9 Eylül 2015 Çarşamba

GELİN İMAN KARDEŞİ OLALIM…

İhvan KARDEŞ kavram Yazılı Kitapta Kuranı Kerimde 96 kez, İHVAN, UHTE, AHİY vb 32 hal formda, 80 ayette kullanılmıştır.

Bu ayetler birlikte  incelenip tezekkür yapıldığında; İHVAN birleştiren, tamamlayan anlamında olup, dört 4 çeşit kardeşlik kavramıyla karşılaşılmaktadır.

1-İNSANDA İHVAN OLMA -VE İN TUHALİTUHUM FE İHVANUKUM

İnsan birlikte yaşama üzerine donatılmıştır. Bu açıdan tüm insanlar ihvandır. BİRLİKTE BİR ARADA BİRBİRLERİYLE YARDIMLAŞARAK yaşamaları esastır.

2-220 de VE İN TUHALİTUHUM FE İHVANUKUM diye geçmektedir. Halid olma kavramı, 9-102, 2-220, 6-146, 10-24, 18-45, 38-24 ayetlerde kullanılmıştır

Bu bağlamda, birbirlerini tamamlayanlar, ben iken biz olanlar  VE İN TUHALİTUHUM FE İHVANUKUM dur.

2-220  Yaklaşık Ateş Meali-   Dünyâ ve âhiret hakkında(ki işleri düşünesiniz). Ve sana öksüzlerden soruyarlar. De ki: "Onları düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışır(onlarla bir arada yaşar)sanız (onlar) SİZİN KARDEŞLERİNİZDİR. Allâh, bozanı düzeltenden ayırır. Allâh dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. Fid dünya vel ahirah, ve yes'eluneke anil yetama, kul islahul lehum hayr, VE İN TUHALİTUHUM FE İHVANUKUM, vallahu ya'lemul mufside minel muslih, ve lev şaellahu le a'netekum, innellahe azizun hakîm.

15-47  de ihvan olmanın gereği açıklanır.
Benlikten sıyrılıp, biz olabilmektir.

15-47 Yaklaşık Ateş Meali- Onların göğüslerindeki kini çıkarıp atmışızdır; kardeşlerolarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.  Ve neza'na ma fi sudurihim min ğillinihvanen ala sururim mutekabilîn.
   
Kardeş ihvan olmak;
Birbirini tamamlamaktır.
Ben iken biz olmaktır.

Hayırda da şer de de ihvanlık olabilmektedir.

Eşyada da olabilir, mal, mülk, makam, mevki, iktidar  vs ile biz olmaktır. Onlarla bütünleşmektedir. 

2- DİNDE İHVAN OLMA

DİNDE İHVAN KARDEŞ OLMAK:

Kardeş, ihvan olmak, birbirini genel anlamda tamamlamak iken, bu Dinde İhvan olmakta ise, dinde, amaçlarda, değerlerde, düşünce, inanç kabullenim ve yargılarda anlaşmış olmak, birbirini tamamlamak söz konusudur.

Zira,DİN, yaşamdır, yaşam biçimidir, düşünce inanç kabullenim ve yargılardır.

Yazılı Kitapta, 9-11 ve 33-5 de FE İHVANUKUM FİD DÎN 
DİNDE SİZİN KARDEŞLERİNİZDİR kavramı geçmektedir.

9-11    Fe in tabu ve ekamus salate ve atevuz zekate FE İHVANUKUM FİD DÎN, ve nufassilul ayati le kavmiy ya'lemûn. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekâtı verirlerse, DİNDE SİZİN KARDEŞLERİNİZDİR. Biz, bilen bir kavme âyetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz.

33-5  onlar SİZİN DİN KARDEŞLERİNİZ geçmektedir.
Ud'uhum li abaihim huve aksetu indellah, fe il lem ta'lemu abaehum FE İHVANUKUM FİD DİNİ ve mevalikum, ve leyse aleykum cunahun fima ahta'tum bihi ve lakim ma teammedet kulubukum, ve kanellahu ğafurar rahîma.

Dinde kardeş olmak, yaşamda, yaşam biçiminde,  düşünce inanç kabullenim ve yargılarda anlaştığın, birlikte olabildiğin her KİŞİYLE, şeyle kurduğun beraberliktir.

Bu Dinde Kardeşlikte  birlikte olmanın yanında ANLAŞMIŞ UYUŞMUŞ OLMA DURUMU VARDIR. 

3-103 de kardeşlik için: fe ellefe beyne kulubikum yaklaşık meali: kalblerinizi uzlaştırdı, der .

İnsan, dinde, yani yaşamda, düşünce inanç kabullenim ve yargılarda uzlaşır, biraya gelir birbirini tamamlar biz olursa dinde ihvan olma gerçekleşmektedir.

Eşyada da olabilir, mal, mülk, makam, mevki, iktidar  vs ile biz olabilmektedir.

Eşya ile ihvan olmada, örneğin mal size hizmet ederse olmaktadır.

Mala siz hizmet etmeye kalkarsanız malla bütünleşir, tutkulara esir  olursanız o zaman İhvanun şeytan olursunuz.

Güzel olan, malın hamalı değil, malın süvarisi olmaktır.

3-ŞERDE İHVAN OLMAK

Birlikteliklerde ŞER amaçlarda da olabilmektedir. Buna Şeytanın ihvanı olmak denir.

Dinde kardeş olmanın olumsuz yöndeki  türü de sayılabilir. Şer yönünde yaşamda, yaşam biçiminde,  düşünce inanç kabullenim ve yargılarda anlaştığın, birlikte olabildiğin her kişiyle, şeyle kurduğun beraberliktir.

Şayet şer amaçlarla birleşir, bütünleşir  bizleşirsen, ihvaneş şeyatîn, yani şeytanın ihvanı, kardeşi, tamamlayıcısı olur. Malın efendisi değil de esiri olursa, adeta MALlaşırsa,  mal seni değil de sen malı tamamlarsan, süvarisi değil  de esiri, hamalı olursan şerde ihvan, ihvaneş şeyatîn olursun

17-27 Yaklaşık Ateş Meali-    Çünkü savurganlar, şeytânların kardeşleri olmuşlardır. Şeytân ise Rabbine karşı çok nankördür!   İnnel mubezzirine kanu ihvaneş şeyatîn, ve kaneş şeytanu li rabbihi kefûra.

  
4-İMANDA İHVAN OLMA

Yazılı Kitapta, 49-10 da İNNEMEL MU'MİNUNE İHVETUN -MUHAKKAK MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER kavramı geçmektedir

49-10 Yaklaşık Ateş Meali-     MUHAKKAK MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER.Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin.  İNNEMEL MU'MİNUNE İHVETUN fe aslihu beyne ehaveykum vettekullahe leallekum turhamûn.

Bunlar, birlikte olmanın ve hayır yönündeki düşünce inanç ve kabullenimlerde anlaşmış uzlaşmış uyuşmuş olmanın ötesinde, YAŞAMLARINI, SIDK ve HAKK yani kainat, dünya, insan, toplum gibi yaratılmış kitap ve yazılmış kitapta anlatılmak istenen MANALAR ÜZERE tamamlayan, yapılandıran ve SÜRDÜRENLERDİR.

Yaratılış amacına yani ahsenu amel üzere birbirini tamamlayanlardır. 11/7, 18/7, 67/2 .

“Yaratılmış Kitap ile Yazılmış Kitap, kaynağı aynı olduğundan düşünenler, akledenler, tefekkür, tefakkuh, tedebbür edenler için ilahi nur dur. Sorun, bunlardan çıkarılan, elde edilen anlamlarda yatmaktadır.

Doğru anlamlara, manalara ulaşılsa yazılı veya yaratılmış kitaptaki her bir ayet her dünyayı cennetleştirmektedir.”

Cennet ise, İmanda KARDEŞ OLANLARA sunulmaktadır.


SONUÇ:

Birlikteliği bir arada yaşamı birbirini tamamlamayı gerçekleştirerek kardeşlik yaşamaktadır. Ne zaman düşmanlık girer, birliktelik bozulursa kardeşlikte inkıtaya uğramaktadır.

3-103 de kardeşlik için: fe ellefe beyne kulubikum yaklaşık meali: kalblerinizi uzlaştırdı, der .

Dinde kardeşlik de, anlaşma, uzlaşma, uyuşma vardır. Farklılıklara rağmen aynı değerlerde anlaşabildikleri zaman dinde kardeşlik gerçekleşmektedir.

Şer de kardeşlik, 17-27  de bunlara ihvaneş şeyatîn şeytanla kardeş olanlar, denilmektedir.

Rabbilaleminin, istediği ve her dünyada cenneti verecek olan ise, 49-10 da, İMANDA KARDEŞLİKTİR.

İMANDA KARDEŞLİK; Yaratılmış Kitap ile yazılmış Kitabı, akledenler, tefekkür -düşünenler, tefakkuh-sorguluyanlar, tedebbür- söyleneni değil anlatmak isteneni dikkate alanlar HAKK olanı, DOĞRUYU bulanlar ve bunu yaşayanlardır. Yaratılış amacına yani ahsenu amel üzere birbirini tamamlayanlardır.

Bu öyle bir İMANDA KARDEŞLİK ve okumadır ki, ikra, tertil, tilavet ve tedrisat yaparak teakkul-AKLETMEK, TEFEKKÜR-düşünme, TEFAKKUH-sorgulama ve  TEDEBBÜR-ne anlattığını anlamaya çalışmak, İMAN KARDEŞLERİNİ değiştirirken, en Doğruya, en HAKK olana en MÜKEMMELE doğru yüceltip, yaşamlarıyla gerçekleştirdikleri yani şahitliğini yaptıkları ölçüde de her alemde Cenneti yaşatmaktadır.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı