.
 
Öncelikle, Tağut ve Tağutlaşmaktan beri durmak en önemlisidir.
MUSA misali, tağuta gitmek, ulaşmak, diyaloğ kurmak hasılı düşüncelerin ulaştırılması elzemdir. 20/43, 20/24, 20/79 vb.
Ayrıca, tagutu tekfir ederken tagutlaşmamak daha da önemlidir.

Bilinmelidir ki:
Değişim, var olandan olması gerekene, kainatta var edilen ilkelere uygun davranarak gerçekleşen büyük bir arınma ve yüceliştir. Bu da insandan insana ve duruma göre değişen, kısa veya uzun bir süreç gerektirmektedir.
 
Yasaklar veya baskıyla hiçbir şey def edilemez.
Zorbalık, dayatma, geçici sonuçlar alsa da, kalıcı olarak değişimi gerçekleştiremez.
Zira, insan ancak İKNA ile kalıcı olarak değişebilir.

Bu anlamda en etkili unsur, savunduğu ve davet ettiği güzelliği yaşamında göstermektir.
LisanıHal, Lisanı Kal den daha etkilidir, taa yüreklere, özüne işler ve değişimi tetikler.
Kendini değiştirmeyen toplumun değişmesini bekleyemez.
Karanlığa ışık olmadıkça toplum da aydınlanmaz.
Bir olmadıkça 11,111 ve diğerleri de olmaz.


Bununla birlikte, daha güzel, hak ve gelişmiş olana karşı direnenleri, değişmekten kaçanları da, bedeli ağır da olsa HAYAT törpülüyerek eğitip değiştirmektedir. Daha da direnenleri ise, ateş paklamaktadır. 11/17, 29/25, vb.

Burada, gönül adamına, dava adamına ve bu yoldaki sabrına, mücadelesine, azmine, uzun soluklu yürüyüşüne, her dünyayı kurtarma aşkına, sevgisine, alaka ve muhabbetine, bunu yaşamda göstermesine gerek vardır.
Bir insanı kurtarmak veya hak, güzel ve doğruyla buluşturmak da tüm insanlığı kurtarmış kadar anlamlıdır. Kim insanı yaşatırsa, diriltirse, bütün insanları yaşatmış gibi olur. 5/32 vb.

Tağut ve tağutlaşmaktan beri durup, tagutu tekfir eden, kalıcı olarak değiştirmeye çalışan, tebliğ ve inzar eden, bu yolda kendini adayanlardan olma dileğiyle,

Muhabbetle,

TAGUTVE TAGUTLAŞMAK NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/tagut-ve-tagutla%C5%9Fmak-nedir-bilirmisin/1636846739937780 

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı